Involver medlemmerne


#1

Beslutningsforslag til dagsordenen pkt. 7
HB har til opgave inden udgangen af 2018 at få fastlagt og iværksat et forsøg med en metode til hvordan vi kan involvere medlemmerne i partiets politikudvikling.
Der afprøves følgende fremgangsmåde:

 1. Hver måned afholder alle kommuneforeningerne en debataften på en og samme faste dato (Det Månedlige Møde).
 2. Indholdet for mødet formidles af POFO.
 3. 5 dage før debataftenen formidles et oplæg/afholdes en debat på Altivistens Netradio.
 4. Beslutningerne fra debataftenerne formidles af den politiske forperson, sammen med storkredsens øvrige politiske forpersoner til storkredsens POFO repræsentanter som herved får et mandat til den endelige beslutning vedr. det pågældende politiske beslutningsforslag i POFO.

Motivation
Et medlem kan komme til at opleve at være en del af et stærkt fællesskab, og herved kan et parti eksisterer uanset meningsmålingernes udsagn eller resultatet af et valg. Sammenhængskraften vil blive større.
Men vi har skelet for lidt til den hverdag der sætter rammerne for medlemmernes mulighed for at deltage.
Nogle medlemmer har løbet hurtigt og måske sat deres studie på standby i en periode for at gøre en indsats – mens andre ikke har muligheden, da deres verden og hverdag ser anderledes ud: selvstændige med lange arbejdsdage og likviditetskurver der skal styres, enlige med et eller flere børn hvor der ledes efter et personligt overskud, parforhold hvor arbejdspladsen ligger langt i hver sin retning og begrænser den såkaldte fælles fritid, dobbeltarbejde i et voksende prekært samfund for at klare hverdagens økonomiske udfordringer – ja listen er meget længere.

Tanken er, at når Politisk Forum har været igennem de processer som de anvender, så skal alle medlemmer, som den sidste del af partiets politikudviklingsproces, have tilbuddet og muligheden for at blive præsenteret for det pågældende emne og få indflydelse før en endelig beslutning tages. Vi understreger, at de møder der afholdes er et TILBUD! – men samtidig er det dét rum hvor medlemmet hver måned kan møde ligesindede og diskutere i trygge omgivelser.
Dette kan samtidig have den betydning at lokalforeningens sociale sammenhængskraft styrkes, og nye idéer til lokale tiltag kan vokse frem.

Men men …….de emner som skal behandles på ”Det Månedlige Møde” skal formidles på en eller anden måde.
Det kan være en udfordring – ja nærmest være umuligt, hvis alle lokalafdelingerne samme aften skal have en kvalificeret oplægsholder fysisk tilstede.
Derfor er det hensigten, at ”Altivisten” - der allerede i dag giver mulighed for at downloade podcast udsendelser – udvides til f.eks. at være online radioen der formidler oplægget. Det kunne være i form af en enkeltpersons speak eller det kunne være i form af en debat mellem dem som har forskellige synspunkter til månedens emne.
Det er tanken at f.eks.:
a. På datoen den 3. dag i hver måned kl. 20:30 kan alle medlemmer der HAR LYST DERTIL – høre et oplæg/diskussion etc. som baggrund for
b. den efterfølgende debat i kommuneforeningen d. 8. dag. Efterfølgende podcast kan naturligvis høres af det travle medlem som ikke kunne høre netradioen den pågældende aften.


(Christine Madsen) #2

Det er et super spændende forslag, Torben!

Inspirerende - men også i delelementer frrustrerende.

Du skal vide, at jeg støtter dine intentioner, selv om jeg her dykker ned i det frustrerende:

Til videreudvikling og virkeliggørelse af dine idéer hører ajourføring af Alternativets IT-systemer. For du bygger jo på den - GODE - idé, at medlemmerne skal have adgang til informationer online via bl.a. podcasts.

Problemet er bare, at Alternativets IT-systemer på nuværende tidspunkt er et mangehovedet monster, som ikke har brug for endnu flere hoveder. For det giver ikke mere demokrati, at forsøge at afvikle noget på platforme, som kun et mindretal af medlemmerne kan finde ud af at bruge og/eller som ikke fungerer med alle de IT-platforme, som medlemmerne bruger.

Vores IT-systemer er på samme tid geniale og gale

 • Geniale i de muligheder der er - som er helt fantastiske - HVIS man kan finde ud af dem. Og HVIS de virker på det IT, man har til rådighed

 • Gale, fordi de har en LODRET indlæringskurve for de uindviede og er helt eller delvist utilgængelige for en stor del af medlemmerne

Alternativets IT-systemer

 • består af et uoverskueligt antal af forskellige sider
 • hver især uden anvendeige søgefunktioner
 • for det meste uden instruktioner
 • evt. med instruktioner liggende under et andet emne på en anden hjemmeside end der, hvor funktionen er - men uden henvisning dertil
 • kræver i en del tilfælde specielt Google-software, som ikke fungerer på alle platforme.

Det kan tage halve og hele år før man TILFÆLDIGT finder den instruktion, man har brug for - hvis den overhovedet eksisterer - og/eller hvis den overhovedet virker på ens eget IT.

De IT-systemer, som vi baserer vores medlemsdemokrati på, er utiligængelige for en meget stor del af vores medlemmer. Dette er IKKE demokratisk!

Konkrete eksempler:

Ex 1: Medlemslister
I KOS’s bestyrelse har vi været halvandet år om at finde ud af at få udtrukket medlemslister. Og ikke alle, der burde have adgang hertil, kan endnu.

For nylig var der en krisesituation i en lokalforening, hvor der var akut behov for at kunne komme hurtigt i kontakt med medlemmerne. Det tog 3 personer med rette autorisation, 2-3 døgn, 3 henvendesler til Landssekretariatet samt et vredesudbrud overfor en medarbejder der før det lykkedes at fremskaffe en medlemsliste for lokalforeningen.

Det er sådan noget, der DRÆNER kræfter og tid ud af os, der er frivillige!

Først for nylig har årsagen vist sig: Adgang til medlemslister fungerer kun sikkert med en bestemt browser (Googles) - og samme browser fungerer ikke på alle almindelige platforme.

Ex 2: Online cirkelmøder

Et vigtigt Zoom-cirkelmøde om økonomi. En af vores bestyrelsesmedlemmer - som BESTEMT ikke er IT-analafabet - opgav at komme på et 35 minutteres forgæves minutters forsøg.
Jeg selv har prøvet tilsvarende ved et møde baseret på Googles “HangOut” - som jeg forgæves kæmpede med i over en time.

Ex 3: Dialog

For nyligt har jeg lært at bruge Dialog. Men det tog mig over et år at finde ud af hvordan. Til trods for, at jeg er stædig - og er ikke er IT-analfabet.

Der er INGEN instruktioner her på Dialog. Der kommer INTET frem, når man søger på “Dialog” - hverken på denne side eller i AlleOs.

Men pludselig en dag faldt jeg i Håndbogen på AlleOs over emnet “Nyhedsbrev” - hvorunder der var dele af en instruktion til Dialog.

Næste projekt var så at finde ud af, hvad i alverden “Markdown” er. Det er ikke forklaret.

Det krævede kun nogle uger, en hel del googlen, og en App til formålet at finde ud af, hvordan Markdown fungerer.

Da jeg først havde fundet ud af hvordan, så kunne jeg vise det grundlæggende til en anden på bare 5 minutter.

Men indlæringskurven for at komme frem dertil var LODRET:

 • Der var bare ingen anvendelige instruktioner
 • ingen til at lære mig det, da jeg selv havde brug for det
 • tidsforbruget til på egen hånd at finde ud af hvordan er uhyrligt
 • OG VÆRST AF ALT: Man aner ikke OM eller HVORNÅR man blive istand til at løse en nødvendig opgave. Det er stress–fremkaldende.

Der er højst sandsynligt mange af KOS’s medlemmer, der har savnet nyhedsbreve igennem det sidste 3/4 år. Men der har indtil fornyligt ikke været nogen i bestyrelsen, som har været i stand til at udføre opgaven. Det har krævet fler-døgns kampe for at skaffe hjælp, hver eneste gang vi har skullet udsende noget som helst.

De medlemmer - og de tillidspersoner - der har en programmør indenfor rækkevidde, kan få hjælp. Vi andre kan ikke.

Ex 4: Muligheden for at kunne stemme for et forslag
Denne mulighed eksisterer ikke for mig. Min nuværende IT-adgang er en iPad Pro. Afstemningsfunktionen i AlleOs fungerer ikke.
Googles Crome Browser er også forsøgt - den findes til iPad - men fungerer ikke.
Jeg kan ikke engang komme til at stemme for et forslag, som jeg selv er medstiller på!

Det er IKKE demokratisk!

Ex. 5 Administrative funktioner generelt

Som kasserer i Kbh. Omegns Storkreds ved jeg, at utallige kvikke og velfungerende mennesker rundt omkring i storkredse og lokalforeninger bøvler med at få de allermest elementære og nødvendige administrative funktioner i IT-systemerne til at fungere korrekt. Med OCEANER af spildtid til følge.

I det halvandet år, jeg selv har væet organisatorisk aktiv, har jeg vel i gennemsnit haft MINDST 5 timers spildtid om ugen på vores IT-systemer. Ikke kun på iPad, men også på min tidligere gamle PC. Det dræner kræfter og glæde ud af en. Tillidspersoner på stribe giver op overfor de organisatoriske opgaver.

Ex 6: Google - data-slaveri og monopolkamp - subjektivt

Der kan formodentlig skrives romaner om Googles overvågningsfunktioner. Som er problematiske: Data-slaveri er bare IKKE i orden.

Men derudover virker det - subjektivt oplevet - som om kampen om monopol imellem Google, Apple og Microsoft også udspilles teknisk - bl.a. via Alternativets IT-systemer.

Det er uacceptabelt, at dele af vores IT-systemerne KUN kan fungere med GoogleCrome som browser! Har vi givet Google MONOPOL til Alternativets IT???

Sammenfattende:

Jeg støtter intentionerne i din idé, Torben. De er helt rigtige

Men for nuværende håber jeg, at du vil prøve at videreudvikle dine idéer til noget, der ikke er afhængigt af vores IT-systemer.

For vores IT-systemer forhindrer medlemsdemokrati. De er for de få, der er indviede - og for de få, der kan få hjælp.

Forsøg på “demokrati” afviklet på systemer, som mange af medlemmerne - muligvis endda et flertal - er afskåret fra at bruge, det er ikke et demokrati.

Der er behov for en saglig undersøgelse af, hvor mange af vores medlemmer, der er istand til at bruge Alternativets IT-systemer og i hvilket omfang. Hvad medlemmerne har behov for at få hjælp til. Hvad det er nødvendigt at ændre / videreudvikle i systemerne. Hvordan man kan opbygge en fungerende support-funktion.

Hvis vores IT-systemer skal kunne fungere demokratisk, så skal systemerne og supportfunktionen udvikles til et niveau, hvor de fungerer og er brugbare for et stort flertal af vores medlemmer. IKKE kun for de få indviede.


Vedtægtsforslag Persondataforordning
#3

Kære Christine
Du rammer lige ind i den samme frustration som også jeg og mine omgivelser oplever bl.a. IT-folk.
Jeg ved ikke hvad der er foregået i LS og debatter i HB op til udformningen af det kommunikationssystem vi har - men det må have kostet tid. Jeg ved ikke om et af problemerne kunne være, at der er medlemmer som vægter det og er fascineret af det, der kan gøres (forsøges) på ved at skabe hovedparten af al dialog via de nye medier.
Men uanset hvad der kan være af gode muligheder - så virker det ikke - og i den virkelige hverdag så er det mødet mellem mennesker der skal sætte “noget” igang.
Det fører mig over på, at forslaget med en internetradio ikke nødvendigvis er koblet op på partiets it-system. Derfor kan jeg i forslaget godt ændre så ordet Alternativisten udgår - på den anden side er der nogen der allerede sidder og redigerer - og så vidt som jeg ved kan vi sagtens lave internetradio uden om alle de it-udfordringer som der er p.t. og har været længe.
Hvad siger du og I andre til det?


(Christine Madsen) #4

Kære Torben

Først vedr. IT-systemerne:

Se også mit indlæg i tråden med vedtægtsforslag om persondataforordninger. Der er nemlig ingen datasikkerhed uden brugervenlighed. Og det næste spørgsmål bliver så: Når manglende brugervenlighed fører til brud på de nye regler om persondata - hvem får så ansvaret - og bøden for det?

Vi kan rode os ud i nogle ekstremt ubehagelige sager - også i medierne. Vi er i den grad sårbare overfor kritik.

https://dialog.alternativet.dk/t/vedtaegtsforslag-persondataforordning/8262/6?u=christine

Debatmulighederne via IT som her på Dialog er fantastiske, når man først har knækket koden. Men det skal være så brugervenligt (inklusive instruktioner og support), at der både er datasikkerhed og reel demokratisk adgang til at deltage i debatten. Og debatter via IT må ikke udelukke samtaler imellem levende mennesker.

Tilbage til dit forslag

Jeg er helt på linie med dig i dine tanker om, at det er i den virkelige verden i mødet imellem levende mennesker, at tingene sker.

Vi er også helt på linie i ønsket om, at alle medlemmerne skal have en reel mulighed for at være med til at påvirke politikudviklingen.

Dine idéer med at der skal laves et fælles oplæg fra POFO hver måned, som skal ud til levende debat blandt medlemmerne i lokalforeningerne - før de endelige beslutninger tages - og formidlet via netradio/podcasts er fantastisk gode.

Det vil være overkommeligt at arrangere for lokalforeningerne og overkommeligt at forberede sig på. Og det vil også være nemt og uforpligtende at deltage i for de, der ikke ønsker det store organisatoriske engagement. Dette sidste er meget vigtigt: De 90 % medlemmer, som p.t. IKKE er aktive vil få et nemt og uforpligtende tilbud om mulighed for at deltage.

Det vil først og fremmest gøre det muligt at få levende samtaler om Alternativets politik på tværs af landet - blandt levende mennesker

Jeg er helt igennem tilhænger af dit overordnede koncept. Mine indvendiger går alene på demokratisk adgang og praktikaliteter

Vedr. mine IT-indvendiger om internetradio / podcasts:

Formuler det, så vi ikke er afhængig af én bestemt løsning!

Jeg har ikke noget imod, at det evt. OGSÅ kan findes på Altivisten - det må blot IKKE være AFHÆNGIGT af et i forvejen uoverskueligt IT-system, som kun et mindretal af medlemmerne kan finde frem til eller rundt i.

En lydfil i en mail kan måske være den mest direkte mulighed for nuværende - sammen med link(s) til, hvor det i øvrigt kan findes og afspilles. Hvor dette så end måtte være.

Lavpraktisk, velafprøvet IT. 2.-3. generation eller ældre (hvis stadig i brug). Ikke det nyeste, som kun de indviede har.

Indvendiger vedr. samtidighed for møder i lokalforeningerne

Det er hensigtsmæssigt, at radio-oplægget fra POFO til Månedens Møde kommer fast på en bestemt dag i starten af hver måned.

Men det kan vise sig upraktisk med samtidighed i alle lokalforeninger for Månedens Møde:

Nogle lokalforeningen har fået valgt et eller flere medlemmer til kommunalbestyrelsen. Disse KB-medlemmer har brug for de andre medlemmers input og sparring op til Økonomiudvalgsmøder (ØU-møder) og Kommunalbestyrelsesmøder (KB-møder). I kommuner med få medlemmer kræver dette alle de aktives kræfter.

Eksempel:
I Københavns Omegns Storkreds (KOS) har Albertslund Kommune fået valgt et KB-medlem: Kenni Flink. Jeg har lige været på nettet for at se kommunens mødekalender. KB-møder ligger som regel 1. eller 2. tirsdag i måneden. ØU-møder (hvor mange ting reelt bliver vedtaget) ofte indenfor 1 uge før. Dvs: Der brug for at baglandet hjælper kommunalpolitisk i en periode på 10-14 dage før et KB-møde.

Forskellige faste dage for MM i forskellige lokalforeninger
samt samarbejde i nærområdet:

Vi kan ikke forvente, at alle kommuners KB-møder og ØU-møder ligger ens. Derfor må der åbnes for, at forskellige lokalforeninger kan have forskellige faste dage for Månedens Møde. Alle møder skal blot være afviklet indenfor måneden.

Måske kunne man:

 • lave en undersøgelse af, hvornår de forskellige kommuner holder KB-møder.
 • fastsætte en ønsket fælles “Månedens Møde” - dato, der passer for flest muligt af de lokalforeninger, der har KB-medlemmer
 • gøre det legitimt for en lokalforening at vælge en anden fast MM-dag, hvis det er mere praktisk for dem.

Samt:

 • gøre det muligt for nabo-lokalforeninger og -områder at arrangere MM-dagene sammen, hvis det er mest praktisk for dem.

Ordet nabo-områder er valgt, fordi ikke alle kommuner har en lokalforening. Der ville det være godt, hvis den nærmeste lokalforening kunne invitere de foreningsløse medlemmer indenfor nærområdet med.

OBS: Der ville være behov for, at lokalforeninger kunne komme i kontakt med medlemmer i et foreningsløst nærområde. Dette vil kræve en ændring af autorisation til adgang til medlemslister og udsendelse. I øjeblikket er det kun storkredsene, der kan sende til alle medlemmer.

Iøvrigt

Hvis vi får indarbejdet modellen med radio/lydfil/podcast oplæg og faste Månedens Møder - så er der måske senere basis for en udvidelse af konceptet:

 • Haste oplæg og HM-møder (Hastesags Møder) ved akutte politiske spørgsmål
 • Oplæg fra grupper af medlemmer, som gerne vil inddrage andre medlemmer over hele landet i en politikudviklingsproces.

Torben: Jeg har leget “djævlens advokat”, fordi jeg tror på dit koncept og gerne ser dit forslag udviklet og fremmet.


#5

Kære Christine
Tak for at du har ham djævlen med i baglommen. Jeg er helt enig i dine betragtninger måske lige bortset fra hvor godt det er føre debatter via IT. Det talte ord (også visuelt) i dialog giver bedre muligheder for på samme tid at udrede misforståelser etc.
Dine beskrivelser viser et større kendskab end jeg har til udfordringerne. Jeg vil gøre forslaget uafhængigt af IT-platforme og lade tilgangen være åben.
Hvad angår løsninger på lokale praktiske udfordringer jf. for få aktive til at indgå som bagland til en kommunalpolitiker vil naturligvis altid være tilstede.
Dog tror jeg alle afdelinger vil kunne finde en som vil stå for det begrænsede arbejde, som det fordrer at have en politisk forperson. En opgave som bl.a. er at motivere de ikke-aktive medlemmer til at høre vores internetradio og efterfølgende deltage i et månedsmøde. Det vil være en lille indsats med stor effekt bl.a. at flere over tid lokalt vil engagere sig.
Nu tror jeg så at jeg kun har tilbage at spørge dig og andre - vil du/I være medstillere. Jeg sender det endelige udkast pr. email til alle der melder tilbage.


(Christine Madsen) #6

Ja, Torben! Jeg vil med glæde være medstiller :slight_smile:

Hilsen Christine