Vedtægtsforslag Selvsupplering til Konfliktmæglingsrådet

Selvsupplering til Konfliktmæglingsrådet

Begrundelse
Det har været vanskeligt for storkredsforeningerne at identificere og få valgt medlemmer til Konfliktmæglingsrådet. Der er behov for at lave en justering af vedtægterne, hvor dette ikke bliver en unødig hæmsko for at Konfliktmæglingsrådet kan arbejde for Alternativets bedste.

Ændring:
Stk. ”Såfremt en storkredsforening efter opstillingsmøderne i marts står uden medlem af Konfliktmæglingsrådet, kan rådet frit indsupplere et medlem, der overtager en ledig plads i Rådet for det næste år eller ind til storkredsforeningen har valgt.”

Stk. ”Konfliktmæglingsrådet kan anvende mæglere, der ikke sidder i rådet.”

Fordele : Det øger chancen for at konfliktmælingsrådet til enhver tid er funktionsdygtig og kan dække organisationens behov.

Ulemper: Det vil altid være optimalt at de er opstillingsmødet, der vælger kandidater til konfikltmælingsårdet og en udvanding af dette mandat, udvander i nogen grad også det mandat konfliktmægleren har.

Dette er et forslag som er udarbejdet i et udvalg under Hovedbestyrelsen og som frem til den 3. april er til diskussion og kvalificering i hovedbestyrelsen. 4. april bliver forslaget og kommentarer, endeligt færdig behandlet og godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter de indgår i den samlede indstilling fra hovedbestyrelsen til Landsmødet.

Formålet med at de ligger på dialog er at alle har mulighed for at komme med kommentarer og kvalificere dette, ud over input til teksten, vil vi også meget gerne høre jeres bud på hvilke fordele og ulemer i ser for det enkelte forslag.