DONATIONER som vejen frem

FORSLAG
De bedst lønnede blandt Alternativets valgte, det vil i praksis sige fuldtidspolitikere, herunder borgmestre, ministre, Europa-parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer donerer det beløb, som de sparer i skat som følge af de sidste årtiers skatteændringer.
Donationsbeløbet beregnes som forskellen mellem, hvad der skulle betales i indkomstskat efter reglerne gældende i 1993, og hvad skal man skal betale efter nugældende regler.

Der indføres et bundfradrag, der sættes som 1993-bundfradraget for topskat omregnet til nutidspris.

Det beregnede beløb er et udgangspunkt, som hver enkelt donator selvfølgelig kan sætte højere.

Hver enkelt donator donerer til Alternativet, hvis hovedbestyrelse disponerer over midlerne efter indstilling fra Politisk Forum. Midlerne anvendes til lokale/decentrale initiativer/aktiviteter til fremme af social og økologisk bæredygtighed.
Beløb, modtager(e) og anvendelse fremgår af Alternativets hjemmeside.

BEGRUNDELSE
De sidste årtiers “reformer” har - i modsætning til reformer - omfordelt fra fattig til rig. Progressionen i skattesystemet er svækket.
Hvordan kan Alternativet blive det gode eksempel?
I debatten om partiskat på landsmødet 2017 blev det fremhævet, at donationer var langt at foretrække frem for en egentligt partiskat.
Af Alternativets årsregnskab fremgår det af listen over donationer, at der er et stort behov for at stimulere denne proces.
Vedtagelsen af dette forslag vil være et væsentligt bidrag til at udvikle en givende donationskultur, som afspejler ydeevnen.
For et folketingsmedlem vil donationsbeløbet ligge på et niveau på ca. 6-7% af folketingslønnen.
Bundfradraget betyder, at KOMMUNALT og REGIONALT valgte (bortset fra fuldtidspolitikere) ikke er omfattet af ordningen.

8 Synes om

Hvordan er det gået med de frivillige donationer fra MF-erne, som jeg mener blandt andet Torsten Gejl talte varmt for? Udover hvad vi kan se i det nationale årsregnskab.

1 Synes om

Så vidt jeg kan se ud fra det sidste årsregnskab er der ingen fra folketingsgruppen, der donorer. Jeg spurgte på et tidspunkt til Torstens donationer. De går til hans egen valgkamp …

Søren, som bestyrelsesmedlem i Alternativet Nordjylland må jeg korrigere dig; Torsten donerer til storkredsen, så pengene går IKKE til “hans egen valgkamp”. Vi er glade for, at han vil støtte storkredsens arbejde💚

2 Synes om

Anne-Marie, tak for din uddybende kommentar. Hvor stort er beløbet?

1 Synes om

Det er en sag mellem storkredsen og Torsten. Men det er vel heller ikke relevant i diskussionen om dit forslag. Jeg synes blot, din bemærkning om Torsten og hans donation burde korrigeres, og det håber jeg da at du er enig i.

Substantielt er der ikke den store forskel mellem, hvad du og jeg skriver. I øvrigt fremgår det af Alternativets hjemmeside, at donationer hører under, hvad der gerne må komme ud i det åbne (gennemsigtighed).

1 Synes om

Hvad er begrundelsen for at det kan doneres til GRØNNE formål og ikke kun til Alternativet (i stedet for partiskatindtægt) ? Hvis det skulle bredes ud kunne jeg tænke at bæredygtighed i forhold til det sociale (foreninger der gør et vigtigt stykke socialt arbejde) også var et godt formål? Velfærden er hårdt ramt netop pga skattelettelser.
Jeg synes nok at en sådan ‘skat’ skal gå til partiet.

Det kan jeg sagtens følge.
Formuleringen med valgmuligheder var et forsøg på at komme valgfrihedsfortalere møde. Men det ser ikke ud til at virke, så jeg har rettet i forslaget (se ovenfor), så dine forslag indarbejdes. Er det bedre? Umiddelbart synes jeg, at forslaget har vundet ved det.

Kære Søren
Jeg synes det er administrativt tungt at skrive og synes derfor det skal slettes:
‘Midlerne indgår ikke i den almindelige drift, men indgår i en særlig pulje, der understøtter lokale/decentrale initiativer/aktiviteter til fremme af social og økologisk bæredygtighed.
Beløb, modtager(e) og anvendelse fremgår af Alternativets hjemmeside. Der aflægges særligt regnskab for disse midler.’
Jeg har tillid til at partiet vil anvende midlerne til det mest gavlige formål for at fremme vores politik.

1 Synes om

Kære Søren
Jeg synes det er administrativt tungt at skrive og synes derfor det skal slettes:
‘Midlerne indgår ikke i den almindelige drift, men indgår i en særlig pulje, der understøtter lokale/decentrale initiativer/aktiviteter til fremme af social og økologisk bæredygtighed.
Beløb, modtager(e) og anvendelse fremgår af Alternativets hjemmeside. Der aflægges særligt regnskab for disse midler.’
Jeg har tillid til at partiet vil anvende midlerne til det mest gavlige formål for at fremme vores politik.

mange gode hilsner anne grete

Kære Anne Grete

Jeg har gjort det administrativt lettere, men søger at imødekomme den opfattelse blandt alternativister, at lokale aktiviteter prioriteres for lavt (til fordel det centrale, administrative apparat).

1 Synes om

Kære Søren
God ide at ‘beskatte’ den økonomi, der ligger i toppen. Jeg synes det ville være bedre, hvis pengene kunne doneres direkte til en kreds og på den måde får vi fordelt pengene ud i landet. Men … Lad os tage dit forslag med på generalforsamlingen, jeg støtter gerne.
Kh Anne Grete Kamilles

1 Synes om

Kære Søren
God ide at ‘beskatte’ den økonomi, der ligger i toppen. Jeg synes det ville være bedre, hvis pengene kunne doneres direkte til en kreds og på den måde får vi fordelt pengene ud i landet. Men … Lad os tage dit forslag med på generalforsamlingen, jeg støtter gerne.

Kh Anne Grete