Vedtægtsforslag Ombudsrådet

Ombudsrådet

Begrundelse:
Efter to års forsøg, må vi erkende at det ikke er lykkes os at få etableret et fungerende intern ombudsråd. Den nuværende model hvor storkredsforeningen nominere en person til ombudrådet på deres opstillingsmøde i marts for derefter at vælge det endelige ombudråd på landsmødet, er ikke lykkedes. I øjeblikket har ombudsrådet været suspenderet siden efteråret 2017 jf. vedtægterne om manglede medlemmer.

Version A Nedlæggelse af Ombudsråd
§ 16 Ombudsråd
slettes helt og alle henvisninger til Ombudsrådet fjernes i vedtægterne.

Version B Erstatte Ombudsråd med udvalg under HB (besluttet af Landsmøde)
Hertil skal HB overveje om man via en udtalelse/almindeligt forslag vil etablere et udvalg, der arbejder 3-4 måneder under Hovedbestyrelsen, og får tildelt en evaluerings- eller eftertænksomhedsopgave og som bemandes ved udpegning fra storkredsforeninger (5-6 medlemmer). Mulige temaer til første år: Arbejder vi nok med mangfoldighed?, arbejder vi nok med gode opstillingsprocedurer, hvordan undgår vi at magt opnås via positioner - og skaber plads til handlekraft og initiativ i stedet? Der kan etableres to af sådanne udvalg på et Landsmøde-år.

Fordele: Vi bruger ikke mere energi et projekt vi som organisation, har måtte erkende vi ikke kan løfte.

Ulemper: Vi mister en enhed, der burde understøtte et reelt behov i organisationen.

I fald ombudrådet nedlægges har vi et problem, med godkendelse af honorar til hovedbestyrelsen. Og derfor er der et behov for at revidere denne.

Ændring af honorar godkendelse § 9, stk. 16
Rationale: Ombudsrådet har hidtil ikke eksisteret og HB har dermed ikke kunnet få godkendt de tildelte honorarer jf. vedtægterne. Med denne præcedens in mente giver det mening at slette den nuværende bestemmelse.

Ny stk. “Hovedbestyrelsen kan beslutte at honorere medlemmer af hovedbestyrelsen for arbejdet i Alternativet. Honoraret skal specificeres i årsregnskabet.”

Det er klart ikke en optimal løsning på problemet, så vi vil meget gerne høre om der er andre bud på en god løsning på dette.

Dette er et forslag som er udarbejdet i et udvalg under Hovedbestyrelsen og som frem til den 3. april er til diskussion og kvalificering i hovedbestyrelsen. 4. april bliver forslaget og kommentarer, endeligt færdig behandlet og godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter de indgår i den samlede indstilling fra hovedbestyrelsen til Landsmødet.

Formålet med at de ligger på dialog er at alle har mulighed for at komme med kommentarer og kvalificere dette, ud over input til teksten, vil vi også meget gerne høre jeres bud på hvilke fordele og ulemer i ser for det enkelte forslag.