Forslag til vedtægtsændring


(Tina Brixen) #1

Afskaffelse af kandidatudvalg

Rationale: Der er en oplevelse af, at kandidatudvalg aldrig er fyldt helt op og agerer på et halvt mandat. Det er uhensigtsmæssigt at starte kandidatudvalg op på dette grundlag og meget demotiverende for de aktive, at de skal være bekymrede for, om de nu agerer på et tilstrækkeligt legitimt grundlag.
Kandidatudvalg afskaffes som SKAL-bestemmelse og erstattes af ny SKAL-bestemmelse (eller landsvedtægt): Bestyrelser i kommuneforeninger og storkredsforeninger udnævner en opstillingsansvarlig og kan nedsætte et opstillingsudvalg, der har ansvar for opstillingsforløb for kandidater til politiske hverv. Den opstillingsansvarlige eller opstillingsudvalget er ansvarlig for planlægning af opstillingsmøder og forløb for opstilling af kandidater.

Landsvedtægter § 14 stk. 4 NY tekst:
“Storkredsforeningens bestyrelse udpeger en opstillingsansvarlig i eller uden for bestyrelsen og kan nedsætte et opstillingsudvalg. Den opstillingsansvarlige har sammen med et eventuelt udvalg har ansvar for opstillingsforløb og -møder for valg af kandidater til Regionsråd, Folketing og Europaparlament.”

(Overvejer om det blot skal være møder, så der ikke skabes en forventning om vildt kloge opstillingsforløb, som der kan blive brugt alt for meget tid på)
(Ulempe: vi fjerner forpligtelsen til koordinering mellem storkredse, som der dog reelt ikke har været tale om).

Landsvedtægter § 14 stk. 5 - slettes; er unødvendig.

Landsvedtægter § 14, stk. 6 NY tekst.
“Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens opstillingskredse. Opstillingsmødet kan dispensere herfor, såfremt en kandidat ønsker det.”

Landsvedtægter § 14 stk. 11, ret “kandidatudvalg” til “opstillingsudvalg”

Konsekvensændringer for minimumsvedtægter ses der på, hvis der er opbakning til ovenstående.

Det skal noteres at guides til opstilling laves og årligt opdateres af tværgående udvalg fra storkredsforeninger støttet af LS.


(Tina Brixen) #2

Nu bliver den her lidt bagvendt, vi har i Hovedbestyrelsen et udvalg der i øjeblikket ser på de nuværende vedtægter, med henblik på justering til landsmødet.

Dette forslag er et af dem vi har kigge på, men vi har brug for jeres indput i forhold til om dette stemmer overens med jeres behov.

Kh
Tina


(Storkreds Fyn) #3

Hej Tina
Umiddelbart tænker jeg at dette med at tvinge (udfordret) lokalafdelinger til at udpege en opstillingsansvarlig, ikke er løsningen, da der vel er en grund til at de efter nuværende vedtægter ikke magter dette. Ganske uheldigt er det vel også at, indikere at de kandidatudvalg der er igang på nuværende tidspunkt, ikke har umiddelbart opbakning fra deres opland og åbenbart laver “kloge” tiltag som spilder alles tid. Jeg vil ganske enkelt meget gerne høre om dette er HB`s generelle opfattelse af diverse Storkredses Kandidatudvalg tiltag rundt om i landet.Vil mene at i skulle bruge tiden til at være synlig på anden vis i den kommende valgkamp, og bakke op om de tiltag der lige nu forgår på hundredevis af frivillige timer i det danske opland.
Bh
Carsten Roed Jensen
Forperson Storkreds Fyn


(Søren Rønhede) #4

Det vil være naturligt at lade bestyrelser forestå denne opgave.


(Søren Rønhede) #5

Et godt demokratisk forslag, som bringer kandidater i direkte kontakt med medlemmerne. Kunne suppleres med, at en kandidat opstilles i en valgkreds, hvilket styrker kontakten.


(Tina Brixen) #6

Nej, det er ikke HBs gennerelle opfattelse af kandidatudvalgende, og det er netop derfor det ligger her til diskution. Dette forslag har vi allerede besluttet ikke skal stillse af HB, da det ikke er HB, der har indsigten til komme med den rigtig løsning på de problemer der måtte være. HB og LS har jo den blinde vinkel, at vi altid høre mere om det der går skidt end det der går godt, og i forhold til kandidatudvalgende betyder det af vi høre mere om de steder hvor de har svært ved at finde medlemmer fra kommuneforeningerne end de steder hvor den nuværende model fungere godt. Og derfor er det en del af vores overvejelser at det var relevant med et bud på en anden løsning.
Hvis der blandt deltagerne her, er nogen der ønsker at stille dette forslag, eller et endnu bedre så er vores skitse arbejde hermed givet vidre.

Kh
Tina


(Alternativet Nordjylland) #7

Hej

Jeg synes det en god ide. Jo flere SKAL-opgaver vi kan fjerne, jo bedre kan storkredse tilpasse deres arbejdsgang til deres egen virkelighed. I Nordjylland har vi på under et år, tre gange uden held opfordret lokalkredse til at stille med deres repræsentanter i kandidatudvalget. Vi sidder så 3 mennesker og laver 12 menneskers arbejde og kommer med anbefalinger til både storkredsbestyrelse og opstillingsmøde på et meget tyndt grundlag på et følsomt og personligt område. Det er grobund for potentielle konflikter. Jeg vil umiddelbart gerne støtte et sådant forslag.

grøn hilsen

Jens Harder, Forperson for Alternativet Nordjylland.


(Storkreds Fyn) #8

Hej Jens
Så du tænker at vi fjerner “skal” fra Storkredsen og smider den ud som “skal” til lokal-afdelingerne og så sidder du fremadrettet i Nordjylland med fuld tilstedeværelse fra lokal-afdelingerne i et Opstillings-udvalg.
Den tror jeg desværre ikke på, og frygter at vi fremadrettet slet ikke får “Hold i Hanke” med den stor opgave det er at køre dette i hus. Så i min optik, hellere engageret motiveret folk, end en gruppe der grundet “skal” er tilstede(Og med mulige udsving grundet lokale udfordringer).,
Bh
Carsten Roed Jensen
Forperson Storkreds Fyn


(Anne-Marie Gertsen) #9

Hej Carsten. Jeg tror, du misforstår Jens. Det vi gerne vil er ikke at skubbe ansvaret over på lokalforeningerne, men blot at lade storkredsene finde den form, der passer dem bedst. Der er ingen tvivl om at det fortsat skal være storkredsenes ansvar at håndtere opstilling af kandidater til regionsråd, folketing og EU-parlament. Så det handler egentlig bare om mere frihed til storkredsene i deres arbejde😃. Kh Anne-Marie (forperson i Aalborg samt medlem af bestyrelsen for Alternativet Nordjylland - og medlem af storkredsens kandidatudvalg…)


(Lokalforening Syddjurs) #10

Jeg støtter opgøret med den gamle SKAL-bestemmelse, men formuleringen i den nye SKAL-bestemmelse er ikke i overensstemmelse med et andet forslag, vi stiller fra en række jyske lokalforeninger (se “Valg af kandidatudvalg i en holokratisk lokalforening” ligger i tråden “Dialog om vedrægtsændringsforslag til landsmødet”).
OG: jeg kan ikke se, at den nye SKAL-bestemmelse er skrevet ind i de konkrete forslag, men hvis det gøres via konsekvensændringerne i minimumvedtægterne, vil Jeg foreslå, at der blot står, at det er lokalforeningerne, der udnævner, altså at det ikke præciseres, hvordan lokalforeningen gør det (for det gøres ikke af bestyrelsen, når vi får Århus-modelllen på plads).

Jeg håber vi kan få dette koordineret til et fælles forslag inden den 7. april.


(Tina Brixen) #11

Som skrevet øverst, kommer vi ikke til at stille dette forslag på vegen at HB, da det ikke ligger inden for et område hvor vi ikke er dem med den bedste indsigt.
Men jeg hjælper gerne med at stille forslaget i den reviderede form i tænker giver bedst mening.

kh

Tina


(Lokalforening Syddjurs) #12

Jeg har overset, at HB-forslaget ikke nødvendigvis stilles. Dermed er der ikke nogen uoverensstemmelse med det forslag, der bliver fremsendt fra en række lokalforeninger om, at det er lokalforeningen (og ikke dens bestyrelse), der udpeger et medlem af kandidatudvalget.
Hvis andre tager HB-forslaget op, deltager jeg fortsat gerne i en dialog om en koordinering af forslagene.
KH
Jørgen
snart afgående forperson i Syddjurs