Forslag til Landsmødet fælles handlekraft og mere retning

Forslag om fælles handlekraft og mere retning

Forslagstekst
”Hovedbestyrelsen foreslår, at kommende Hovedbestyrelser fastlægger et årshjul for fælles aktiviteter, der kan gå på tværs af alle foreningerne i Alternativet. Årshjulet skal skabe et bedre grundlag for fælles, koordineret handlekraft og for at alle medlemmer og foreninger i Alternativet Sammen skaber tradition for at være aktive og aktivistiske sammen inden for de områder, der er vigtige for Alternativet.
Med årshjulet skabes et fælles afsæt til alle aktive foreninger i Alternativet om at møde borgere og medlemmer under en fælles paraply disse seks-otte gange om året. Med årshjulet bliver det desuden nemmere at styrke det lokale handlefællesskab og planlægge lokale aktiviteter med inspiration fra årshjulet og andre lokale aktiviteter.
Inspirationsmaterialer til aktiviteterne i årshjulet, skabes i regi af landsorganisationen i samspil mellem lokal- og storkredsforeninger og ansatte, der støtter op.”

Motivation
En væsentlig del af det, at være aktiv i Alternativet som parti er, at man mærker, at man er en del af en fælles bevægelse. Under efterårets valg, under valget i ’15 og imens vi samlede underskrifter ind, var det nemt at mærke ‘det fælles’ da vi alle løftede en fælles opgave. Hovedbestyrelsen ønsker, at vi skaber meningsfulde og tydelige rammer for, hvornår på året vi træder sammen og handler sammen som ét Alternativ.
Forhåbningen er, at årshjulet kan gøre det lettere at lave årshjul i hver eneste forening eller projektgruppe i Alternativet, og samtidig gøre det lettere at mobilisere medlemmer og borgere, fordi vi gør det samtidigt. Aktivismen skal give mening for både fællesskabet og hver enkelt af os, så vores engagement og politiske håb spreder sig, og Danmark kan mærke, at vi målrettet arbejder for Alternativets formål: En seriøs bæredygtig omstilling.
Årshjulet er en invitation til at træde ind i en fælles ramme.

Dette er et forslag som er udarbejdet i et udvalg under Hovedbestyrelsen og som frem til den 3. april er til diskussion og kvalificering i hovedbestyrelsen. 4. april bliver forslaget og kommentarer, endeligt færdig behandlet og godkendt af hovedbestyrelsen, hvorefter de indgår i den samlede indstilling fra hovedbestyrelsen til Landsmødet.

Formålet med at de ligger på dialog er at alle har mulighed for at komme med kommentarer og kvalificere dette, ud over input til teksten, vil vi også meget gerne høre jeres bud på hvilke fordele og ulemer i ser for det enkelte forslag.

2 Synes om

Kære Tina
Overblik og fælles retning er rigtig gode ting. Jeg kunne dog godt være bekymret for, om tiltaget er en måde at få “ensrettet” aktiviteterne rundt omkring i landet. Det er i hvert fald afgørende, at “paraplyerne” er tilbud til lokalforeninger og storkredse, ikke “skal”-aktiviteter.

Tanken om at skabe idéerne i fællesskab lyder sympatisk, men faren er jo her, at HB og LS bliver de drivende og dominerende i den proces.

For mig er det afgørende, at vi lokalt har fuld frihed til at have de aktiviteter vi ønsker og selv vælger.

Kan du berolige mig i forhold til mine bekymringer?

Kærlig hilsen
Anne-Marie

2 Synes om

Ja og nej :slight_smile:
Jeg deler dine bekymringer omkring ensretning og at det nationale bliver drivende.
Og du har helt ret i det ikke skal være skal opgaver.
Så sprøgmålet er hvordan vi på den ene side for skabt den paraply, som kan lave noget fællesskab, samtidig med at vi sikre at tingen styres og drives lokalt.
Jeg har ikke svaret, men alle bud er velkommen, og jeg vil helt klart tage din bekymring med i ulempe sektionen

2 Synes om

Det er en super god ide. Jeg frygter ikke, at det bliver topstyret så længe det er frivilligt og lokal foreningerne kan udføre det lokalt. Ingen interesse, ingen frivillige og intet udføres.så der er ingen fare for topstyring der. Jeg kan se den fordel at vores events vil virke støre, hvis det kommer til at forgå flere steder.
Danmarks naturfredningsforening har en affaldsindsamlingdag, hvor man kan oprette lokale grupper og få borger til at deltage og gøre lokalt natur rent for affald, man kunne lave et event ud af det med premiere for sjoveste fund o.s.v
Det vil virke meget støre, hvis bare 20 “alternative” hold gjorde det på landsplan der måske samler flere hundred mennesker samlet det er værd at skrive om i aviserne og kommunal kandidater kan snakke miljøpolitik. Ja der er events der giver mening at gøre sammen.

Grønne kærlige hilsner
René

Lav også et event ved fattigdomsdagen 17.oktober Torsten geil har kontakter med både jobcenters ofre og sand. Man kunne lave event med dem. Kommunalvalg ligger i november så en god tradition at have når den tid kommer i 2021.

1 Synes om

Kære Anne-Marie

Selvfølgelig er der tale om ‘kan’-aktiviteter. Forslaget er baseret på en række behov, men essensen i at have fællesdage stammer fra de gode oplevelser vi havde med Alles Folkemøde sidste år (og forhåbentlig igen i år) og med de fællesdage, der var en del af kommunalvalgkampen.

Det viste sig at være en god måde at få et højere og mere samlet aktivitetesniveau, samt sætte en simpel og meget åben fælles ramme, som gav lidt ekstra gejst og fællesskabsværdi til dagene.

Kh
Nis, landssekretariatet