Udvikling af konkrete politiske forslag   Annullerede forslag


Kategoridefinition for Annullerede forslag (1)
Forsvaret i udvikling (5)
Nedsættelse af råd for vurdering af inhabilitet for politikere med interessekonflikt imellem politisk- og erhvervsmæssigt arbejde (7)
Afvisning af forslag omkring køb af F-35 kampfly for 66,1 mia (10)
Skærmfrie eksperimentalzoner (12)
Ny tværgående familievejleder (9)
Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter (6)
Plads til refleksiv efteruddannelse (6)
Etablering af børneinstitutionsmiljølov (7)
Ny styringsmodel: Flere ressourcer til daginstitutionerne – og frihed til at anvende dem efter lokal, faglig vurdering (10)
Skab de rette fysiske rammer – opret et Transithus for udenlandske hjemløse (3)
Styrk Transitprogrammet (3)
Ungdomsuddannelserne - Pop-up uddannelser i landområder: (6)
Ungdomsuddannelserne - Et styrket demokrati (7)
Ungdomsuddannelserne - Frihed og fleksibilitet (7)
Grundskolen - En bedre individuel vejledning (6)