Ny tværgående familievejleder

Forslagets tekst

Danmark er sammenlignet med de øvrige nordiske lande, det land, som er dårligst til at sikre børn og unges sociale mobilitet. For at give alle børn de bedst mulige vilkår er det vigtigt at hjælpe udsatte familier tidligt. I Alternativet ønsker vi en inkluderende og helheds-orienteret relation mellem forældre og kommune. Der skal skabes et tværfaglig samarbejde mellem sundhedsplejersker, pædagoger, socialrådgivere, samt den kommunale forvaltning på en måde, der forhindrer stigmatisering af udsatte familier og understøtter det gode samarbejde.

Det skal være nemmere og hurtigere at få ressourcer til en tidlig indsats omkring et barn og dets familie. Tidlig indsats betyder ikke, at vi skal ekskludere barn og familie til en særlig indsats, men derimod at vi støtter op om miljøet omkring barnet og familien.

Et forskningsprojekt fra Århus Universitet i 2015 fulgte en udvidet sundhedspleje-indsats blandt udsatte familier, som viste at flere hjemmebesøg og en tættere kontakt mellem sundhedspleje og børneinstitution havde en gavnlig effekt .

I Alternativet ønsker vi at oprette en ny tværgående funktion for udsatte familier, der skal fungere som bindeled mellem den udsatte familie og institutionerne, kommunen og sundhedsplejersken. Det skal være en vejleder, der skal udføre en målrettet indsats hos familierne, ved bl.a. at informere om kommunens tilbud til udsatte familier, og vejlede forældrene i deres daglige tilknytning til barnet. Det kan være en pædagog, en sundhedsplejerske eller en socialrådgiver der gennemgår en efteruddannelse for at udfylde denne funktion.

Udfordring forslaget skal løse

3-5 pct. af en forældreårgang er forældre, der er sårbare og dette kan ofte have konsekvenser for barnets udvikling og trivsel.

Potentielle ulemper ved forslaget

Vi ser ingen ulemper ved forslaget. Nogen kan måske påpege at det vil koste ressourcer at igangsætte dette projekt.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, men en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra familiepolitisk netværks katalog og familie- og arbejdskommissionen.
Derudover er Alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene.
Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Sarabella Mynte kalsi
  2. Amalie Villesen
  3. Bjarke Charlie Serritslev
  4. Carolina Magdalene Maier
  5. Irene Juul Vissing
  6. Roger Courage Matthisen
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Lyder fint med tidlig indsats i forhold til sårbare børnefamilier.

Garanteret en god investering på alle tre bundlinjer: :heart:️:blue_heart::green_heart:

Jeg forstår ikke hvorfor I vil indsætte en ekstra person der skal danne sig overblik, møde familien, sætte sig ind i sagen etc. Hvorfor ikke udvide sundhedsplejerskens funktion og lade denne rolle fylde mere…? Se evt. Københavns kommunes forslag: https://kbh.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/barnets-bedste-familiepolitisk-udspil

Jeg foreslår at den samlende funktion skal placeres hos det man i Kolding Kommune kalder for en familiebehandler. Det er altovervejende en pædagog (eller af og til en socialrådgiver), der i forvejen er involveret i den sårbare familie og som arbejder i dybden med familiens anliggender. Det ligger lige for at samme person skulle have den koordinerende og samlende funktion overfor samarbejdspartnere og netværk.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er annulleret.