Styrk Transitprogrammet

Forslagets tekst

Alternativet foreslår at bevilge yderligere 4 mio. kr. årligt ud af de 8 mio. kr. til en generel styrkelse af Transitprogrammet.

Med Transitprogrammet har Københavns Kommune i samarbejde med en række frivillige organisationer hjulpet hjemløse migranter siden 2015. Erfaringerne er særdeles positive: De hjemløse migranter, som ofte er særligt udsatte, får støtte i form af bl.a. sprogundervisning, sundhedsfaglig hjælp, vejledning med henblik på beskæftigelse, hjælp til hjemrejse og mere.

I forhold til ønsket om at få hjemsendt de hjemløse migranter viser en erfaringsopsamling[2] fra Københavns Kommune, at halvdelen af Transitprogrammets indsatser er gået til personer fra Østeuropa, fortrinsvis Rumænien, og i løbet af bare de første 8 måneder af Transitprogrammets løbetid blev mere end 90 hjemløse migranter hjulpet med en tilbagevenden til hjemlandet[3]. Prisen for det hele: 2,7 mio. kr. årligt[4]. Samme organisationer anslår, at der er op mod 300 romaer i København, som er den gruppe, regeringens straksindgreb sigter på at ramme.

Udfordring forslaget skal løse

Forslaget skal styrke hjemløse migranter med henblik på beskæftigelse, hjælp til hjemrejse og mere.

Beskrivelse af forslagspakken

Vi skal ikke putte mennesker i fængsel for at tigge. Fattigdom kræver social indsatser. Desuden koster det samfundet penge at putte mennesker i fængsel – mange penge. Det gælder også for regeringens forslag om 14 dages ubetinget fængsel for tiggende romaer, som ifølge regeringens egne beregninger vil koste op mod 8 mio. kr.[1]

Alternativet tror på, at vi kan bruge de penge langt bedre og til gavn for alle – samfundet, naboer, og ikke mindst de udsatte hjemløse. Derfor foreslår vi, at regeringen trækker sit lovforslag tilbage og i stedet bruger de 8 mio. kr. på tiltag, der rent faktisk vil gøre en forskel for de udsatte og sikre forsvarlige hjemrejser samtidig med, at vi viser udsatte mennesker respekt og empati i stedet for at forsætte med at vedtage hovedløs og endda diskriminerende hastelovgivning. Vi skal stoppe den fremmedgørende hetz og diskriminerende tone overfor udenlandske hjemløse, særligt romaer, og i stedet investere i sociale indsatser, der virker, får mennesker væk fra gaden og støtter dem i at få et bedre liv.

Potentielle ulemper ved forslaget

Der er til forslaget ikke beskrevet nogen specifikke ulemper, så derfor kan de heller ikke skrives her.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslagene er oprettet på baggrund af Alternativets pressemeddelelse fra 13.06.17 og er således oprettet for at få medlemmernes input, støtte og perspektivering.

Hvem har været inddraget

Forslaget er blevet til på baggrund af Alternativets meddelelse.

Forslagsstillere

  1. Thomas Huulbæk Titanium

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Jeg tror dette afsnit skal rettes til

“halvdelen af Transitprogrammets indsatser er gået til personer fra Østeuropa, fortrinsvis Rumænien”

1 Like

Dette forslag er annulleret.