Bedre mulighed for pasning på skæve tidspunkter

Forslagets tekst

I de største byer kan der være grundlag for en døgnåben institution, til at varetage pasningsbehovet for de forældre, der arbejder på skæve tidspunkter. Alternativet mener dog ikke at dette forslag kan ikke stå alene, da de døgnåbne institutioner i områder med en lavere befolkningstæthed, kan komme til at ligge meget langt væk fra de, der behøver tilbuddet.
I mindre byer kan små private ordninger give mere mening i forhold til at støtte familier med skæve arbejdstider. Der findes f.eks. private ordninger, hvor forældre slår sig sammen og hyrer en pædagog eller medhjælper. Alternativet vil gerne støtte op om sådanne og lignende ordninger og mener, at de bør være tilgængelige for alle forældre med skæve arbejdstider og bør støttes med tilskud, så den økonomiske byrde ikke bliver for stor for den enkelte familie.

Udfordring forslaget skal løse

I dag er der få kommuner, der udbyder mulighed for pasning af børn på skæve tidspunkter og for de forældre, der arbejder i timerne uden for den normale arbejdsdag, kan dette være en stor udfordring.

Beskrivelse af forslagspakken

Alternativet ønsker et samfund hvor familieliv og arbejdsliv, kan sameksistere i fleksible og harmoniske rammer og vi arbejder målrettet på at skabe rammerne, der kan muliggøre dette. Alternativet arbejder for en socialt bæredygtig familiepolitik, som understøtter og fremmer den fleksibilitet, som det gode familieliv kræver. I alternativet tror vi på at vigtige faktorer i forhold til at opnå et godt familieliv er noget så simpelt som frihed, tid, ro og nærvær til at den enkelte familie kan finde sin egen vej.

Potentielle ulemper ved forslaget

Store døgnåbne institutioner kan virke uforenelige med barnets tryghed. Døgnåbne institutioner vil logisk set have mange pædagoger ansat og det kan være en udfordring at sikre at barnet bliver mødt at velkendte voksne.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Meget familie og børnepolitik foregår i kommunalt og lokalt regi og vi tog derfor kontakt til lokalkredsene i januar 2017, med en anmodning om at få input på området. Det samlede familiepolitiske udspil tager udgangspunkt i disse input. Følgende lokalkredse svarede: Rudersdal, Odense, Furesø, Alternativets Lokalforening Østerbro, Sjælland/Lejre, samt en arbejdsgruppe for småbørnspolitik i Alternativet. Der er desuden hentet inspiration fra Familiepolitisk Netværks katalog og Familie- og Arbejdskommissionen. Derudover er alternativister, der har vist interesse for den familiepolitiske dagsorden blevet inviteret til at deltage i et udviklingsseminar, for at videreudvikle forslag og input fra lokalkredsene. Forslagspakken er udarbejdet af en tværpolitisk arbejdsgruppe styret af Alternativets folketingsmedlemmer Torsten Gejl (Beskæftigelsesordfører, arbejdsmarkedsordfører og social- og indenrigspolitisk ordfører) og Carolina Magdalene Maier (familie og ligestillingsordfører).

Hvem har været inddraget

Vi har modtaget faglig sparring, både skriftligt og gennem møder fra: Forskere fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, RUC og University College Copenhagen samt fra det daværende KORA. Derudover er forslagene blevet drøftet med repræsentanter fra Børnerådet, Familiepolitisk Netværk, Kvinfo og LGBT Danmark.

Forslagsstillere

  1. Amalie Villesen
  2. Bjarke Charlie Serritslev
  3. Carolina Magdalene Maier
  4. Irene Juul Vissing
  5. Roger Courage Matthisen
  6. Sarabella Mynte kalsi
  7. Stine Skot
  8. Susanne Pade
  9. Torsten Gejl
  10. Uffe Elbæk

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Forslaget søger lige nu opbakning fra medlemmerne. Hvis forslaget får positiv opbakning fra medlemmerne, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er annulleret.