Skab de rette fysiske rammer – opret et Transithus for udenlandske hjemløse

Forslagets tekst

Alternativet foreslår at bevilge 3 mio. kr. årligt ud af de 8 mio. kr. til oprettelsen af Transithuset. Man kunne med fordel undersøge muligheden for at etablere Transithuset i en af kommunens bygninger.

I stedet for at putte de hjemløse migranter i fængsel, skal vi give dem et trygt sted at opholde sig, mens de modtager hjælp fra kommunens sociale indsats i Transitprogrammet. Med Transithuset skal der således være senge, som kan benyttes af alle udenlandske hjemløse. Her kan de hjemløse stabiliseres og hjælpes med de mentale såvel som fysiske behov, de ofte har, og som er nødvendige for, at de med succes kan vende tilbage til deres hjemland eller i visse tilfælde integreres ind på bolig og jobmarkedet.

Udfordring forslaget skal løse

Det er et hårdt liv af være på gaden for hjemløse migranter.

Beskrivelse af forslagspakken

Vi skal ikke putte mennesker i fængsel for at tigge. Fattigdom kræver social indsatser. Desuden koster det samfundet penge at putte mennesker i fængsel – mange penge. Det gælder også for regeringens forslag om 14 dages ubetinget fængsel for tiggende romaer, som ifølge regeringens egne beregninger vil koste op mod 8 mio. kr.[1]

Alternativet tror på, at vi kan bruge de penge langt bedre og til gavn for alle – samfundet, naboer, og ikke mindst de udsatte hjemløse. Derfor foreslår vi, at regeringen trækker sit lovforslag tilbage og i stedet bruger de 8 mio. kr. på tiltag, der rent faktisk vil gøre en forskel for de udsatte og sikre forsvarlige hjemrejser samtidig med, at vi viser udsatte mennesker respekt og empati i stedet for at forsætte med at vedtage hovedløs og endda diskriminerende hastelovgivning. Vi skal stoppe den fremmedgørende hetz og diskriminerende tone overfor udenlandske hjemløse, særligt romaer, og i stedet investere i sociale indsatser, der virker, får mennesker væk fra gaden og støtter dem i at få et bedre liv.

Potentielle ulemper ved forslaget

Jeg kan ikke umiddelbart se store ulemper, men vil meget gerne høre om dem i kommentarerne til forslaget.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Forslagene er oprettet på baggrund af Alternativets pressemeddelelse fra 13.06.17 og er således oprettet for at få medlemmernes input, støtte og perspektivering.

Hvem har været inddraget

Forslaget er blevet til på baggrund af Alternativets meddelelse.

Forslagsstillere

  1. Thomas Huulbæk Titanium

Status på forslaget

Status: Annulleret

Dette forslag er annulleret.

Lyder umiddelbart som en god idé - men skal der ikke mere end 8 mio. til? Og er der ikke brug for mere end bare penge, idet der måske også skal en større mentalitetsændring til, såvel blandt borgere med realkreditlån og fast ejendom samt de udenlandske hjemløse?

I den forbindelse vil jeg gerne stille et opfølgende spørgsmål: Findes der egentlig officielle tal for antallet af udenlandske hjemløse i Danmark? Når SFI eksempelvis skriver, at der findes over 6.000 hjemløse i Danmark, tæller de så de udenlandske med eller ej? Endelig tænker jeg på, om der ikke også er mere at gøre og ny politik i forhold til samarbejde med østeuropæiske lande - hvordan hjælper vi dem med at få mere socialt retfærdige og ‘bæredygtige’ samfund?

Nå, det var en masse spørgsmål og tanker på én gang. Jeg håber, at det kan bruges :slight_smile:

Dette forslag er annulleret.