Arkiv   Årsmøde2015


Kategoridefinition for Årsmøde2015 (2)
Uofficielt referat af årsmødet? Officielt? (12)
Årsmødet og partiprogrammet (4)
Forslag om fornyet behandling af sundhedspolitikken i pol. forum (8)
§ 5 Storkredse og lokalforeninger (6)
Årsregnskab (2)
Ændringsforslag til ændringsforslag (3)
§ 11 Årsmødet (19)
§ 10 Opstilling af kandidater (9)
§ 21 Ombudsmandsråd (9)
§ 7. Hovedbestyrelsen (3)
§ 9 Politisk ledelse (3)
§ 8 Politisk Forum (8)
§ 20 Afstemninger og valg (6)
Ændringsforslag til §3 (7)
Nummerhenvisninger (5)
I stedet for rotation: dogmer for alle aktive (2)
§ 15 Revision af vedtægter (2)