§ 21 Ombudsmandsråd

Stk. 1.
Ombudsmandsrådet formål er at sikre at Alternativet lever op til foreningens værdier, dogmer og principper, samt at sikre løbende evaluering af det politiske og organisatoriske arbejde.

ÆNDRINGSFORSLAG 41:
slet
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 41:
Det kan være uhensigtsmæssigt at have ombudsmandsrådet som en del af vedtægterne da det kan gøre det meget statisk.

Stk. 2. Ombudsmandsrådet består af 5-10 eksterne personer, som udpeges af det politiske forum.

ÆNDRINGSFORSLAG 42:
slet
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 42:
Det kan være uhensigtsmæssigt at have ombudsmandsrådet som en del af vedtægterne da det kan gøre det meget statisk.

Stk. 3.
Ombudsmandsrådet har til opgave minimum en gang om året at udarbejde en evaluering af Alternativets virke.

ÆNDRINGSFORSLAG 43:
slet
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 43:
Det kan være uhensigtsmæssigt at have ombudsmandsrådet som en del af vedtægterne da det kan gøre det meget statisk.

1 Like

Jeg er med på at slette det - det virker lidt som bureakratisk overkill.

Derudover virker det mærkværdigt at lade hele rådet bestå af “eksterne” (som jeg går ud fra betyder “ikke-medlemmer”)

Af interesse: Er der valgt et ombudsmandsråd i indeværende periode? Er det tanken at vælge et i næste periode?

En lille fodnote: Ombudsmand er en beskyttet titel og bl.a. KBH kommune og KU er tidligere løbet ind i problemer med at bruge titlen. Der kunne være folk, der ville bruge det imod os. Kunne vi ikke finde på et andet ord, der i bund og grund betyder det samme?

1 Like

Der har været et ombudsmandsråd og de har lavet deres første anmeldelse.

@Maj_Baltzarsen: Kan man læse ombudsmandsrådets anmeldelse nogen steder?

1 Like

Thorbjørn har ret - og vi kan nok ikke engang komme uden om det ved at bruge ombudsperson, ombudsråd eller andre variationer over ombuds- :

§ 30. Betegnelsen ombudsmand eller anden betegnelse, der er egnet til forveksling hermed, må ikke benyttes, medmindre det er hjemlet i en af Folketinget vedtaget lov.

Forslag til alternativt navn:

“Vogternes Råd”.
“Sandhedsstyrelsen”
“Værdirådet”
“Værdivogterne”

Vogternes råd / Værdivogterne / Sandhedstyrelsen giver IMO negative associationer

Navnet skal dække nedenstående

Måske noget mere neutralt a la A-rådet, da rådets arbejde dækker mere end kun værdier, men også evaluering/indspark til det politiske og organisatoriske arbejde

Det er jo problematisk at vi bruger et beskyttet navn. Så det skal da laves om såfremt det stadig skal omtales i vedtægterne.

Mit forslag vil være:

kommunikationsråd
debat- og dogmeråd
kommunikations- og dogmeråd

1 Like

Alle tre var forsøg på at få “Humor” ind i vedtægterne.

I forhold til, at man oprindeligt har kaldt det for “ombudsmandsrådet”, synes jeg at det er interessant at der ikke blandt opgaverne er den “normale” ombudsmandsfunktion - nemlig at tage sager op på opfordring af de berørte - evt med inddragelse af både værdier, pricipper, manifest OG VEDTÆGTER. Et spørgsmål kunne være, om vi har brug for den funktion.

Med den nuværende beskrivelse mener jeg at ordet “evaluering” kunne være en del af navnet. “Rådet for Permanent Evaluering”, “Evalueringsrådet” eller i daglig tale “E-Rådet”?

Anyway, en omdøbning af rådet, eller ændring af funktionen, er ikke pt på dagsordenen for årsmødet.