Er der behov for et internt evalueringsråd?

Op til årsmødet 2016 sidder vi og diskuterer vedtægter. En idé som er kommet op er at lave et internt evalueringsråd bestående af tillidsvalgte medlemmer, som får til opgave at se på hvordan tingene foregår i praksis og hvordan sammenhængen er mellem det som sker og vores værdier, manifest og dogmer.

Det præcise mandat og rådet sammensætning og størrelse er blandt de ting vi diskuterer, men i vedtægtsudvalget kunne vi godt tænke os at høre fra medlemmerne hvad I tænker om et sådant råd, hvilke opgaver det kunne tænkes at løse osv.

Et konkret eksempel som én har nævnt er ”Ja-Men” kampagnen, og en evaluering af forløbet omkring beslutningen, og refleksion omkring hvordan vi ønsker fremadrettet at håndtere disse ting.

Tanken er at udvalget skal gå til opgaven med en konstruktiv kritisk ånd, med fokus på gøre os bedre som organisation og frivillige og forbedre beslutningsgang og kommunikation ved gennemsigtighed osv.

Vi har møde i aften (mandag d. 28/3) kl 20.30 i vedtægtsudvalget hvor vi bl.a. vil diskutere dette, så lidt hurtigt input er velkomment.

3 Likes

fare er at det kan blive en stop klods for fremadrette politisk udvikling, fordelen er et vi bliver tvungen til at evaluer vores politiske tiltag, kunne det tænkes at det var noget man skulle have på alle politiske niveauer i Alt.? tænkt som at lokalforeninger har et internt evaluerings råd og at storkredesede har det?

Ja et evalueringsråd, en slags Å ombudsmands intitution eller på sigt et konsekvens ministerium kunne også være muligheder.

Sidste år foreslog HB at slette denne paragraf:

  • men den er der stadig.
    § 21 i vedtægterne fra juni 2015 dækker fint. Det skal sættes praktisk i gang - hvem er det, og hvad skal de lave.
    Specielt formuleringen “sikre løbende evaluering…” er vidtgående.
    Ordet “Alternativet” er meget stort: FT, Storkredse, lokalkredse - øvrige grupper tilknyttet Alternativet - 4. sektor -
    Det er en stor opgave - men nok nødvendig !

Stk. 1: Kunne den omformuleres til: “…kan træde til ved henvendelse, og skal i øvrigt mindst 4 X /år udarbejde en vurdering af niveauet ift. manifest og værdier, samt debatdogmer”.
Stk. 3 falder så ud.

Vedtægter, juni 2015:
§ 21 OMBUDSMANDSRÅD
STK. 1.
Ombudsmandsrådet formål er at sikre at
Alternativet lever op til foreningens værdier,
dogmer og principper, samt at sikre løbende
evaluering af det politiske og organisatoriske
arbejde.
STK. 2.
Ombudsmandsrådet består af 5-10 eksterne
personer, som udpeges af det politiske forum.
STK. 3.
Ombudsmandsrådet har til opgave minimum
en gang om året at udarbejde en evaluering af
Alternativets virke.

Men Jeppe, hvad er det du gerne vil opnå med Ombudsmandsrådet?