§ 20 Afstemninger og valg

Stk. 1.
Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt.

ÆNDRINGSFORSLAG 38:
Stk. 1 ændres til: "Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt eller digitalt "
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 38:
Tilføjelse om mulighed for digital afstemning

Stk. 2. Ved alle valg stemmes der på det antal kandidater der skal vælges.

ÆNDRINGSFORSLAG 39:
Stk. 2 ændres til: "Ved alle valg stemmes der antalsmæssigt på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges plus én. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. "
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 39:
Samme valgprocedure over hele organisationen

ÆNDRINGSFORSLAG 40:
Tilføjelse af nyt stk. "Stk. 3 En anden afstemningsform kan stilles som ændringsforslag til årsmødet. Hvis dette forslag falder anvendes afstemningsmetoden beskrevet i stk. 2 "
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 40:
Dette er også I mange storkredsvedtægter og kan give mulighed for fleksibilitet

2 Likes

Forslag 38: Det er uklart, hvilke “møder” den oprindelige vedtægt gælder - om det kun gælder årsmødet, eller også HB-møder, POFO-møder etc. Betydningen af ændringen er uklar, særligt hvis den vedtages sammen med “digitalt fremmøde” til årsmødet. Afklaring nødvendig.

Forslag 39: God ide med at stemme på “en over halvdelen”. Dog er beskrivelsen tvetydig - “halvdelen af det antal der skal vælges plus én” kan både læses som (n + 1)/2 og n/2 + 1.

Jeg foreslår: "Ved alle valg stemmes der på det antal kandidater der skal vælges tillagt én, halveret og rundet op.

forslag 40: Jeg foreslår at det kaldes et forslag, snarere end et ændringsforslag. Derudover et OK forslag i forhold til eksperimenteren med formerne, omend det giver mulighed for omgåelse af mindretalsbeskyttelsen der netop kommer gennem forslag 39.

2 Likes

Stk 2. “Ved alle valg stemmes der antalsmæssigt på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges plus én, nedrundet til helt tal.”

løser formuleringen.

Jeg vil dog foreslå det ændres til

ÆNDRINGSFORSLAG 39.2:
Stk. 2 ændres til: “Ved alle valg stemmes der antalsmæssigt maksimalt på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges plus én, nedrundet til helt tal.”

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 39-2
Der er ingen grund til at afkræve mere end én stemme før stemme er gyldig.

Nej, den er stadig tvetydig. Kan stadig både læses som “(halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges) plus én” og “halvdelen af (det antal kandidater, der skal vælges plus én)”

Gør det noget? Resultatet er det samme (:

En matematisk formel komplicerer vedtægter, men måske: Eksempel: Maksimalt 1 stemme ved valg til 1-2 tillidshverv, maksimalt 2 stemmer ved valg til 3-4 tillidshverv, osv.