I stedet for rotation: dogmer for alle aktive

Her er, hvad nogle gæve folk har brygget sammen i København:

Dogmer for folkevalgte, partiet og bevægelsen

 1. Vi vil passe godt på os selv og hinanden. Vi vil være gode eksempler på, hvordan man kan undgå
  udbrændthed og stress ved på en bæredygtig måde at finde nye måder at samarbejde og dele viden og opgaver på ved bl.a. at oprette følordninger for fremtidige kandidater.

 2. Vi vil dele vores ideer også med folk, der tilhører andre partier. Det betyder bl.a., at vores folkevalgte opfordres til aktivt at kommunikere med folkevalgte fra andre partier om vores idéer.

 3. Vi vil deltage aktivt i de beslutningsprocesser, der er relevante for den enkelte. Vi vil også fremover udvikle politik igennem politiske laboratorier. Her mødes folkevalgte med alle dem, der måtte være interesserede, og drøfter fælles anliggender.

 4. Vi vil kommunikere så omfattende og tydeligt som muligt med hinanden. Dette gælder bl.a.
  lovforslag og beslutningsforslag, men også ideer/forslag, medlemmer af partiet og bevægelsen fremlægger.

 5. Vi vil dele vores erfaringer med hinanden. De folkevalgte får erfaringer, hele bevægelsen kan nyde godt af, mens verden jo også vil bevæge sig uden for rådhusenes og Christiansborgs porte. Flere ved mere.

 6. Det skal være lysten, der driver værket. I partiet, bevægelsen, byråd, Borgerrepræsentationen,
  Folketinget, EU-parlamentet og hvor Alternativet ellers måtte være repræsenteret. En gang imellem skal der mod til at flytte sig.

KH,
Sabine Behrmann

4 Likes