Forslag om fornyet behandling af sundhedspolitikken i pol. forum

Hvorfor skal vi have sundhedspolitikken op og vende en gang til?
Vores nuværende sundhedspolitik går for hurtigt fra vores værdilag til ret små detaljer. Der mangler en omsætning af værdierne til nogle ord, som gør værdierne “operationelle” i en sundhedspolitik. En meget anvendelig ledesætning kunne være
"Forebyggelse i stedet for behandling"
Disse ord ville betyde, at vi gør os tanker om, hvad der skal til, for at undgå sygdom - i stedet for detaljeret at gå ind i mulige behandlinger af sygdomme, som måske helt kunne undgås. Et eksempel her er stress. I en nogenlunde forsvarlig arbejdshverdag bør stress ikke være noget problem. Hvis det alligevel er det, skal vi ændre arbejdspladsen og forholdene der - i stedet for at behandle symptomerne.
Denne - og sikkert flere - ledesætninger bør suppleres af et "Forsigtighedsprincip"
I de forgangne tre årtier har vi set voksende udbredelse af flere forskellige sygdomme o.l. : Fedme, sukkersyge, spiseforstyrrelser, psyk. sårbarhed hos unge, angst, stress, allergi, depression m.m… Disse tilstande er i stort omfang blevet behandlet som individuelle problemer - til trods for deres omfang. Det er tydelig, at fremkomsten af disse tilstande sker samtidig med, at vi har oplevet store ændringer i vores livsverden: Et accelereret arbejdsliv, voksende kompleksitet, stimuli uden ende, en stigende mængde kemikalier og en skrupelløs (reklame)industri, som udnytter alle vore svagheder til at få solgt flere produkter. Et, i vores sundhedspolitik forankret forsigtighedsprincip ville give os bedre mulighed for at agere forebyggende i disse sammenhænge, selv om videnskabelige beviser ikke er 100 procent klare endnu. Der er for meget på spil, til at vi kan vente på 100 procent sikre beviser.

Forslaget om fornyet behandling af sundhedspolitikken i Politisk Forum og argumentationen herfor støttes pt. af fire medlemmer og er lagt frem her, så det kan diskuteres og gennemses.
Mange hilsener, Armin

4 Likes

Tak for jeres tiltalende forslag til en alternativ sundhedspolitik! Jeg håber, det bliver vedtaget.

Vil blot herunder bidrage med mit synspunkt til " et accelereret arbejdsliv” og ”en skrupelløs reklameindustri”:

”Et accelereret arbejdsliv”

Jeg hørte et indslag i går. Jeg mener det var i P1 orientering. Det var apropos Venstres og Dansk Folkepartis løfte om, at hvis de kom til at danne regering, ville de indføre, at man på visse strækninger vil sætte farten op.

En trafikforsker blev i udsendelsen interviewet om, hvorvidt det var rigtigt, som de to borgerlige partier begrundede deres synspunkt med, at det ville øge trafiksikkerheden.

Forskeren svarede, at statistikken - uden undtagelse – viser, at øget hastighed medfører flere kvæstelser i trafikken.

I udsendelsen blev der dog ikke sat spørgsmålstegn ved, at øget hastighed vil øge ”den økonomiske vækst” en lille smule, fordi forretningsdrivende vil kunne nå lidt hurtigere frem, så de kan nå flere handler.

Kan det tænkes, at Venstre og Dansk Folkeparti ikke har været bekendt med trafikforskningens entydige resultater på området? Det håber jeg, da jeg ellers ikke vil kunne tilgive dem deres menneskesyn.

”En skrupelløs reklameindustri"

I Alternativet er det tilladt at drømme.
Tænk hvis reklamer kappedes om at vise bæredygtige varer båret af en dyb intension om at bevare en grøn klode, og ikke som nu, hvor reklamer på de mest raffinerede måder kappes om at snøre forbrugerne i profittens navn, blæsende på, om vi bliver syge af varerne. Der reklameres f. eks. glad og gerne for kræftfremkaldende stoffer i børnetøj og legetøj. Hvad er det for uhyrligheder? Hvordan kan det tillades?

Det er fine overvejelser og jeg er helt enig i at vi i lagt større grad skal arbejde med forebyggelse end behandling MEN jeg ser på baggrund af dette forslag ingen grund til at ændre det allerede vedtagne. Såfremt der ønskes ændringer bør disse konkretiseres i langt højere grad end tilfældet er da vi ellers kan sidde i 6 timer og udvikle på en allerede vedtaget politik og dette ikke er formålet med årsmødet.

Hvis den eksisterende sundhedspolitik køres igenne med et filter der hedder “Forebyggelse i stedet for behandling” ville det ændre og måske overflødiggøre dele af teksten. Det samme ville et stærkt “Forsigtighedsprincip” bevirke.
Hvis vi startede med at finde de grundlæggende tanker - som fx de for oven nævnte - så ville vi tage udgangspunkt i målet, mere end værktøjet.

Forslaget fra Armin & co er, at det skal tags op igen i Politisk Forum - ikke på årsmødet.

1 Like

Ahh OK :slight_smile: tak for info måske jeg har fået klikket mig ud af "kategori så :wink:

Har svært ved at overskue om det her allerede er for sent, jeg var ikke på årsmødet og aner ikke om sundhedspolitikken blev vedtaget eller forkastet?
Det er rigtigt at forebyggelse altid er bedre (og billigere) end helbredelse og det er der vægten skal ligge. Det må dog ikke udelukke principper og tanker om helbredelse, som sikkert i lamg tid (måske altid?) også vil være nødvendigt.
Forsigtighedsprincip overfor nye stoffer og sammensætninger vil være super at indskrive, også i forbindelse med reklamer.

1 Like