§ 9 Politisk ledelse

§ 9 Politisk ledelse

ÆNDRINGSFORSLAG:
Overskrift ændres til: "Parlamentarisk ledelse"
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
“Den politiske ledelse” forslås ændret til “den parlamentariske ledelse” - gældende overalt

Årsagen til ændringen er, at den nuværende opdeling laver et kunstigt skel mellem hvad der er politik, og hvad der ikke er. Alternativet har til formål at være en politisk bevægelse, og derfor skal vi hele tiden sørge for at eksperimentere med vores politiske udvikling og politiske samtaler. På den måde skal politik være en fuldstændig del af hele Alternativet som bevægelse og organisation og ikke kun som en del af den parlamentariske ledelse (som er dem som er folkevalgte). Derfor foreslår HB, at politisk ledelse ændres til parlamentarisk ledelse, så det bliver mere konkret på det arbejde, som der ligger som folkevalgt politiker.

Stk. 1.
Den politiske ledelse består af personer, der er folkevalgte i enten byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Den parlamentariske ledelse består af personer, der er folkevalgte i enten byråd, regionsråd, Folketinget eller Europaparlamentet. I det tilfælde at Alternativet har mindre end 4 folkevalgte personer, består den parlamentariske ledelse af spidskandidater, der er valgt på et årsmøde.
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Tilføjelsen tilsigter et kvalitetsmæssigt arbejdsflow i ledelsen, hvis vi ikke kommer i folketinget.

Stk. 2.
Den politiske ledelse konstituerer sig selv med en forperson, som fungerer som Alternativets politiske leder.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Den parlamentariske ledelse konstituerer sig selv med en forperson, som fungerer som Alternativets parlamentariske leder.
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Den “politiske leder” ændres til den “parlamentariske leder.

Stk 3.
Den politiske ledelse har til opgave at realisere og formidle Alternativets politik i Folketinget, byråd, regioner og Europa Parlament.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Den parlamentariske ledelse har til opgave at realisere og formidle Alternativets politik i Folketinget, byråd, regioner og Europa Parlament.
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Den “politiske leder” ændres til den “parlamentariske leder.

Stk. 4. Den politiske ledelse har til opgave at formidle Alternativets politik til offentligheden.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Den parlamentariske ledelse har til opgave at formidle Alternativets politik til offentligheden.
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Den “politiske leder” ændres til den “parlamentariske leder.

Tillæg til § 9
Fra Årsmødet den 11. juni frem til kandidatvalget vil de 3 personer valgt i november 2013 fungerer som politisk ledelse. Folketingskandidaterne vælges ved et ekstraordinært årsmøde afholdt i september/oktober 2014. Herefter vil holdet af kandidater valg på det ekstraordinære årsmøde være politiske ledelse frem til et kommende valg.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Tillægget slettes
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Ikke relevant mere

1 Like

Vedrørende det førstnævnte ændringsforslag: Jeg synes at udtrykket “parlamentarisk ledelse” er for langt og tungt. Det kan godt være at det er lidt mere præcist end “politisk ledelse”, men det skal også være let at bruge i daglig tale. Der er ingen grund til at hænge sig i spidsfindigheder.