§ 15 Revision af vedtægter


(Mads Ringblom) #1

Stk. 1.
Alternativet skal inden for maksimum 2 år revidere disse vedtægter for at sikre, at de skaber det fornødne fundament for partiets, bevægelsens og organisationens udvikling.

ÆNDRINGSFORSLAG 37:
Slet hele stk. 1
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 37:
Unødvendig nu

Stk. 2. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde ved 2/3 stemmeflertal.


(Thomas Huulbæk Titanium) #2