§ 5 Storkredse og lokalforeninger

Stk. 1.
Det er storkredsenes og lokalforeningernes opgave at engagere og organisere medlemmerne, samt arbejde for Alternativets formål
Stk. 2.
Der udarbejdes vedtægter for storkredsene og lokalforeningerne. Vedtægterne godkendes af hovedbestyrelsen. Dette gælder ligeledes eventuelle vedtægtsændringer.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 2 ændres til: “Der udarbejdes vedtægter for storkredsene. Vedtægterne godkendes af hovedbestyrelsen. Dette gælder ligeledes eventuelle vedtægtsændringer.”

STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG
Forslag: at slette “og lokalforeningerne” da HB ikke skal godkende lokalforeningernes vedtægter, det gør storkredsene - se stk. 3.

Stk. 3.
Landsforeningens vedtægter er øverste myndighed for storkredsenes vedtægter. Storkredsenes vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes vedtægter.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk. 3 ændres til: "Landsforeningens vedtægter er øverste myndighed for storkredsenes vedtægter. Storkredsenes vedtægter er øverste myndighed for lokalforeningernes eventuelle vedtægter."
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG 3:
tilføjes: “eventuelle” vedtægter.

Stk. 4.
Storkredsenes og lokalforeningernes vedtægter skal have samme formål som landsforeningen. Det skal fremgå af storkredsenes og lokalforeningernes vedtægter, om forperson og næstforperson skal vælges på en generalforsamling, eller om bestyrelserne konstituerer sig selv. Medlemmerne har stemmeret i de storkredse og lokalforeninger, hvor de har bopæl.

ÆNDRINGSFORSLAG:
Stk 4 ændres til: "Storkredsenes og lokalforeningernes vedtægter skal have samme formål som landsforeningen. Det skal fremgå af storkredsenes og lokalforeningernes
vedtægter, om forperson og næstforperson skal vælges på en generalforsamling, eller om bestyrelserne konstituerer sig selv. Medlemmerne har stemmeret i de storkredse og lokalforeninger, hvor de har postadresse."
STILLET AF: Hovedbestyrelsen

BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGSFORSLAG:
Præcisering af bopæl til postadresse

Stk. 5.
Bestyrelsen i storkredsene og lokalforeningerne kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper. I kommuner, hvor der ikke er etableret en lokalforening, skal storkredsbestyrelsen udpege en kommuneansvarlig.

Stk. 6.
Der kan etableres én lokalforening pr. kommune. I de største byer og kommuner kan der etableres underafdelinger af foreningen til varetagelse af interesseområder.

2 Likes

Det ser ukontroversielt ud, bortset fra stk 4-

“Bopæl” må som jeg ser det betyde folkeregisteradressen - som der er krav om skal svare til bopælen. “Postadresse” er ikke juridisk veldefineret - det må som jeg ser det betyde “den adresse som folk selv opgiver”. Er det intentionen?

Stk 3 - forståelsesspørgsmål:
Hvordan kan man have eventuelle vedtægter når der er etableret en forening. Der er vel altid et sæt vedtægter når man har etableret en forening.

Der er ikke foreningsretsligt krav om at man skal have vedtægter for at være en forening. Men jeg tror der menes “eventuelle lokalforeningers vedtægter”.

Stk. 3.

Undskyld jeg er sent på den. Jeg burde have ofret mere opmærksomhed på det her. Men nu var det først på selve årsmødet, det gik op for mig hvor problematisk denne ændring er. Torben har helt ret. En forening er en juridisk person, der kan påtage sig forpligtigelser. Ordet bruges i denne definition i mange lovtekster.

Helt galt går det når vi kombinerer det med §10, stk 5, hvor lokalforeninger opstiller kandidater til byråd - men altså ikke nødvendigvis har vedtægter, der giver retningslinjer for hvordan.
Så selvfølgeligt har en forening vedtægter - ellers hedder den noget andet. Netværk, gruppe eller noget tredie - og som bonus behøver netværket ikke kun være lokalt, men kan være regionalt, national eller endog internationalt. Vi behøver ikke ændre ved intentionen. Vi skal blot bruge de rigtige ord.

Det kan vi heldigvis nå at rette op på før det bliver aktuelt med kommunalvalg.