Ændringsforslag til §3

§ 3 Medlemmer
Stk. 1.
Enhver person, som støtter Alternativets formål kan blive medlem af Alternativet. Medlemmer optages i landsforeninger og organiseres i storkredse og lokalforeninger.

Stk. 2.
Medlemskab af Alternativet forudsætter indbetaling af kontingent. Medlemskabet følger kalenderåret uanset indbetalingstidspunktet.

ÆNDRINGSFORSLAG:
"…
Stk. 2.
Medlemskab af Alternativet forudsætter indbetaling af kontingent.
…"
BEGRUNDELSE:
Sidste linie slettes, da vi fremover arbejder med forskellige tidspunkter for opkrævninger.

  • Ja (jeg er for ændringsforslaget)
  • Nej (Jeg er imod ændringsforslaget)
  • Ved ikke (Jeg er i tvivl)

0 vælgere

2 Likes

Det eneste aberdabei: Sørg for at der er klare regler og procedurer for, hvornår man er medlem (sagt af erfaring fra andre organisationer).

Vil det stadig være klart om et medlem er i restance eller ej?

Hej :smile:
Er ikke sikker på at jeg forstår spørgsmålet Thorbjørn.
(Den eneste ændring er at “medlemsskabet følger kalenderåret” slettes)

@madsringblom: Det er tit noget nemmere at holde rede på, hvem der er medlemmer hvornår, når medlemskabet følger kalenderåret. Derfor (fra min side) bare en opfordring til at man sørger for at der ligger klare retningslinjer. Eksempler på uklarheder:

  • Starter medlemskabsperioden ved indmeldelse, eller ved betaling?
  • Hvis man undlader at betale i en periode (uden at meddele at man melder sig ud), skal man så betale restancen før medlemskabet kan genoptages?
1 Like

Gode inputs Nis