Ændringsforslag til ændringsforslag


(Nis Jørgensen) #1

Har bestyrelsen taget stilling til, om vedtægtsændringsforslag kan modificeres på Årsmødet? Jeg har formuleret 3-4 forslag til formuleringsændringer - men ved ikke om disse overhovedet kan behandles.

(jeg kan ikke selv være til stede på mødet - men tænker at mine formuleringer kan bruges som input)

Tagger: @madsringblom, det eneste bestyrelsesmedlem jeg har set være aktiv her.


(Thomas Huulbæk Titanium) #2

Jeg kan ikke svare på spørgsmålet, men jeg vil i hvert fald tage alle input med til mødet og så kan jeg forsøge at komme med dine input.


(Thomas Huulbæk Titanium) #3