Nummerhenvisninger

Der henvises i nogle sammenhænge til nummererede ændringsforslag, men forslagene er ikke nummererede.

1 Like

Sorry det er mine copy-paste evner der roder lidt.
Alle ændringforslag er sendt ud i et samlet dokument til alle medlemmer.
I det dokument er de alle numererede.

Jeg kan ikke se at jeg har modtaget det omtalte dokument. Hvornår er det sendt?

@Brian_Frandsen
Brian har du ikke titel og dato på mail?