Udvikling af politiske visioner   Visioner under udvikling


Kategoridefinition for Visioner under udvikling (1)
Uddannelse for en bæredygtig fremtid - Videregående uddannelse og forskningspolitik (3)
Global beskyttelse og mobilitet (2)
Danmark som humanitær stormagt (2)
Globale fællesskaber (2)
Global bæredygtig omstilling (2)
Global lighed (2)
Danmark – det bedste land for verden (2)
Vision for videregående uddannelse og forskning (2)
Vision for grundskolen - sammenskriv af eksisterende vision (2)
Global politik – Global beskyttelse og mobilitet (1)
Global politik - Danmark som humanitær stormagt (2)
Global politik – Globale fællesskaber (2)
Global politik – Global bæredygtig omstilling (2)
Global politik – Global lighed (2)
Global politik – Danmark - Det bedste land for verden (2)