Udvikling af politiske visioner   Visioner under udvikling


Emne Svar Aktivitet
Kategoridefinition for Visioner under udvikling 1 30. November, 2016
Uddannelse for en bæredygtig fremtid - Videregående uddannelse og forskningspolitik 3 1. Februar, 2017
Global beskyttelse og mobilitet 2 6. November, 2016
Danmark som humanitær stormagt 2 6. November, 2016
Globale fællesskaber 2 6. November, 2016
Global bæredygtig omstilling 2 6. November, 2016
Global lighed 2 6. November, 2016
Danmark – det bedste land for verden 2 6. November, 2016
Vision for videregående uddannelse og forskning 2 5. November, 2016
Vision for grundskolen - sammenskriv af eksisterende vision 2 5. November, 2016
Global politik – Global beskyttelse og mobilitet 1 5. November, 2016
Global politik - Danmark som humanitær stormagt 2 6. November, 2016
Global politik – Globale fællesskaber 2 6. November, 2016
Global politik – Global bæredygtig omstilling 2 5. November, 2016
Global politik – Global lighed 2 5. November, 2016
Global politik – Danmark - Det bedste land for verden 2 5. November, 2016