Udvikling af politiske visioner   Visioner der afventer behandling i Politisk Forum


Om "Visioner der afventer behandling i Politisk Forum" (1)
Ubetinget Basisindkomst/Borgerløn ( 2 ) (31)
Vision for arbejdspladserne i grundskolen (6)
Vision for velfærdsarbejdspladser - overordnet (7)
Helbred og helhed - Delvision 6: Mental trivsel (14)
Helbred og helhed - Delvision 5: Flere metoder (11)
Helbred og helhed - Delvision 4: Styring og prioritering (9)
Helbred og helhed - Delvision 3: Tillid til medarbejdernes og ledernes faglighed (9)
Helbred og helhed - Delvision 2: Borgeren – medinddragelse og selvbestemmelse (8)
Helbred og helhed - Delvision 1: Forebyggelse & sundhedsfremme (11)
Helbred og helhed (overordnet vision) (20)
Socialpolitisk vision ( 2 ) (26)
Delvision 1: En fri og mangfoldig ældrepleje for mennesker med særlig brug for andres hjælp (1)
Delvision 2: Et meningsfuldt hverdagsliv for de mere ressourcestærke seniorer (1)
Meningsfulde, sunde og aktive liv - for seniorer i alle aldre ( 2 ) (22)
Plads til familieliv ( 2 ) (26)