Mærkesag 10 - et forskningsaktivt danmark til gavn for hele verden

På verdensplan er der mange, som ikke har adgang til basale sundhedsydelser. Ydermere går
kun en begrænset andel af verdens samlede forskningsbudget til bekæmpelse af tropiske
sygdomme, som til gengæld udgør en enorm sygdomsbyrde.
Forskning, patenter og licenspolitik spiller vigtige roller i adgang til medicin og andre
behandlingsformer blandt verdens fattige befolkning. Der er et behov for at gentænke den
nuværende forskningsmodel og finde nye udviklingsmetoder for derved at fremme sundhed
uafhængigt af økonomisk status.
Danske universiteter og andre offentligt finansierede forskningsinstitutioner kan bidrage til at
løse nogle af disse problemer. Med baggrund i ønsket om at generere ny viden til gavn for
samfundet mener Alternativet, at disse institutioner har et ansvar for at gøre denne viden
tilgængelig for alle uanset økonomiske forhold eller nationalitet. Målet er atsikre lige adgang til
livsvigtig medicin og andre sundhedsteknologier.
Alternativet mener desuden, at forskningsbudgettet til tropiske sygdomme bør stige, så
uligheden i verdenssygdomsbyrde i nærmeste fremtid ikke længere skal være unødigt betynget
af fattigdom.

Se de andre mærkesager:
MÆRKESAG 1 - ØGET LIGHED I SUNDHED
MÆRKESAG 2 - BEKÆMP SYGELIGGØRELSEN AF BEFOLKNINGEN
MÆRKESAG 3 - SLIP SYGEHUSENE FRI
MÆRKESAG 4 - PATIENTDATA FRA DET OFFENTLIGE SKAL SIKRES
MÆRKESAG 5 - KRITISK GRUNDFORSKNING OG ARMSLÆNGDE TIL INTERESSENTER
MÆRKESAG 6 - ÅBENHED FOR KOMPLEMENTÆRE BEHANDLINGER
MÆRKESAG 7 - BÆREDYGTIG MENTAL SUNDHED OG BEKÆMPELSE AF STRESS
MÆRKESAG 8 - FRIGØRELSE AF KROP, SEKSUALITET OG KØN
MÆRKESAG 9 - LOVLIGGØRELSE AF AKTIV DØDSHJÆLP PÅ HOSPICES

1 Synes om

Jeg er medforfatter til et debatindlæg om emnet, som kan findes på Læger Uden Grænsers hjemmeside