Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet
Der eksisterer allerede flere glimrende initiativer, der har til hensigt at få etniske minoriteter ind på arbejdsmarkedet. Alternativet støtter disse initiativer og ser gerne, at de fortsættes. Ikke desto mindre er der især ét område, hvor vi gerne ser, at integrationsindsatsen på arbejdspladserne kan optrappes: Ligestilling og bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet.

Ifølge Enheden for antidiskrimination forekommer diskrimination i et problematisk omfang på det danske arbejdsmarked. Dette gælder også i forbindelse medpraktikpladser, hvor unge med etnisk minoritetsbaggrund oplever, at de fravælges til fordel for etniske danskere, hvilket forhindrer dem i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

På sigt forårsager diskrimination på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet nogle betydelige tab, som er uhensigtsmæssige for samfundets økonomiske og socialebæredygtighed. Derfor skal der rettes op på problemet hurtigst muligt.

Forslag 17: Holdningskampagner og kortlægning af diskrimination på arbejdspladsen
Staten skal gennemføre holdningskampagner på arbejdspladserne, der fremmer præmissen om, at bæredygtig integration er en tovejsproces, der kræver en øget bevidsthed om diskrimination hos majoritetsbefolkningen. Samtidig skal de relevante myndigheder tage initiativ til en dybdegående, kvalitativ kortlægning af de etniske minoriteters oplevelser med diskrimination på arbejdsmarkedet.


Forslag til ændringer
Hele afsnit 4.1 slåes sammen med mærkesag 4 istedet for at stå som særskilt underafsnit

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet


Læs hele udspiller her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Har vi nogen erfaringer med, hvordan man kan øge integration på arbejdsmarkedet generelt - og erfaringer med lignende tiltag som foreslås her? LO og EU har vidst tidligere lavet en general kampagne mod diskrimination på arbejdsmarkedet - ligesom enheden for anti-diskrimination og ankestyrelsen vidst også har - hvilke effekter havde de?

Integration på arbejdsmarkedet er jo en af de helt store nøgle udfordringer for Danmark, så her tænker jeg, at vi skal sætte alle sejl mod at finde tiltag, som har en effekt og som reelt øger integrationen på arbejdsmarkedet.

2 Likes

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere