Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”

1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Danmark er allerede et land, der rummer mange forskellige mennesker og minoriteter. Netop derfor skal det demokratiske medborgerskab fungere som en fælles ramme for ”et nyt vi,” der forener folk på tværs af deres forskelligheder.

Det er nødvendigt at understrege, at det ikke kun er etniske minoriteter, der har brug for at styrke deres forståelse af det demokratiske medborgerskab. Også væsentlige grupper blandt majoritetsbefolkningen, fx børn og unge, skal lære, hvordan medborgerskabet skaber balance i samspillet mellem landets borgere.

En særlig vigtig målgruppe udgøres af de mennesker – både frivillige og fagfolk – der arbejder med integration. Det er særligt vigtigt, at disse mennesker har en klar forståelse af, hvad det indebærer at ændre forståelsen af integration fra assimilation til “dansk kultur” til et ligeværdigt demokratisk medborgerskab.

Forslag 1: Medborgerskab i skolen
Undervisning i demokratisk medborgerskab skal gøres til et obligatorisk og
selvstændigt fag i hele vores 12-årige skoleuddannelse. Alternativet foreslår, at man tager afsæt i forsøgsordningen med undervisning i medborgerskab i folkeskolen fra 2005, og indhenter viden fra England og Frankrig, hvor man har gode erfaringer med skoleundervisning i demokratisk medborgerskab. Gennem denne undervisning – samt supplerende oplysningskampagner om medborgerskabets rettigheder og pligter – kan børn og unge på den ene side opnå en øget forståelse af deres frihedsrettigheder og handlemuligheder. På den anden side kan de tilegne sig viden om de fælles demokratiske værdier og pligter, som det danske samfund bygger på.

Samtidig kan undervisning i medborgerskab fungere som et værn imod radikalisering og intolerance.


Forslag til ændringer
Hele afsnittet udgår sammen med 1 og 1.2 og herefter ophøjes 1.3 til ‘mærkesag 1’

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”


Læs hele integrationsudspillet her:
Alternativets Integrationsudspil.pdf
Indledning

Eller læs de enkelte del-forslag herunder:
Et Nyt Vi - 1.Styrkelse af det demokratiske medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”
Et Nyt Vi - 1.2 Fremme af demokratisk medborgerskab
Et Nyt Vi - 1.3 Styrk den lokale og frivillige integrationsindsats
Et Nyt Vi - 2. Bedre retssikkerhed for etniske minoriteter
Et Nyt Vi - 2.1 Racisme, hadforbrydelser og diskrimination
Et Nyt Vi - 2.2 Indsats mod vold og tvang overfor kvinder
Et Nyt Vi - 3. Ligestilling er en forudsætning for social bæredygtighed
Et Nyt Vi - 3.1 Loven skal justeres
Et Nyt Vi - 3.2 Øget ligestilling i samfundet
Et Nyt Vi - 4. Inviter indvandrere ind på arbejdsmarkedet
Et Nyt Vi - 4.1 Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Danske elever i 8. klasse er i verdenseliten når
det gælder om at forstå demokratiet og det samfund, de lever i. Det
viser en international undersøgelse. Forskeren bag giver folkeskolen en
stor del af æren.

Dette punkt er vores forslag nummer 1. Hvor stor effekt forventer vi at et seperat fag i medborgerskab vil få, når vi allerede ligge øverst på globalt plan i demokrati forståelse? Vi har andet steds et ønske om at Folkeskole sættes mere fri. Er vi virkelig interesserede i at skulle sætte os fast på endnu et tvangsfag? Er vi sikre på at effekten opvejer det indgreb?

3 Likes

AFSTEMNING - Et Nyt Vi - 1.1 Demokratisk medborgerskab nøglen til “et nyt vi”

  • Ja (Forslaget godkendes som det oprindeligt var)
  • Betinget Ja (Godkendes kun med foreslåede ændringer)
  • Udskyd (Behandlingen bør udskydes til næste Politiske Forum)
  • Nej (Jeg er imod forslaget)
  • Bloker (Jeg vil ikke kunne acceptere at forslaget bliver en del af Alternativets politik)

0 vælgere

Jeg mener også det bør gøres skarpere. At denne nye undervisning skal være i forbindelse med mangfoldighed og strukturel diskrimination og racisme. Der er masser er viden og empiri på dette område som ville gavne lærer og elever.