[Danmarks IT-Politik] Indledning og Overblik

Indledning
For langt de fleste er IT blevet et omdrejningspunkt i hverdagen. Fra mobiltelefonen til fjernsynet til bilen til Rejsekortet - ja sågar måske til dit nye ur - så kommer det tættere på os, og vi er uundgåeligt i kontakt med IT hele tiden. Digitaliseringen er kommet strømmende ind over os, og med den følger der utvivlsomt en række fordele for samfundet - men også en lang række udfordringer.

IT er i høj grad blevet negligeret i den politiske diskurs, og det er på tide at give det den seriøse opmærksomhed, det fortjener. Derfor har vi taget rundt i landet og afholdt politiske laboratorier i Ålborg, Århus, Odense og København for at høre Danmarks syn på IT. Dette dokument er den samlede vision af de omkring 100 mennesker, der har deltaget i udviklingsprocessen og fortalt om deres problemer, visioner og løsninger. Det rummer ikke alle svarene, men det er vores forhåbning, at det kan være et solidt udgangspunkt for at begynde en videre samtale omkring, hvilken rolle IT skal spille i vores liv fremover, og hvordan den bedst gør dette.

Den gennemgående vision i hele dokumentet er gennemsigtighed, der både skal være central i udviklingsprocessen af nye IT-systemer, men også i selve IT-systemerne - som jo skal sikre vores private data. Vi skal simpelthen vide, hvem der har adgang til vores data, og hvad de bruger den til. Og vi skal selv kunne sikre os, at vores data bliver håndteret ordentligt.

For at kunne gøre det er visionen at ‘open source software’ skal danne grundlaget for offentlig IT fremadrettet. Alle nyanskaffelser skal laves som ‘open source’, og der skal arbejdes aktivt mod, at der er 100% open source inden for offentlig IT inden 2030. ‘Open source software’ har en lang række fordele. Kildekoden er tilgængelig for alle og enhver, hvilket betyder, at alle kan undersøge kodens kvalitet og efterprøve, at koden opfører sig, som den bør. Det skaber sikrere systemer og giver samtidig plads til mere innovation, da enkeltpersoner kan bygge ovenpå koden og dermed nemt afprøve nye idéer og løsninger.

I takt med internettets udbredelse og stigende terrortrusler internationalt, masseovervåger staten nu i højere og højere grad dens egen befolkning. Den fundamentale retssikkerhed er blevet undergravet, og den skal genoprettes. Retten til privatliv skal også gælde på internettet og som samfund skal vi arbejde mod at opnå dette. Derudover fortjener IT den samme centrale rolle i vores uddannelser, som det har i vores samfund. Vi skal uddanne befolkningen til at kunne forstå IT, både de nye og gamle generationer - men også tage højde for dem, der har udfordringer ved digitaliseringen.

Det er vores ønske at skabe en human IT-politik. En politik der rummer ekspertens bekymringer om spildte skattekroner på dårlige IT-systemer, men også nybegynderen, der har problemer med e-boks. En politik der kommer hele befolkningen til gode. Vi vil have et gennemskueligt og sikkert offentligt IT, der sikrer alle borgeres ret til privatliv, og vi vil give IT den plads i det politiske rum, det fortjener.

Det er nu meningen, at vi skal have opkvalificeret idéerne og løsningerne og få fyldt de huller, der måtte være. Det er vigtigt, at idéerne bliver valideret og vurderet, så tag del og kommentér i de separate tråde, der er blevet oprettet - links dertil er i indholdsfortegnelsen nedenunder. Sammen kan vi bygge bedre – flere ved mere!

Indholdsfortegnelse:

Det fulde dokument i dets nuværende størrelse kan ses på Google Docs på dette link.

1 Synes om

Hej Noah, jeg ser mange gode ideer og gode initiativer her.
Men jeg syntes ikke i skal gå på kompromis med folkets rettigheder ved at fokusere på open source frem for fri software.

Med fri software referer jeg ikke til pris, men til at dem der bruger softwaren er sikret nogle grundlæggende rettigheder,
Jeg har oversat disse rettigheder som defineret af Richard Stallman nedenfor

  • Frihed til at køre programmet som du vil, for hvilket formål du vil (frihed 0)
  • Frihed til at studere og ændre programmet så det udfører den opgave som du ønsker (frihed 1) (kræver kilde kode)
  • Frihed til at distribuere programmet så du kan hjælpe din nabo (frihed 2)
  • Frihed til at distribuere kopier af din modificere udgave til andre (frihed 3), Ved at gøre dette giver du fælleskabet en mulighed for at yde godt af dine ændringer. (Adgang til kildekoden er påkrævet for dette)

‘open source’ er bedre en closed source, men den sikrer dig ikke nogle af de ovenstående Friheder. I praksis er meget opensource software også fri f.eks GNU/Linux operativ systemet,

Så igen, jeg syntes ikke alternativet skal gå på kompromis med Friheden for at men hellere tage det fulde skridt.

  • Staten skal køre fri Software.
1 Synes om

men forskellen på Fri software(Free software) og Open source er i princippet kun filosofisk ud fra det standpunkt at Fri software skal man tænke på rettigheder som ytringsfriheden osv. hvor at Open source i princippet ikke er så tæt forbundet til rettigheds kampen så er de praktisk set identisk med Fri software i hvad de tillader hvis man bruger den eller de korrekte Open Source licenser.

så hvorfor gå ned og bruge et begreb som offentligheden stort set ikke kender frem for det som alle der har fuldt lidt med i IT verden kender?
er enig i dig i at alternativet ikke bør gå på kompromis, men her er altså tale om to Identiske begreber som har en filosofisk forskellig baggrund. så bør man bruge det begreb som er mest kendt frem for at skulle kæmpe for at gøre det begreb som ikke er kendt for kendt for derefter at kæmpe for at det så også bliver til noget staten vil bruge.

opsummering: Fri Software og Open Software er i alle praktiske henseende identiske og bliver i de fleste tilfælde brugt som synonym på hinanden. Dette er selv om de har et filosofisk forskelligt grundlæggende værdi.

værd at bemærke:
Alt Free Software kan klassificeres som Open Source.
men ikke Alt Open Source kan klassificeres som Free Software. Dette pga Open Source kan i nogle tilfælde tillade brud på en af de grundlæggende regler for Free Software.

Hej Steffen,

Pointen er, at open source ikke garanterer dig rettighederne til andet en at du kan kigge i koden.

Hver gang man skal have lave et tilbud hvor kravet er at det skal være open source, så vil der være en kamp med leverandøren og leverandørens advokater som med en god sandsynlighed har et formål at sikre sig en fordelagtig licens.

Dette er vigtigt.
Når det offentlige skal have nye IT løsninger, at den implementering de får lavet, giver mulighed for at andre leverandører eller kunden selv kan fortsætte arbejdet. Dette bliver sikret med fri software.

Jeg vil give dig ret i at der er en udfordring i forhold til formidling af udtrykket fri software.

Jeg vil tro, at hvis vi bruger udtrykket ‘fri og open source’ frem for ‘open source’ sammen med en nøje og præcis forklaring hver gang der bliver spurgt hvad der menes med udtrykket at vi kan drive pointen frem.

1 Synes om

ja det er korrekt at det ikke Garantere dig rettigheder men lad os se på det mere pragmatisk hvad det betyder.

Det betyder at når det offentlige laver et krav specifikation så skal de bare huske at skrive ind hvordan brug og videreformidling af dette skal foregå altså giver det offentlige større fleksibilitet.
De kunne eventuelt stille krav om at en bestem form for licensering skulle bruge eks. GPLv3
som er en godkendt licens under Open Source Initiative(OSI). og som jeg forstår også er en licens som er godkendt at Free Software principperne.

Jeg vil gerne slå et slag her for at vi taler hinanden op, og dermed mener jeg at jeg virkelig tiltror den danske befolkning evnen til at forstå de fire ovenstående meget enkle frihedsrettigheder. Hvilket indhold i de fire ovenstående sætninger kan ikke umiddelbart forstås af næsten alle danskere?

Svært bliver det først når man sort på hvidt skriver noget som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, som dette og andre lignende sætninger:

Open source er jo bare at kildekoden offentliggøres - det siger intet om licens- og rettighedsbetingelser såsom ophavsret mv.

De juridiske sager, der køres overfor overtrædelser af GPL licensen, kunne jo ikke finde sted uden denne licens, som i juridiske termer fastlægger netop beskyttelsen af de fire enkle frihedsrettigheder.

Det er et af de mest synlige beviser på den store praktiske forskel på fri software og åben kildekode. En anden er at der også i GPL og lignende licenser ligger en ophavsretsbeskyttelse, så koden ikke kan stjæles. Den kan videregives, men kun når man anerkender bidragsydere behørigt.

Man kan læse mere om forskellige licenstyper på hjemmesiden hos Free Software Foundation:
http://www.fsf.org/licensing/

Et uddrag:
“Some developers think that code with no license is automatically in the public domain. That is not true under today’s copyright law; rather, all copyrightable works are copyrighted by default. This includes programs. Absent a license to grant users freedom, they don’t have any. In some countries, users that download code with no license may infringe copyright merely by compiling it or running it.”

At den enkelte bruger ikke i praksis oplever nogen forskel, når vedkommende bruger opensource og fri software er altså ikke ensbetydende med at der ikke er væsentlig praktisk forskel. Denne bliver mere aktuel når der er tale om virksomheder private såvel som offentlige, der bør man have juridiske og sociale aspekter på plads.

Der vil selvfølgelig altid være en pragmatisk afvejning imellem brugsværdi og ønskede licenser, men man gør klogt i at skelne og være sig bevidst om hvilke muligheder der ligger i de forskellige modeller.

jo jeg burde nok havde skrevet “Stort Set Identiske”

men jeg holder på at Open source er langt mere end bare at offentliggøre kildekoden.

hvis i undre jer over den holdning så læs denne definition af Open source.

http://opensource.org/docs/osd

“3) Derived Works
The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.”

Dette er da ikke bare at få lov til at kigge i kildekoden det er da langt langt ud over dette.

jeg siger ikke at de er identisk jeg siger at i “Stort Set” alle praktiske henseende er Fri software og Open Source Identiske. De udspringer fra hver deres filosofiske baggrund. og der er open source software der ikke kan kategoriseres som fri software men de høre til sjældenhederne.

der er mange flere eksempler i det link jeg gav som hurtigt vil give indtrykket af at det ikke er så simpelt igen som bare at havde ret til at se kildekoden.

der er desuden så mange derude der ikke kender forskellen på fri software og open source så de bruger det som synonymer uden at skele til at der faktisk er en filosofisk forskel som ender ud i at nogle yderst få Open source software produkter ikke kan anerkendes som fri software.

og der mener jeg at alternativet kan slå 1 slag for open source i stedet for at slå 5 slag eller flere for Fri Software. og med en anbefaling om bestemte licenser som anerkendes som både Open Source og Fri Software licenser komme uden om denne rettigheds diskussion som Danmark ikke er klar til, da den generelle befolkning ikke forstår den store Filosofiske forskel og den minimale praktiske forskel samt slet ikke kender til fri software…

hej steffen,

Uanset om der er fri eller open source software der fokuseres på Kan vi forhåbentligt forvente mere en et slag.

Jeg vil give dig ret i at OSI’s definition ikke virker helt horribel, men hvis du tager en licens som f.eks MIT licensen (betragtet som open source).

Så tillader den at du tager koden og viderudvikler en lukket løsning, og derved fratager brugerne de retighedder som fri software garanterer.

At fokusere på open source frem for fri software gør altså hele forløbet mere kompleks og fjerner garantien for de 4 rettigheder.

kan du i øvrigt uddybe hvad du mener at befolkningen ved om open source og ikke ved om fri software.

Eller måske at fri software udspringer af en social baggrund og open source af en pragmatisk og forretningsorienteret baggrund.

Jeg ser forskellige ting i det vi diskuterer:
Den ene er dilemmaet omkring at et politisk forslag ikke må være for teknisk, og det moderne samfund er meget kompliceret og teknisk, også IT.
Den anden er de to betydninger af Open Source, den umiddelbare populære opfattelse af ordet når man hører det og ikke har studeret det, og så en formel definition som open source initiativet har lavet.

Når du bruger sidstnævnte er du meget tæt på fri software - bortset fra den praktiske forskel at open source definitionen stiller krav til licensens tekst, mens fri software definitionen også stiller krav om at man rent praktisk skal kunne udøve de fire frihedsrettigheder (og det er jo væsentligt).

Jeg synes godt man kan bruge begrebet fri og open source software som du foreslår, men så synes jeg til gengæld at man i et politisk forslag skal skrive noget forståeligt dansk, der tydeligt peger på de fordele, der er ved fri software, uden at gøre det til en teknisk diskussion om det ene eller det andet.

1 Synes om

er enig med dig i at de 4 rettigheder er ideelle at kæmpe for.

men når du kigger på det almindelige medie billede i Danmark de sidste eks. 10 år. så når der har været noget om software som ikke var det traditionelle proprietær software så har medierne brugt ordet Open Source.
Open Source er blevet lidt lige som ordet Hacker i det traditionelle medie billede.
den oprindelige definition af hacker er en Programmør som laver et hurtigt program/hack som gør et eller andet nemmere eller muligt.
men i dag er en hacker jo en som bryder ind i din computer og gør onde ting.
dette skete pga. de traditionelle medier ikke viste hvad forskellen på en hacker og en cracker var.
Det er præcist det samme som der er sket med ordene “Open Source”. De traditionelle medier ved ikke hvad forskellen på “Fri software” og “Open Source” er så de bruger ordet “Open Source” i alle tilfælde om det er rigtigt eller ej.

Derfor mener jeg ikke det bør være alternativets lod at kæmpe for hvad det skal hedde men kæmpe for rettighederne som du nævner i en form som alle uden teknisk viden kender til det.

Man kunne eventuelt sige at man kæmper for at det offentlige skal bruge “Open Source” eller “Fri og Open source software” under Disse rettigheder:

2 Synes om

Til orientering: Det var Richard Stallman, som i de tidlige 1980’ere fandt på neologismen cracker for dem, der brød IT-sikkerheden og loven. Ordet hacker er ældre. Stallman fandt på udtrykket i en tid, hvor programmørerne i USA reagerede med generel utilfredshed over, at medierne misbrugte ordet hacker til at henvise til dem, der brød IT-sikkerheden og loven. Se fx denne Usenet-post fra 1983 efter en udsendelse på CBS’ aftennyheder. Ordenes etymologi er ikke veloptegnet, så i dag er der en hel del misinformation og debat over deres brug.

…og derfor har du naturligvis ret. Det er vigtigere at få styr på det politiske indhold, rettighederne og implementationen, end det er at regulere, hvordan lægfolk skal henvise til noget. (For fagfolk er ordenes betydning nødvendigvis forskellige med egentlige politiske implikationer.)

De fire rettigheder i fri software har Free Software Foundation skrevet på en enkel måde, som efter min erfaring er nem for alle at forstå. Jeg er enig med Christian Gleerup (og dig?) i, at disse er et mere idéelt udgangspunkt, end den faglige definition på Open Source. Hvis man skal så et slag for bæredygtig IT, herunder rettigheder, kan man lige så godt gå hele vejen og bl.a. sikre, at derivater af åben/fri software ikke kan omdannes til lukket software.

En generel kommentar til open source i det offentlige: For 12 år siden gik jeg på HF på Randers HF og VUC. Skolen ville ikke bruge penge på Microsofts Office-pakke, så den havde installeret OpenOffice på alle sine computere i stedet. Det var rigtig gode tider! Der manglede intet, og eleverne havde kun få problemer med at omstille sig. IT-afdelingen var også mere involveret, end jeg har oplevet på nogen skole både før og siden. (Arbejder på en HHX nu.) Anekdoten skal selvfølgelig vise, at det her godt kan lade sig gøre, er blevet gjort i et vist omfang tidligere og det med gode resultater.

En værdig vision for Alternativet!

3 Synes om

Jeg hopper bare ind her - selv om jeg har arbejdet meget med Open Source (OS) var jeg i mange år af den opfattelse af OS = Fri SW, men det er det ikke og det er en rigtig grim oplevelse når man rammer den “lille filosofiske detalje”. For der er virksomheder som spekulere i den forskel og man kan komme til at spilde rigtig meget tid og penge - som kunne været brugt produktivt - på at redde sig ud af situationen og tilbage på sporet. Så lad og se bare kalde det Fri Software. Hvis lægmand så tror det bare er open source så dem og det, vi har sikret dem deres rettigheder og lige som fx forbruger-, funktionære, og ferieloven . Du kan ikke stilles ringere end loven.

De fleste organisationer som anvedner fx MS Office pakken har med tiden udviklet en MASSE macro’er i deres skabeloner og det skaber en meget dyr opgaven når disse skal konverteres til en ny kontor software pakke fx Open Office. Jeg har haft diskussionen miljøstyrelsen da de selv undersøgte muligheden for at spare X millioner ved at skifte fra MS Office til Open Office. Der var ikke nogen som turde sætte tal på hvad en sådan konvertering ville koste for ikke at sige hvilke og hvor mange konsekvenser der ville være i en overgangsperiode indtil alle macro’er var dukket op. Det er ikke en opgave der skal tages let!

DTV skiftede også på et tidspunkt til Open Office, men de havde heller ikke nogen macro’er der skulle konverteres - mig bekendt.
Jeg ved ikke hvad de kører i dag, men det var i medierne for år tilbage.

1 Synes om

Jeg ser meget teknisk debat omkring Open Source i forhold til Fri Software her. Og selvom jeg synes det er en vigtig forskel, synes jeg vi skal passe på med at lade det afspore en ellers vigtig debat.

I stedet vil jeg gerne brede debatten lidt ud, ved at fremhæve reglerne for offentliggørelser fra den amerikanske forbundsregering: Her er der en regel om, at der ikke kan kræves ophavsret, da det er noget produceret for offentlige midler, og derfor noget offentligheden frit bør kunne bruge. Et eksempel er de rum-billeder NASA offentliggør.

Efter min mening bør indhold skabt for offentlige midler ikke begrænses af ophavsret. Når noget er skabt for midler betalt af offentligheden, bør tilgangen til det ikke begrænses af ophavsret.

Desværre ser jeg mange IT-projekter indenfor det offentlige, hvor det der bliver udviklet ikke er tilgængeligt for offentligheden.

Et eksempel er indenfor regionerne, hvor hver region efter et udbud beder en privat virksomhed om at lave et journalstyrings-system. Hvert system - udviklet for offentlige midler - er lukket, så andre regioner ikke kan bruge kode og erfaringer fra andre regioner. Det er ineffektivt, og en Open Source/Fri Software tilgang ville hjælpe til at holde omkostningerne nede

4 Synes om

Det er lige i øjet :sunny:
Ved amerikanerne selv hvilke ideologi det minder om :wink:

1 Synes om

Jeg gør lige opmærksom på, at udvikling af offentlig software som fri software ikke bare er en drøm, men allerede er praksis for en del kommunal nyudvikling af software. I OS2 samarbejdet udvikler kommuner software som fri software sammen: http://os2web.dk/

Det kan gøre det lidt lettere at sluge, når det allerede eksisterer og har bevist sin levedygtighed, end hvis det var fuldstændigt uprøvet drevet af ren ideologi.

3 Synes om

Et frit marked med fri konkurrence på lige vilkår, hvor man ikke kan bruge monopolistiske tricks for at holde på sin position.

Ok jeg ser ideen, men kan nu ikke lade vær med at tænke at hvis alle kan se alt hvad de andre laver så ville konkurrencen forsvinder og samarbejdet starte?

Jeg tror ikke konkurrencen vil forsvinde, samarbejdet vil klart få bedre muligheder, men da der stadigt er en instans der skal have et produkt, vil der stadigt være brug for virksomhedder til at implementere løsningen.

En fordel ved fri og open source software i denne forbindelse er at det er muligt for alle virksomheder at byde ind også hvis det er en viderudvikling på et eksisterende system da nye / konkurrerende virksomheder har mulighed for at se hvad der skal arbejdes videre på.

1 Synes om

Her er jeg enig med Christian Gleerup. Selvom alle kan se hvad andre laver behøver konkurrencen ikke forsvinde. Tvært i mod tror jeg konkurrencen vil øges. Christians argument om videreudvikling er i høj grad relevant.

Selvom nogen kan vinde et udbud og lave noget software er det ikke sikkert de kan lave det godt nok eller få det til at fungere. Men med Fri/Open Software kan udbyderen - i stedet for at fortsætte med samme leverandør, med voldsomme budgetoverskridelser til følge - let vælge en anden leverandør, som forhåbentligt er bedre og kan bruge det allerede udviklede.

1 Synes om