[Danmarks IT-Politik] Offentlig IT

Offentlig IT
Vi ser en høj grad af monopolisering blandt offentlige IT-ydelser, hvilket hverken er godt for kvaliteten eller sikkerheden af ydelserne. Vi spilder derudover massive mængder af penge på kuldsejlede IT-projekter og lærer ikke engang af vores fejl.

IT-havarikommission
Først og fremmest skal en IT-havarikommission oprettes, der har til formål at undersøge fejlslagne projekter til bunds og kortlægge, hvad der gik galt, så vi kan begynde at lære af vores fejl. [1]

Open Source Software
Tilgangen til udviklingen af offentlig IT skal ændres markant. Centralt i ændringen ligger en overgang til open source software. Alle nyanskaffelser fremover skal baseres på open source. Der skal oprettes en ny organisation, der har ansvaret for koden i en open source-central. Denne organisation skal have en række vigtige roller:

  • Ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse af koden - herunder patches, bugfixes og lignende.
  • Ansvar for udvikling af nye systemer ved at splitte udbud fra ministerierne op i mindre moduler, for at komme under EU’s grænse for store udbudsrunder, sådan at opgaver kan bydes på af mindre- og enkeltmandsvirksomheder.
  • Nye idéer og systemer skal i højere grad afprøves via pilotprojekter.

Derudover skal inddragelse af de faktiske brugere af systemet være et krav gennem hele udviklingsprocessen - samt efter programmet er færdigt - for at sikre brugervenligheden. Det også skal være nemt at verificere at den kode, der kører på hardwaren, rent faktisk er den, der findes i open source-centralen.

Teleinfrastruktur
Hvis vi stiller krav til vores borgere om digitalisering, skal vi også sørge for, at de har mulighed for at tilgå internettet. Derfor skal alle borgere have udstukket en gratis minimums-forbindelse (og evt. email-adresse), som giver dem mulighed for at benytte internettet til kommunikation og informationskilde.

Dansk tele-infrastruktur skal ejes af Danmark, og ikke af virksomheder - på samme måde som energinettet ejes af det offentlige. Der skal eksistere en minimal offentlig non-profit organisation, der varetager udbredelse og vedligeholdelse af fiber- og kobbernettet, hvor kommercielle virksomheder kan leje sig ind, når de sælger en internetforbindelse. Formålet er at fjerne det økonomiske incitament til ikke at udbrede netværk til udkantsdanmark, hvor nettet vil være en vedvarende udgift for private virksomheder.

Det foreslås at en relevant myndighed kigger på muligheden for at benytte de gamle TV-frekvenser til at supplere netværks-infrastrukturen [2][3]. Dette kan eventuelt benyttes som et offentligt og gratis WiFi. Dette skal dog afvejes med de eksisterende teleselskaber, i forhold til konkurrencen på området - men industrien skal ikke eksistere uden faktisk grundlag.

4 Synes om

Hvad med oprettelsen af et egentligt IT-ministerium? Resort-område skulle være IT i det offentlige på tværs af alle andre ministerielle resort-områder og med beføjelser på tværs. Ansatte i ministeriet refererer til IT-ministeren uanset hvilket ministeries resort-område, deres projekter hører under.

Fordelen ved dette ville være, at der kom en ensartet håndtering af IT på tværs af alle ministerier - og en bedre projektstyring, da erfaring smales her. Det vil også være muligt at tiltrække højt kvalificerede ansatte.

Digitaliseringstyrelsen og Datatilsynet skulle begge sortere under dette ministerium. Center for Cybersikkerhed skulle fjernes fra Forsvarets Efterretningstjeneste og lægges under dette ministerium.

Yderligere kunne IT-ministeriet fungere som vejledende organ for private virksomheder også.

6 Synes om

Jeg tænker også at et IT ministerium kunne være med til at sikre det teknologiske indhold i folkeskolen og de videregående uddannelser er opdateret.

God ide med et IT-ministerium. Vi kan diskutere hvad formålet med et sådan ministerium skal være, men højt på listen må være, at modvirke offentlige IT-skandaler. Jeg synes alle bør læse Preben Mejer som i sin blog i Aarhus Stifttidende, 2. februar 2017, skrev følgende (uddrag):

“Lige siden den meget kloge mand Erik Bonnerup i 2001 publicerede Bonnerup-rapporten, har det været anbefalingen at starte simpelt, enkelt, med de vigtigste behov - og det i et lille område - og så bygge på/ud derfra. Enkelt og indlysende, men INGEN af de store it-systemer, vi har lanceret i Danmark, er udviklet på den måde. Det er de ikke, fordi det offentlige vil have en stor altomfattende kravspecifikation, som alle - inklusiv dem selv - farer vild i, og derefter sætter de nogle stakler til at overvåge udviklingen, de farer så også vild.” Danmarks største it-skandale er under opsejling | stiften.dk