[Danmarks IT-Politik] IT og Helbred

IT og Helbred
Det frygtes at brug af IT i et givent større omfang har en negativ effekt på menneskers udvikling. Det foreslås, at der bruges midler på at foretage undersøgelser omkring, hvorvidt der burde være nogle generelle retningslinjer og regler på området. Dette gælder både den sociale udvikling som følge af fx manglende opmærksomhed fra forældre, men også den biologiske udvikling som følge af stråling fra WiFi-netværk.

Indholdsfortegnelse:

1 Synes om

In the area of biological effects and medical applications of non-ionizing radiation approximately 25,000 articles have been published over the past 30 years. Despite the feeling of some people that more research needs to be done, scientific knowledge in this area is now more extensive than for most chemicals. Based on a recent in-depth review of the scientific literature, the WHO concluded that current evidence does not confirm the existence of any health consequences from exposure to low level electromagnetic fields. However, some gaps in knowledge about biological effects exist and need further research.

World Health Organization, EMF Project

Previous evidence points to a causal link between playing action video games and enhanced cognition and perception.
[…]
Cognitive improvements were not limited to action game training alone and different games enhanced different aspects of cognition. We conclude that training specific cognitive abilities frequently in a video game improves performance in tasks that share common underlying demands.

Oei, A. C. & Patterson, M. D., 2013

Med ovenstående for øje vil jeg mene at frygten ikke skal adresseres med yderligere forskning, men derimod oplysning.

4 Synes om

Eventuelt på samme måde som Madpyramiden har været med til at oplyse om sunde mad vaner.

2 Synes om

Jeg er enig. Vi skal følge forskningen på området. Da vi var rundt i landet, blev det fremført at WiFi er skadeligt for specielt små-børn. Jeg vil meget gerne se noget forskning på det område, der påviser dette, hvis det er sandt.

Jeg tror selv, at spil kan være med til at udvikle mange kompetencer - specielt indenfor problemløsning men også andre områder. Jeg tænker dog, der er en forskel på effekt alt efter alderen og hvis iPad’en bliver brugt som barnepige, er det vel et problem. Men generelt er det lidt blæst op tror jeg i forhold til de negative konsekvenser.

Hvad, der skal komme ud af den her diskussion som politik, ved jeg godt nok ikke. Idéen med en Madpyramide til det 21. århunderede @SteffenSegoviaHelbo er jeg ret vild med!

Men meget længere tør jeg umiddelbart ikke lovgive omkring. :smile:

1 Synes om

Nøgleordet er her 30 år!
Hvor længe har vi haft 3G mobilnet og wifi?

@slmeyer: Du har for så vidt ret i at datagrundlaget for at vurdere mobiltelefoner ikke er voldsomt stort. WHO skriver at de “muligvis forøge risikoen for glioma blandt de 10%, der bruger telefonerne mest, men at usikkerheder og bias gør at man ikke kan konkludere noget på den baggrund” (WHO: Electromagnetic fields and public health: mobile phones).

De skriver endvidere at de vil foretage en formel vurdering af eksisterende litteratur senest 2016. Den kunne man med fordel følge og tage som udgangspunkt for eventuel lovgivning.

Hvad angår de sociale konsekvenser ved computerspil, synes jeg at lovgivning vil være voldsomt formynderisk, men at “madpyramiden” er et fint skub.

1 Synes om

Jeg har svært ved at se at dette paper er relevant for emnet - frygt for skader ved brug af IT?

Det handler om hvorvidt man kan optræne specifikke sansemæssigt og motorisk relaterede kognitive evner med forskellige spil, også ikke-action spil en time om dagen.

Svaret er at man kan optræne færdigheder som har et specifikt fælles grundlag med de færdigheder der anvendes i spillet, men at der ikke optrænes mere overordnede eller generelle kompetencer.

Så det afklarer overhovedet ikke den frygt eller måske bare bekymring, som mange forældre måske har, om mange timers computerspilleri om dagen kan medføre en skæv eller ubalanceret udvikling af personligheden.
Men det var måske ikke det, du hentydede til?

Så skal du da få en, der rammer bedre.

Electronic Gaming and Psychosocial Adjustment

I bund og grund siger han at det ikke betyder alverden, men dog at lidt er godt, moderat gør ingen forskel, meget er en smule skidt. Det stemmer også ret godt overens med mine egne erfaringer fra en omgangs, hvor computerspil var fast inventar.

Jeg har omvendt aldrig set troværdig forskning, der viser det modsatte…

1 Synes om

Kære Alternativet
Tak fordi I bringer et så vigtigt emne op som trådløst IT og helbred.
Rigtig meget anerkendt forskning primært fra udlandet viser, at der er negative effekter på helbredet, når personer opholder sig over en længere perioder i miljøer med høje strålingsmængder. Danmark er et af de lande i verden med de højeste strålingsniveauer, med de højeste grænseværdier ( Rusland og Kina har lavere), hvor vi har en Sundhedsstyrelse som ikke er proaktive i forhold til problematikken og hvor rigtig mange mennesker lider af bivirkninger ved den stråling, der kommer fra trådløs teknologi (wifi, telemaster, babyalarmer, mobiltelefoner osv.)
Et estimat anslår at minimum 5 % af befolkningen bliver fysisk negativt påvirket af trådløs teknologi, som benytter samme slags stråler, som en mikrobølgeovn. Det kan vise sig som hovedpine, migræne, hjertebanken, kvalme, hukommelsessvigt, ondt i maven, koncentrationsbesvær og meget mere.
I Danmark anerkendes det ikke, at personer kan have disse effekter fra trådløst teknologi, som det anerkendes bl.a. i Sverige. Denne tilstand kaldes EHS (Elektro Hyper Sensitiv)

Det betyder, at der findes mennesker, som har svært ved at gå på biblioteket, tage bussen, benytte toget, blive indlagt på sygehuset og deltage i kulturelle arrangementer uden at få det fysisk dårligt.
Når EHS-ramte forsøger at gøre opmærksom på deres udfordringer, bliver de ofte mødt med skepsis og nedgørelse.
Hvis man som EHS ramt forsøger at tage kampen op i forhold til udbredelsen af trådløst udstyr og de fysiske påvirkninger det har på skoler, på arbejdspladsen, og i børnehaver, så møder man i sidste ende en enorm modstand. Især de udmeldinger der findes på området fra Sundhedsstyrelsen bremser ethvert initiativ til, at der kunne åbnes op for en forståelse for problematikken. Alle andre instanser retter sig efter Sundhedsstyrelsen desværre.

Jeg er medlem af EHS Foreningen, og vi arbejder for at udbrede kendskabet til EHS. Vi forsøger at påvirke beslutningstagere til at lytte og blive oplyste omkring EHS, så folk med EHS kan få et nogenlunde tåleligt liv uden for mange fysiske lidelser.
Jeg vil meget gerne i dialog med Alternativet vedr. denne problematik, således der kan sættes et arbejde i gang til at ændre på den lukkethed og uvidenhed omkring problematikken, som EHS ramte ofte oplever, der er i Danmark.

med venlig hilsen og mange tak for jeres gode initiativ til at åbne op for mere synlig demokrati. Det har været savnet
Pernille Schriver
cand. scient. biolog
www.ehsf.dk

5 Synes om

Først “TAK” for at tage hul på en debat der ikke har været let at få øje på i medierne.

Jeg deler bekymringen fra de forældre i har mødt. Ikke fordi der ikke er lavet undersøgelser eller forskning på området for det er der i høj grad. Der er meget stor forskel på udfaldet af de undersøgelser der er lavet, er de (delvist) finansieret af industrien ser det uproblematisk ud (ellers bliver de ikke offentliggjort) og studier fra uafhængige forskere kommer frem til det modsatte.
Der er indtil videre lavet over 6000 peer reviewede (forskningsmæssig kvalitet tjekket og godkendt af andre forskere) - der har fundet at trådløs teknologi påvirker vores helbred.
Først maj sendte 200 forskere en international appel til WHO, FN og FN’s medlemsstater for at gøre opmærksom på at der nu er rigelig evidens for at trådløs kommunikationsteknologi er kræftfremkaldende til at man bør tage omgående skidt mod at beskytte mennesker og miljø og RF EMF (radiofrekvente elektromagnetiske felter) bør flyttes fra nuværende kategori 2B (potentielt kræftfremkaldende på linje med div. pesticider og asbest) til kategori 2A eller 1.
I sig selv burde 2B være rigeligt til at tage nogle fornuftige forholdsregler. Der findes også en kategori 3 -eller 4, der rummer agenser der ikke anses for at udgøre et helbredsmæssigt problem.

Det undrer mig at man har valgt at installere trådløse netværk (med kraftige erhvervsroutere) på landets skoler og at man fra regeringens side har påbudt at alle skal have installeret en smart måler.
Jeg håber og ønsker at vi i alternativet vil føre en politik der hviler på uvildig forskning og reel viden, fremfor smarte påfund fra juleglade industrier.
Jeg har en stor interesse i emnet og har bunker af links til fornuftig (ikke industri) forskning jeg med glæde vil dele, hvis der skulle være interesse for mere viden.
Jeg har skrevet en lille artikel til friskolen der giver lidt basisviden om trådløs teknologi og hvorfor det er problematisk.
Før der skal lovgives om noget som helst, er det en god ide at have sat sig ind i et emne, så her mit børnevenlige bidrag -ingen ubehagelige sygdomme, problemer, sterilitet eller andet ufordøjeligt er nævnt… :wink:
Jeg bidrager som sagt med glæde med uddybende links og konkrete forslag -også til madpyramiden…
Her min lille artikel med lidt basisviden. :sunny:

  Børn, natur og trådløs teknologi

Børn er anderledes. Børns hjerner er smidige og de er bedre til at mestre en ny udfordring.
Rent fysisk er deres hoveder anderledes. Kraniet er tyndere og ikke så tørt, nervesystemet er ikke færdigt og myelinskederne -den beskyttende isolering om vores nerver, dannes barndommen igennem. Børn er mere sensitive overfor forskellige påvirkninger. Det er praktisk, det er sådan man tilpasser sig sit miljø.
Lyde, billeder og stemninger bliver taget ind og sat i orden, så nye spor dannes og de kan opnå en dybere forståelse af deres omverden.
Lyd, lys og sindstilstande kan måles i frekvens. Dyb søvn, koncentration og kreativitet har hver deres frekvens og bølgelængde. Svingningerne angiver man i Hertz (Hz).
Er det som jordens frekvens på 8 Hz, er der altså 8 svingninger på et sekund og kilometerstore bølger. Jordens elektromagnetiske felter er hvad mange dyr, trækfugle og bier bruger til at orientere sig efter og det er den rytme livet igennem millioner af år har tilpasset sig, det er den dynamik der styrer atomer og molekyler i vores celler og sørger for udveksling af info, næring og affald.
Om der er liv i os, afgøres ud fra om der kan aflæses frekvens.

Trådløs teknologi

I stikkontakten har vi 50 Hz, med en solid strømstyrke på omkring 230 volt. Strømmen er isoleret i kabler og ledninger, så vi ikke kommer til skade. Har man en gang fået stød, så ved man at et menneskes krop er elektrisk ledende. Man kalder det en halvleder, fordi der i modsætning til fx kobbertråd er noget modstand.
Trådløs teknologi fungerer stort set som et almindeligt elektrisk kredsløb, her sender man strøm igennem luften i stedet for via kabel, men med en højere frekvens og lavere strømstyrke.
De høje frekvenser der ligger imellem 300 MHz og 3 GHz, svarer til en bølgelængde fra 1 meter, ned til 10 cm. Telefoner og andet trådløst kommunikationsudstyr ligger som regel i det område og kaldes mikrobølger.
For at skabe en bedre gennemtrængning af mure og anden modstand, pulserer man bølgerne.

Natur

Når vi sender strøm -eller radiofrekvente elektromagnetiske felter ud i luften, så har det en indvirkning på vores miljø. Mikrobølger ligger i et frekvensområde vi ikke kan se eller høre, vi har ingen sanser der kan opfange dem og normalt optræder de kun i en billiontedel af det niveau vi har i omgivelserne i dag, som meget svag baggrundsstøj fra solen.
På mange af verdens store universiteter, har uafhængige forskere -(ikke finansieret af el og tele industri) -undersøgt hvordan mikrobølger påvirker levende celler og forskellige dyrearter.
Undersøgelser får et meget forskelligt udfald, alt efter om de er sponsoreret af industri eller mere uvildig forskningsstøtte. Den forskning der ikke har nogen bestemt interesse i udfaldet af et videnskabeligt studie, kommer stort set frem til at mikrobølger udgør et rigtig alvorligt problem, både for mennesker og for mange andre arters sundhed.
For bier kan man se, at de får svært ved at orientere sig og finde hjem til stadet, når de har været på tur efter pollen og nektar. Trækfugle er også meget påvirkelige for forstyrrelser i de naturlige elektromagnetiske felter, som de bruger til at navigere efter. Selv myrer vil ikke være hvor der er for meget elektrisk smog. I Spanien har man observeret, at storke ikke kan fungere og få levedygtige unger, når der bliver opsat mobilmaster tæt på deres rede. De voksne sidder apatiske i reden og der kommer ingen familieforøgelse ud af anstrengelserne. (Storkebillede?)

Børn

Vi absorberer en god del af den strøm der er i omgivelserne, meget bliver i huden, andet går dybere og påvirker vores nervesystem med følgevirkninger i vores hormon og immunsystemer.
Børn absorberer mere end voksne, dels i knoglemarven men også i hjernen kan man se at forandringerne der opstår når vi er tæt på trådløst udstyr, går langt dybere ind.
Fra EU har man opfordret til at følge et princip de kalder ALARA -As Low As Reasonable Achieveable, altså så begrænset omgang med trådløs teknologi som muligt.
Man har i blandt andet Frankrig og Belgien indført skærpede regler for børns omgang med trådløst udstyr og har indført forbud i institutioner og skoler mod brug af den type udstyr, forbudt reklamer rettet mod børn og opfordret til at børn kun bør benytte mobiltelefoner til nødopkald. Det har man ikke gjort for at fratage dem legetøj, men for at passe på dem.
Man kan i studier se, at det gør en stor forskel på risikoen for at udvikle skader, om man er startet tidligt med at bruge telefon og hvor meget den bliver brugt. Børn og unge er mere fysisk sårbare og hvor meget trådløs påvirkning de er udsat for, gør en forskel for om de har gode muligheder for at udvikle sig til sunde og stærke voksne.

Ansvar

For omkring ti år siden blev der sat advarsler på tobak og rygning blev forbudt i offentlige bygninger. Vi er holdt op med at fylde tænder med kviksølv og en del andet er med tiden blevet forbudt eller reguleret.
Man skulle tro at mobiltelefoner og trådløs teknologi i et eller andet rimeligt omfang var blevet testet og godkendt og fundet kompatibelt med livet her på planeten. Det er desværre ikke tilfældet, teleindustrien overbeviste myndighederne om, at det var helt unødvendigt når strømstyrken var lav, ville der ikke som i en mikrobølgeovn ske nogen videre opvarmning.
For at få godkendt en mobiltelefon eller andet udstyr, monterer man den ved siden af et plastikhoved med vand i. Hovedet er lavet som en model af en gennemsnitlig soldat på 100 kg og man kigger så på termometeret der er placeret midt i hovedet efter nogle minutter og sikrer at det ikke har rykket sig over 1 grad celsius. Man medtager dog ikke mast, router eller andet udstyr.
Videnskabeligt er det plat. Det siger noget om hvordan og hvor hurtigt vand opvarmes.
Et plastikhoved har hverken helbred, hjerte eller hjerne og skal ikke kunne sove om natten eller koncentrere sig og have energi om dagen.
I praksis opstår der elektromagnetisk induktion og vi absorberer højfrekvent elektricitet. Det vil sige at de svingninger der udsendes fra trådløst udstyr, forplanter sig i atomer og molekyler i os. Når et molekyle der er udviklet til at svinge 8 gange i sekundet, i stedet påvirkes til at forsøge at tage fx 2 milliarder svingninger i sekundet, så opstår der stress og skader på celleniveau og er da også i overensstemmelse med de resultater videnskabelig forskning leverer. Trådløs teknologi skader vores helbred, ødelægger dna molekyler og forringer chancerne for at kunne føre slægten videre.

Og…?

Vi har nu fået udbredt en teknologi der siden 2011 af WHO er kategoriseret som potentielt kræftfremkaldende. Mange uvildige forskere har påpeget at der ikke længere er skyggen af tvivl og først i maj sendte over 200 forskere en appel til WHO, FN og FN’s medlemsstater med en bøn om at de ville stramme op og gøre en indsats for at beskytte mennesker og miljø.
Børn er ekstra udsat, dels fordi deres kranier er tyndere, de har et ufærdigt nerve, hormon og immunsystem og de absorbere forholdsmæssigt mere stråling end voksne på grund af et højere væskeniveau i kroppen.
Vores natur er påvirket og man ved intet om langtidseffekterne. Man kan i undersøgelse se at bier og trækfugle har store problemer med at fungere når der er forstyrrelser i de naturlige elektromagnetiske felter fra trådløs teknologi. Man kan se at mus og rotter får adfærdsforstyrrelser, problemer med hukommelsen og efter få generationer ikke længere kan reproducere sig.
Vi absorberer alle stråling fra trådløs teknologi. Ganske som i en mikrobølgeovn, sætter mikrobølgerne fra trådløst udstyr molekyler i bevægelse i et forvildet tempo, der ikke bare resulterer i opvarmning, men også i cellestress og fysiske skader.
Myndighederne har indvilliet i at følge teleindustriens egne retningslinjer og accepteret påstanden om, at der ikke er nogen biologiske virkninger, men udelukkende en svag opvarmning som er helt uproblematisk.
Trådløs teknologi er historiens største biologiske eksperiment, men teleindustrien har med myndighederne i den ene hånd og medierne i den anden, sået tvivl om den uafhængige forskning med deres egne undersøgelser og gjort spørgsmålet kontroversielt.
Mange har en naiv tiltro til myndighederne der set i et historisk perspektiv er helt malplaceret og ude af trit med virkeligheden. Undersøg om det virker forsvarligt for dig, dine børn og omgivelser at simre i luftbårne mikrobølger. Det er hverken godt for mad, mennesker eller miljø.

Links:

http://ehsf.dk/dokumenter/5540-Europaraadet-advarer-resulotion-27052011.pdf
http://media.withtank.com/b4ee8cb8a2/balmori2009.pdf
http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2044.pdf

Faktaboks:
2009: Europaparlamentets resolution med opfordring til bedre oplysning om sundhedsrisici ved stråling, bl.a. ved ikke at placere mobilmaster nær skoler. Nye grænseværdier bør revurderes.
2011: IARC opgraderer RF-EMF som muligt kræftfremkaldende (niveau 2B) på linje med pesticider og asbest.
2011: Europarådets Resolution omkring radiofrekvent stråling fra trådløs kommunikationsteknologi. Alle 47 medlemslande opfordres til at reducere den stråling befolkningen udsættes for -især gældende for børn og unge.
2015: 200 internationalt anerkendte forskere fremsender en appel til WHO, FN og FN’s medlemslande med en bøn om at mennesker og miljø beskyttes, set i lyset af den mængde forskning der viser at trådløs teknologi udgør en risiko.

Forslag til at begrænse eksponering:
Trådløs fastnettelefon (dect) og trådløs router udsender konstant stråling, også når de ikke er i brug, svarende til at opholde sig tæt på en sendemast. Brug en kablet forbindelse og sluk det trådløse signal på routeren.
Sluk mobilen når du sover og under transport.
Sluk når der er børn i nærheden, er den nødvendig så hold god afstand.
Børn og unge bør kun bruge en mobil i tilfælde af nødopkald.
Overvej om og hvornår der er behov for en tændt mobil.
Sæt et kabel til evt Ipad og sluk de trådløse funktioner.

Storkebillede taget af: “Anastomus oscitans4” by Alois Staudacher - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - File:Anastomus oscitans4.JPG - Wikimedia Commons

4 Synes om

Dette emne har ligget stille i over et år. Det er vigtigt, derfor vil jeg bringe det i fokus igen. Med den nuværende beskrivelse i toppen skrevet af @nsturis bliver social udvikling og biologiske effekter lagt under den samme tråd. Som man kan se på indlæggene refererer de til vidt forskellige aspekter indenfor emnet IT og helbred. Hvad siger I til at dele emnet op i de to dele Sociale Effekter og Biologiske Effekter?

Jeg vil yderligere foreslå at de biologiske effekter deles op i Stråling og Andet; set ud fra at den strålingsmæssige problematik er meget kompleks og ikke skal blandes sammen med om folk f.eks. får ondt i ryggen af at sidder på en forkert designet stol når de benytter IT.

Jeg mener, at det er en god idé at dele emnet op, da det er to meget forskellige ting, og i forhold til den kommende etablering af 5G i Danmark som testland er der behov for en tråd, hvor vi kan diskutere de helbredsmæssige skader på dyr og mennesker - og den øgede forurening af jordkloden, som 5G vil medføre!

Jeg vil i øvrigt gerne gøre opmærksom på en international appel om at stoppe 5G.
Man kan læse begrundelsen for appellen på dansk her:
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c0ad1f71ae6cf92565a3a88/1544212991074/International+Appel+-+Stop+for+5G+på+Jorden+og+i+rummet.pdf

Og skrive under her:

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der et stillet et forslag som søger medstillere - læs mere her:
KRÆV 5G STOPPET: ADOPTÉR EN VERDENSOMFATTENDE FORSKERAPPEL