Udvikling af politiske visioner


Vision for grundskolen - sammenskriv af eksisterende vision [Visioner under udvikling] (2)
Vision for uddannelse - overordnet [Vedtagne visioner] (2)
Global politik – Global beskyttelse og mobilitet [Visioner under udvikling] (1)
Global politik - Danmark som humanitær stormagt [Visioner under udvikling] (2)
Global politik – Globale fællesskaber [Visioner under udvikling] (2)
Global politik – Global bæredygtig omstilling [Visioner under udvikling] (2)
Global politik – Global lighed [Visioner under udvikling] (2)
Global politik – Danmark - Det bedste land for verden [Visioner under udvikling] (2)