Ups - prøver igen - en ny måde at give dig links til debatterne

Visioner og forslag i høring lige nu

Lige nu er der fire visionsforslag lagt til høring på Dialog. Du har derfor nu mulighed for at gå ind og give input og kommentarer til forslagene. Det drejer sig om følgende forslag:

Visionsoplæg på global politik
Der har siden foråret været en POLA-proces på Global Politik. Da skrivegruppen ikke har været enige om visionsforslaget og indarbejdelsen af forslag fra POLA-arrangementer rundt om i landet, er det endt med, at vi har to visionsoplæg på området. Begge oplæg skal behandles af POFO på næste møde den 20. november.

Det nye visionsoplæg, der prøver at lægge mere vægt på idéerne fra POLA-processen, er lige nu i høring på Dialog. Der vil indtil d. 24. oktober være mulighed for at komme med kommentarer til det alternative forslag, inden at processen lukker, og den endelige redigering finder sted.
Alternativt forslag til global vision

Det oprindelige oplæg har allerede været igennem Dialog-fasen og er nu ved at blive redigeret til det endelige udkast. Hvis det har interesse, kan visionens seks delvisioner og diskussionen af dem ses her:
Vision 1 (Danmark, Det Bedste Land For Verden)
Vision 2 (Global Lighed)
Vision 3 (Global Bæredygtig Omstilling)
Vision 4 (Globale Fællesskaber)
Vision 5: (Danmark som Humanitær Stormagt)
Vision 6: (Global Beskyttelse og Mobilitet)

Visionsoplæg på retspolitikken
Der er den 13-10-16 lagt forslag til Alternativets retspolitik på Dialog, og vi har nu indtil den 27. oktober til at kommentere og komme med supplerende forslag / idéer. Forslaget er delt i seks kategorier:
En alternativ helhedsorienteret retspolitik
Et socialt genoprettende retsvæsen
Straf til gavn
Den sociale og pædagogiske indsats
Den frivillige indsats
Indsatsen over for de forurettede

Visionsoplæg på ungdoms- og videregående uddannelser (samt forskning)
Der er den 14-10-16 lagt visioner på uddannelsesområdet på Dialog – de kan altså kommenteres indtil den 28. oktober. Der er en overordnet vision på hvert område, som lever op til kravene om maksimum tekst. Derudover er der formuleret delvisioner under hvert område - fire delvisioner til de videregående uddannelser og syv til ungdomsuddannelserne.
Link til mappe med overordnede visioner samt delvisioner

Konkrete forslag i høring lige nu
Lige nu er der omkring 53 konkrete forslag til vores landbrugspolitik i høring på Dialog. Der er altså mulighed for at komme med kommentarer og idéer til forslagene. Efter høringsfasen vil de endelige forslag gå videre til godkendelsesfasen, hvor de skal samle opbakning fra medlemmerne:
Konkrete forslag til landbrugspolitikken