Den frivillige indsats - konkrete forslag til en samlet retspolitik

Frivillige indsatser kan være en stor styrke i arbejdet med borgere, der har manglende tillid til ”det offentlige” eller ”systemet”. Borgere kan føle, at de får en mere upartisk, behagelig og seriøs behandling, der samtidig er mere fleksibel end i det offentlige. Samarbejdet mellem offentlige institutioner og frivillige organisationer i det sociale arbejde skal derfor styrkes.

Alternativet foreslår, at:

Frivilligindsatser skal have økonomisk hjælp til at være opsøgende fordi, der netop fokuseres på en gruppe af borgere, som ikke selv har overskud til at finde eller kontakte relevante rådgivningstilbud.

Frivillig og opsøgende økonomisk- og juridisk rådgivning

  • Frivillige rådgivningsteams kan foregribe indsattes potentielle økonomiske og juridiske problemer ved løsladelse. Mange oplever fx ved løsladelse fra fængsel at have opbygget en gæld i forbindelse med retssager og selve fængselsopholdet. Frivilligrådgivning, der aktivt opsøger denne gruppe af borgere, kan hjælpe til en god og stabil tilbagevenden til samfundet, så borgeren undgår at ”vende tilbage” til en uoverskuelig livssituation med risiko for at genoptage tidligere problematiske aktiviteter.

Øget støtte til frivillig mentorordninger i fængslerne og efter løsladelse.

  • Mentorordninger er et godt redskab til at skabe social opkvalificering. Det kan rykke utroligt meget, at der blot er en, der spørger, hvordan du har det, som kan se du har det skidt, og som tager det, du siger seriøst.
1 Synes om