Indsatsen over for de forurettede - konkrete forslag til en samlet retspolitik

Vi skal tage bedre hånd om personer, der har været udsat for forbrydelser. De skal guides bedre i gennem den proces, der følger efter forbrydelsen og de skal have flere rettigheder end i dag. Som tidligere nævnt, så skal de mødes af en hjælp, der så vidt muligt står mål med den krænkelse de pågældende har været udsat for.

Alternativet foreslår:

Udarbejdelse af en særskilt lovgivning som forurettede kan støtte ret på, der ikke er bundet til straffeloven. En sådan lovgivning skal på linje med EU’s offerdirektiv sikre, at forurettede har:

  • Krav om skriftelig bekræftelse af anmeldelse af et strafbart forhold, med angivelse af de væsentligste dele af den anmeldte forbrydelse, og krav om oversættelse af anmeldelsen til et sprog, som vedkommende forstår.
  • Krav om oversættelse af afgørelser, der slutter straffesagen og de skrivelse, der orienterer den forurettede om retssagen.
  • Krav på individuel vurdering med henblik på at identificere særlige beskyttelseshensyn, hvilket ikke er lovfæstet i dag, men dog skønnes at være praksis.
  • Krav på, at all kommunikation skal ske på et enkelt og letforståeligt sprog, hvilket ikke er lovfæstet, men dog skønnes at være praksis.
  • Krav på adgang til at være ledsaget af en person, som forurettede selv har valgt, hvilket ikke er lovfæstet i dag, men skønnes at være praksis.
  • Krav på social, juridisk og psykologisk støtte under og efter retssagen,
  • Ret til erstatning, der ikke må være betinget af overholdelse af korte tidsfrister.

Oprettelse af en akut udrykningsgruppe

  • Det er afgørende med en hurtig og opsøgende hjælp til forurettede, da de er i en utrolig sårbar situation, hvor overskuddet til at opsøge hjælp på egen hånd er minimal. Derfor skal der oprettes en indsatsgruppe/udrykningsgruppe, der opsøger den forurettede allerede på hospitalet og løbende tager kontakt for at sikre at den pågældende forurettede for den hjælp der er brug for og ret til.
  • Gruppen kunne fx ligge i Offerrådgivningens regi, hvilket i så fald ville forudsætte yderligere midler.
1 Synes om