Referater fra bestyrelsesmøder - 6/11, 20/11, 8/12

Kære alle,

Her kommer referater fra de seneste møder i den nye bestyrelse.
Alle har de været gode, konstruktive og lærerige. Den sene offentliggørelse grunder i den nyetablerede bestyrelse, hvori vi alle har brug for at finde vores poster og for at lære det hele at kende. Referater vil selvfølgelig blive offentliggjort langt hurtigere i fremtiden!

I skal være opmærksom på at det ikke er alle bilag og alle punkter der står der er behandlet.

Vi håber på forståelse :four_leaf_clover:

De bedste hilsner og med ønsket om et godt fremtidigt samarbejde,
Bestyrelsen i Storkreds Sjælland

Referat bestyrelsesmøde 06.11.2016.pdf (86.8 KB)

Referat bestyrelsesmøde 20.11.2016.pdf (121.8 KB)
Bilag til mødet 20.11.2016:
BILAG1-SkrivfraHB.docx (5.6 KB)
BILAG2-SkrivtilHB.docx (7.7 KB)
Bilag 3 er lagt under mødet 8.12.2016
BILAG 4 - CrowdfundingELVA Concept Note pdf.pdf (1.3 MB)

Referat bestyrelsesmøde 08.12.2016.pdf (90.8 KB)
Bilag til mødet 8/12-2016:
5A Fordelingsnøglens resultater.pdf (377.3 KB)
5B fordelingsnøgleafstemning.pdf (379.7 KB)
6. Mobilepay Business ved Danske Bank.pdf (177.3 KB)
BILAG3-Tysksamarbejde.docx (5.3 KB)
Bilag 4 Janni Forslag til storkreds sjælland.pdf (118.9 KB)

Tak for referater. I det for 20/11 står der under Evt:

“Kommentar 2: Storkredsen er tovholder og der kommer
noget på det, men hvis nogen vil stille op, så tag kontakt til
storkredsen. Svaret er nej.”

Det er ikke helt klart hvad det handler om …

Derudover er der i det seneste referat henvisninger til en række bilag - og nogle af punkterne er uforståelige uden disse. Er de tilgængelige?

Kære Nis.
Dit første spørgsmål.Evt. “Kommentar 2…” henviser til svar til kommentar 2 der står under selve referatet. Håber det giver bedre mening nu.
FO er ved at få lagt sidste hånd på, så den kommer særskilt.

Vi sørger for at få lagt de bilag op der er behandlet, så I kan se hvad det drejer sig om.

De bedste hilsner
Bestyrelsen