Politisk Forum


Politisk-Forum 15.11 Denne kategori rummer forslag, der er indleveret til behandling af Politisk Forum den 15. november 2015. Forslagene ligger til gennemsyn og kommentering
Kategoridefinition for Politisk Forum [Politisk Forum] (1)
Alternativets asylpolitik ( 2 3 ) [Politisk-Forum 15.11] (57)
Alternativets skolepolitik - visionspapir ( 2 ) [Politisk-Forum 15.11] (33)
Undervisningsmateriale-modaliteter [Politisk-Forum 15.11] (7)
Kommunikationsstandard i offentlig kommunikation ( 2 ) [Politisk-Forum 15.11] (30)
Vision for ligestilling og mangfoldighed - indsendt til PoFo ( 2 ) [Politisk Forum] (22)
Kysterne [Politisk-Forum 15.11] (14)