Kategoridefinition for Politisk Forum


(Steen) #1

Denne kategori bruges af Alternativets Politiske Forum til at behandle indsendte forslag med debat og afstemning. Du kan ikke oprette nye indlæg men derimod deltage i debatten om de indsendte forslag.

De indsendte forslag kan typisk tidligere være debatteret i politikudviklings sektionen af dette forum.
Læs mere om Politisk Forum her:

http://wiki.alternativet.dk/index.php/Politisk_Forum