VALGinvitation! Årsmøde og Opstillingsmøde i DIN lokalforening - nu med opstillingsgrundlag fra kandidaterne

Den 7.maj skal du til valg i din lokalforening! Du skal vælge din ny bestyrelse! OG du skal vælge Å’s kandidater til byrådet i Køge!!

Kære alle 74 medlemmer af Alternativet i Køge,

Vi glæder os over at vi nu kan invitere til to meget vigtige begivenheder. Det er henholdsvis vores Årsmøde og Opstillingsmøde til Kommunalvalgtet i November 2017 (KV17).

Det hele finder sted Søndag d. 7. maj kl. 11-16 i Det Grønne Hus.

:seedling: Årsmødet :seedling: kl. 11 - 12.30

Den bestyrelse der vælges skal hjælpe lokalforeningen gennem et unikt år, med bl.a. KV17 som én af de store opgaver. Bestyrelsen skal bl.a. skal sørge for, at kandidaterne har sparring og inspiration i valgkampen. Vi skal støtte hinanden i lokale små initiativer, der kan være skridt på vejen i den bæredygtige, medmenneskelige og venlige revolution. Og ikke mindst skal vi lære hinanden at kende og udvikle netværk. Vil du være med til at løfte den opgave så kan du stille op på dagen. (Vi har brug for mindst 5 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer) Grundet det nuværende antal af indkomne opstillingsgrundlag har vi HÅRDT BRUG FOR FLERE DER VIL STILLE OP TIL BESTYRELSEN!!!

PROGRAM

Kl 10.30 Dørene åbnes - formiddagskaffe/the og hyggesnak med andre lokale alternativister.

KL 11.00 Den officielle dagsorden begynder

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Bestemmelse af antal medlemmer i bestyrelsen
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor(er)
 10. Eventuelt

KL 12.30 Frokost :fork_and_knife: (medbring selv din frokost)

Her er dagordenen lige til at printe og tage med under armen :file_folder:Dagsorden

:green_heart: Opstillingsmødet :green_heart: kl. 13 - 16

Vi i bestyrelsen glæder os meget til at få valgt en gruppe af kandidater til at folde Køge Ås lokalpolitik ud!

Du er stemmeberettiget, når du har været medlem af Alternativet i min. to uger og er bosat i Køge Kommune.

PROGRAM

 1. Velkommen og underholdende indslag
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere og referenter
 4. Præsentation af KV17 kandidataspiranterne + efterfølgende spørgsmål fra medlemmerne
 5. Valg af kandidater til KV17
 6. Kort præsentation af tanker om den videre proces frem mod KV17
 7. Eventuelt

Hvis stemningen er til det går vi efterfølgende et sted hen og hygger og fejrer de nyvalgte kandidater.

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt, og vi glæder os lige så meget til – sammen med jer - at synliggøre det Alternative i Køge Kommunes politiske fremtid!

Mød op og gør din stemme gældende. Det er vores fælles hverdag og fælles fremtid i Køge, det handler om. :slight_smile::deciduous_tree::apple:

OPSTILLINGSGRUNDLAG

Til bestyrelsen: Katrine Høgh Pedersen.docx (14.0 KB) Cecilie Mejlstrup.docx (87.4 KB) Margit Sleby.docx (11.6 KB)

Til kommunalvalget Aspirant Martin Bergh.docx (19.4 KB) Per Kjøller Jensen.docx (39.7 KB) Ditlev Nissen.docx (15.6 KB) Mickal Andersen.docx.docx (15.9 KB)

:file_folder:Alternativet i Køges vedtægter