Dialogmøde om global politik: Hvad mener Sydjylland?

Kære alle medlemmer i Sydjylland

Så er det snart tid til, at Politisk forum (POFO) skal beslutte om vores “Globale politik”, skal være det, som forslagsstillerne har lagt op på Dialog.

POFO’s næste møde er 20. november, men det er NU, vi har indflydelse på udformningen af Alternativets globale politik.

Vi gerne høre hvad Sydjylland mener, og vi inviterer derfor dig til dialogmøde:

Lørdag 5. november 2016 kl. 13-17 på Kolding Bibliotek, store sal

Meld dig gerne til på Facebook, så vi har en ide om, hvor mange vi bliver: Dialogmøde om global politik: Hvad mener Sydjylland?

Der vil være let forplejning

Målet med mødet er at beslutte, hvad Sydjyllands storkreds mener om de 6 forslag/visioner:


Vision 1: “Danmark, det bedste land for verden”


Vision 2: “Global lighed”


Vision 3: “Global bæredygtig omstilling”


Vision 4: “Globale fællesskaber”


Vision 5: “Danmark som humanitær stormagt”


Vision 6: “Global beskyttelse og mobilitet”


Overvej:

  • Har politikkerne det rette fokus?
  • Skal der indskrives principper, som fx princippet om folkets selvbestemmelsesret?
  • Er der den rette opdeling mellem de 6 delpolitiker?
  • Andre relevante spørgsmål

Med håbet om en god politisk debat!
Venlig hilsen

Ane Line og Jens-Peter
Sydjyllands storkreds’ repræsentanter i POFO