Arkiv   Landsmøde 2019


Kategoridefinition for Landsmøde 2019 (2)
# 3 Vedtægtsforslag Kønskvotering / bredere ligestilling (5)
Hvordan vælger vi de bedst HB medlemmer ? (2)
Forslag til Landsmødet - Alternativets Unge repræsenteret i hovedbestyrelsen (7)
Forslag til Landsmødet - Opstilling Kandidater i HB (14)
Forslag 1 til Landsmødet - En stærk og energifyldt organisation (5)
Omtælling af stemmer (2)
8 vedtægtsændringsforslag - bedre overgang når lokalforeningerne lukker (4)
§13, stk. 2: Dage i stedet for måneder (14)