Forslag til Landsmødet - Opstilling Kandidater i HB

Forslaget blev skrevet så sendt at jeg ikke nåede at dele det før det blev indsendt, men jeg vil genre have en snak om fordele og ulemper, og hvordan vi sikre kvalificerede HB kandidater.

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

I lyste af de seneste års valg til Hovedbestyrelse og udvidelsen af Hovedbestyrelsen i januar 2019, står vi med en reel risiko for at valget til Hovedbestyrelsen ikke længere er et valg, da der historisk ikke har været så mange opstillede til Hovedbestyrelsen, som der nu skal være i bestyrelsen. Derfor må vi indbygge en anden sikkerhed for at vi kun vælgere kompetente Hovedbestyrelses medlemmer i fremtiden.

Fordele:
Vi sikre at medlemmer at hovedbestyrelsen har bred opbakning bland deltageren på landsmødet.

Vi sikre at hovedbestyrelse medlemmer til enhver tid er personlig ansvarlig overfor landsmødet for de opgaver de løser i hovedbestyrelsen.

Det sikre at den enkelte kanidate har en personlig opgave i at være aktiv og synlig før og under landsmødet.

Vi sikre at der ikke i tilfælde at for få kandidater til Hovedbestyrelsen skal indkaldes til nyt landsmøde

Ulemper:
Der er en risiko for at antallet af hovedbestyrelse medlemmer ikke når op på de 17, det ekstra ordinære landsmøde i januar besluttede.

Det kan forfordele kandidater, som tidligere har være aktive eller synlige i organisationen.

Ny Vedtægt
Ny Landsvedtægter § 9 + storkreds vedtægterne § 13
A. Til valg af Hovedbestyrelsen skal kandidaten modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer.
Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat.

Ny Landsvedtægter § 9
B. Såfremt der ikke blandt de opstillede kan opnås 50% opbakningen til de opstillede kandidater, kan hovedbestyrelsen minimeres til minimum 9 medlemmer.
I disse tilfælde vil HB være beslutnings dygtige hvis 2/3 af medlemmerne deltager og 1/3 af medlemmerne vælges til POFO

Ny Storkreds vedtægterne § 13
B. Såfremt der ikke blandt de opstillede kan opnås 50% opbakningen til de opstillede kandidater, kan storkredsen indkalde til et nyt opstillingsmøde eller afgive sit mandat til valg på landsmødet.

Midlertidig
Beslutningen træder i kraft øjeblikkeligt og har dermed konsekvenser for landsmødevalget af hovedbestyrelsesmedlemmer i 2019. For storkredsvalgte hovedbestyrelse medlemmer, vil beslutningen først have effekt for det næste valg til hovedbestyrelsen efter landsmødet i 2019.

Ny Landsvedtægter § 9 stk. 2
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af op til 17 medlemmer: 10 valgt som delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet. Forpersonen vælges først. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet. Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

_Nuværende stk. 2 _
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 17 medlemmer: 10 valgt som delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet. Forpersonen vælges først. Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet. Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

1 Synes om

Jeg er helt enig i motivationen for forslaget, men jeg har svært ved at bedømme, om forslaget er den bedste løsning.

For mig at se er spørgsmålet også, hvordan vi får valgt en kvalificeret bestyrelse som helhed. Kandidaterne kan hver for sig være kvalificerede nok, mens det stadig munder ud i en ukvalificeret enhed.

2 Synes om

Jeg er egentlig også meget enig i intentionen om en bred opbakning, men er i tvivl om vi simpelthen er “dygtige nok” til at stemme endnu - forstå mig ret. Jeg har oplevet et par gange, at stemmeafgivere udelukkende stemmer på dem de kender eller helst vil have, og glemmer at der ikke er tale om en rangering, men om tillid. Jeg kan være usikker på, om vi kan tydeliggøre intentionen i den måde at stemme på således, at den ikke bruges til blot at fremme “egne kandidater”.

Jeg er dog helt med på vigtigheden af at kunne vælge fra, hvis tilliden ikke er tilstede, og den mulighed har vi reelt ikke nu.

Hvordan kan vi begrebsliggøre “tillidsafstemning” optimalt?

Vh.

Bine

1 Synes om

Ved valget af den 12. folketingskandidat i Københavns storkreds, var det også tilfældet, som Bine har oplevet, at et stort felt blev indsnævret til 2 efter en tillidsafstemning.

Jeg tror ikke, at behovet er at begrebsliggøre tillidsafstemning. Ordet burde give sig selv, ellers så misforstår jeg måske, hvad du mener?
I stedet tror jeg at en en kort samtale rundt om bordet inden afstemning (fx 5 min), omkring hvad tillidsafstemning betyder for os hver i sær, giver alle et bedre udgangspunkt, hvor vi giver hinanden mulighed for at huske på, hvad en tillidsafstemning er.

Jeg synes, at det er et spændende eksperiment at afprøve en tillidsafstemning på landsmødet.

Hej Helena.

Jeg ser ingen modsætningsforhold, i det jeg skriver, og det du foreslår. Du udmønter bare “begrebsliggørelse” i et konkret forslag :wink: Dybest set er afsættet jo at gøre intentionen med afstemningen klar, således at man stemmer efter den. Hvordan man gør det, er der sikkert mange vinkler på … :blush:

Jeg ser det som af afgørende betydning, at vi finder en løsning på at kunne vælge til og fra uden samtidig at havne i fælden, hvor vi får valgt for mange fra, blot fordi vi ikke lige kender dem i forvejen. Hvis ikke får vi nemlig skabt en falsk præmis for “tillidsvalg”, og så kan vi få svært ved at leve op til det vedtægtsforeskrevne antal.

Når du beskriver jeres oplevelse i Kbh. så bekræfter det min tvivl om hvorvidt, vi er klar til dette endnu. I forvejen ved jeg at nogle af forslagsstillerne har haft en bekymring om, hvorvidt vi kunne “fylde” pladserne. Hvis ikke der er helt klarhed om intentionen i afstemningsformen - er vi så ikke nærmest sikre på ikke at kunne fylde et HB? Og hvad med suppleanter? Dem vil vi så stå uden, hvis der kun er - lad os sige - 4 ud af 6 der klarer “nåleøjet” med over 50%.

Så hvor meget jeg end bakker op om, at dette bør være et mål for vores fremtidige afstemningskultur, så mener jeg ikke, at vi er der endnu - og egentlig godt understøttet af vores erfaringer med afstemninger i den øvrige organisation.

Men tillid - det bør vi arbejde med at internalisere i organisationen :grin:

Kh.

Bine

Vi bruger tillidsafstemning i Københavns Omegns Storkreds (KOS) uden problemer. Det er et spørgsmål om at gøre det klart, hvad det drejer sig om.

Vi brugte det også ved nylagt valg til HB i KOS.

På nuværende tidspunkt mener jeg, at Trines forslag er helt nødvendigt - også i storkredsene:

Ifølge vores vedtægter kan et medlem jo stille op til en organisatorisk post - herunder HB - efter blot 14 dages medlemsskab.

Kære Tina

Jeg ved at du er skarp på vedtægter og deres bestydning, og jeg ved også at du ikke var tilhænger af de vedtægtsændringer, vi stemte igennem på det ekstraordinære landsmøde i februar i år. Men jeg synes virkelig, de aktuelle bestemmelser skal have lov at stå deres prøve, før vi laver om på dem.

Du har ikke haft adgang til kandidatlisten til HB og forperson, da du skrev dit forslag, men vi kender kandidaterne nu, og heldigvis ser det for mig ikke ud til at vi har problemer med rekrutteringen. Vi har 9 kandidater til 6 HB-pladser i år. De ser faktisk også velkvalificerede ud, når man læser deres opstillingsgrundlag. Det er da ikke så tosset, synes jeg ;).

Til gengæld synes jeg virkelig, vi skal opmuntre til en reel valgkamp mellem kandidaterne fremover. Det gælder både i forhold til diskussioner på Dialog og andre steder, og det gælder den tilmålte tid til debat og spørgsmål på Landsmødet. Begge dele ville i sig selv gøre meget for at fremme mere oplyste valg.

I år har vi besluttet at holde landsmødet på kun én dag pga de to kommende valg. Det er en beslutning, jeg har været med til at tage, og som jeg støtter. Men derfor har der ikke været plads til så meget fokus på forslag og valg til HB og forperson. Jeg vil arbejde for at vi til næste år prioriterer det indhold meget højere, og det tror jeg i sig selv vil medføre flere forbedringer.

Kh
Anne-Marie

Kære Christine.

Jeg kan godt se dit argument med den korte medlemstid før man kan stille op til en tillidspost.

Det forekommer mig dog at det kan løses bedre og mere præcist ved at forlænge den krævede periode som medlem før opstilling er mulig, og det er en tanke der for mig giver rigtig meget mening. Jeg vil rigtig gerne være med til at stille sådan et forslag på det ekstraordinære landsmøde, som vi regner med at afholde i efteråret som en del af halvårsmøde/foreningsdage m.m.

Kh
Anne-Marie

2 Synes om

Hej Christine

Jeg synes, at vi skal skille tingene af. Vi bruger også tillidsafstemning i Storkreds Sjælland til valg til bestyrelse og ligeledes har vi brugt det til valg af HB-medlem fra storkredsen, men det har taget os tid at nå til en balance omkring afstemningsformen - særligt når det kom til valg af FT-kandidater. Jeg synes måske lidt, det er at underkende andre perspektiver blot at kalde det et spørgsmål om at gøre ting klart fordi det virker i jeres storkreds :wink:

Jeg er ikke enig med dig i at det er helt nødvendigt at indføre forslaget nu. Jeg mener faktisk, at vi skal vente og ikke forhaste ændringer igennem på noget der ikke engang er effektueret. Men vi skal fremad se på hvordan vi kan lave forstandige til- og fravalg.

Jeg er enig med Anne-Marie i, at vi bør se på, om vi skulle arbejde hen imod en forlængelse af perioden, man skal have været medlem før man kan stille op. Det kan vi iøvrigt sagtens differentieres afhængig af post.

Kh.

Bine

Undskyld jeg var ligge tjekket ud af dialog, så her kommer input til alle :slight_smile:

Først tjek lige de endelige forslag i det udsendte forslags katalog, da det her forslag potentielt har konsekvenser for valgt på lørdag, er det bleve gennemskrevet på ny i samarbejde med LS, så vi har helt sikker på fortolkening af det.

@huulbaek Enig, der helt klart noget med den samlede dynamik, og det er en mega svær oplevelse. Men der er to nye ting i de komme HB valg, der måske rykker på det.
Den ene at flertallet at HB medlemmerne er valgt ude i storkredsene af dem som kender dem bedst, og det forhåbenlig sortere nogen af de medlemmer fra, som fungere dårligt i grupper fordi de f.eks. inistere på at få deres vilje, prioritere magten eller prestige højre en opgave osv.
Den anden er at flertallet er valgt for 2 år, min personlige erfaring i begge de HB, jeg har siddet i og mønstret fra de øvrige er: det går fint de første 3 - 4 måneder, så kommer der en sag som er svær og hvor der bliver trukket nogen fronter op, den bliver til en konflikt mellem nogen eller alle og så rammer vi januar og alle tænker, hvis vi bare får den her sejlet i land til landsmødet, så forsivnder dem, jeg er ueninge med og jeg kan få nogen bedre HB medlemmer at arbejde sammen med.
I faciliteringsverden hedder det forming, storming, norming, preforming og er en teori om at for at en gruppe skal fungere optimalt, så skal de får defineret egne og andres position i gruppen, problemet med HB at en etårig periode passer lige med de tre første faser og man kommer ikke i mål med at acceptere hinandes position.

2 Synes om

I forhold til om vi er klar til at bruge tillidsafsteming, så er også enig med jer alle i at det har været en svær process at lære, og derfor er det netop den version jeg bruge, frem for at finde på nye metoder eller løsninger. Hvis vi bruge den samme metode til alt, så bliver vi også i fælleskab bedre til at bruge den.
Selvfølgelig skal den forklares og gennemgåes, og snakkes om og gentages igen og igen, så vi er sikre på at de der stemmer reelt forstår hvad de stemmer på/til/for mm.
Ved at bruge den på landsmødet, øver vi os netop endnu mere i at bruge den rigtig.

Kan den misbruges ?
Ja, det kan den sikkert godt, ikke hvis man som medlem ønsker at leve op til Alternatives værdigrundlag.

Stiller det krav til valget og dem der stiller op.
Ja, helt sikkert.
Specielt kandidaterne, det stiller krav om at man er synlig, at man har lyst til at gå i dialog med omverden, at man vi stå inde for det man siger, at man er aktiv i organisationen, at man kan samarbejde med andre.

Så jeg ser det som en klar fordel.

Så er der risikoen for at vi ikke får 17 HB medlemmer.
Det er en prioritering, vil vi helst have de rigtig eller det rigtig antal ?
Vi har idag en HB, med medlemmer som lækker oplysinger til medierne, som vidre formidler fortrolige oplysinger, som i det seneste år gentagende gange har gået ud over de gældende vedtægter.
Skal de genvælges, blot fordi de stiller op ?
Skal vi som medlemmer ikke have mulighed for at vælge dem fra, som vi kan se ikke kan løse opgaven ?

Og til sidst bønne om at lade de nye vedtægter stå sin prøve inden vi redigere i dem.
Jo, hvis der var tale om vedtæger, som var udviklet i en inkluderede process, hvor vi som medlemmer kunne være komme med input inden de blev sendt til afsteming. Hvis de var bygge på ånden den besluting, som blev tage på landsmødet sidste år. Hvis de var gennemarbejdet, tjekket af vedtægtsudvalget, og besluttet af medlemmere på bagrund af velbegrundet dokumentation om takerne bag og indsigts i organisationens behov, så kunne man godt arugmentere for at de skulle stå sin prøve, før man ændrede dem.
Men det er jo ikke tilfældet.

2 Synes om

Hej Tina

Jeg tager det lige i omvendt rækkefølge. Jeg ser ikke de læks du refererer til som et udslag af vores valgprocedurer, men snarere et udslag af vores manglende håndtering af konflikter og værdier - og spændet mellem disse. Vi burde tage os selv og hinanden i ed på min. et halvt års arbejdsro og mulighed for fordybelse.

Jeg synes faktisk, at vi er endt med en kombination, af det der var tidligere (landsmødevalgte), og det der blev truffet beslutning om sidste år (storkredsvalgte), og på den måde tager vi det bedste fra begge med ind i fremtiden. Og jeg er ikke enig med dig i at det ikke har været en involverende proces. Jeg mener godt at processer kan være involverende uden at være skabt i plenums konsensus, men i de organisatoriske lag vi nu engang har. Her har storkredsene fx været involveret og har haft mulighed for at bidrage konstruktivt og kritisk - og har gjort det.

Der har været et ønske om at der skulle være en bred geografisk repræsentation i HB - det er der nu. Der har også været et ønske om at man skulle kunne stille op med nogle kompetencer og kvalifikationer selvom man ikke nødvendigvis var aktiv eller kendt i en storkreds eller lokalkreds - det kan man nu. Og hvor sidste års vedtagelse, efter stillernes egne udmeldinger, endte med at blive en hovsasammenskrivning, så er dette drøftet gennem et halvt år af storkredse og HB før det blev vedtaget. Omend der ikke var en høj deltagelse i afstemningen i februar blev det dog vedtaget med et betragteligt flertal.

Men jeg har et par spørgsmål til jeres forslag. I skriver at HB er beslutningsdygtigt når minimum halvdelen af medlemmerne (rundet op) er til stede, men med jeres forslag kan det jo så i realiteten betyde at 5 mennesker kan træffe beslutninger for resten af Alternativet. Er det korrekt forstået?

Jeg læser det sådan at en tillidsafstemning gælder således at det både gælder for suppleanter og medlemmer og dermed vil det vel næsten blive en selvopfyldende profeti at der kommer til at mangle medlemmer. Så selvom jeg er enig med dig i, at det ikke bare handler om at fylde pladser for en hver pris, så kan et medlem jo godt være et godt bidrag selvom de ikke lige vinder hjerter på 250 anslag og 2 minutters præsentation - risikerer vi ikke at fravælge dygtige medlemmer, hvis ikke de øvrige opstillingsprocesser er tilpasset til denne form for valg?

Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se, at det er et forslag, jeg kan støtte her og nu, men jeg synes det rummer en vigtig pointe om muligheden for til- og fravalg. Jeg tænker, at det kunne være en rigtig god opgave at gennemtænke og bearbejde således, at det bliver indtænkt i en bredere sammenhæng med opstilling af kandidater i øvrigt.

Vh.

Bine

1 Synes om

Det er rigtigt vi har været involverede.

Muligheden for at bidrage konstruktivt og kritisk har dog været begrænset.

Der var ufravigelige bindinger fra start i Odense - ala metoden til at manipulere en 3-årig: Vil du have den røde eller blå hue på?

Hej Bine

I forhold til at HB er beslutningsdygtig når minimum halvdelen rundet op er til stede. Ja vi kan ende med at 5 mennesker kan tage beslutinger fo Alternativet.

  • Hvis HB er nede på 9 medlemmer (enten fordi der ikke blev valgt flere eller hvis mange er trådt ud)
    Det er ikke ulig det vi har i dag.
    Men det er jo netop ikke ambitionen at minimere HB, blot at sikre defakto vælger alle.

Jeg er enig i at vi kan komme til at fravægle nogen der ikke vinder hjerter på 250 anslag, men som jeg nævnte tidligere, så mener jeg også det er vigtig at man som kandidat er parat til være synlig i organisationen for at sidde i HB.
Hvis vi har dygtige medlemmer, som vil organisationen er der masser at mulighed for at starte lokalt og blive synlig inden man træder ind i HB.

KH
Tina