# 3 Vedtægtsforslag Kønskvotering / bredere ligestilling


(Christine Madsen) #1

Dette forslag skulle have været på Dialog tidligere. Uforudsete begivenheder tog tiden.

Jeg håber alligevel, at nogle af jer vil kommentere det


Landvedtægterne §14 stk. 4

Nuværende tekst

Ved opstilling af folketingskandidater i storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

Ny tekst

Paragraffen slettes.


Konsekvenser for minimumsvedtægter for storkredsforeninger
§ 14, stk. 4

Nuværende tekst

Ved opstilling af Folketingskandidater i storkredsforeningerne skal de to øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn.

Konsekvens for minimumsvedtægter

Paragraffen slettes.


Fordele

At én uret ikke bruges til at retfærdiggøre en anden.

At genetablere demokratisk ligeværdighed og lige rettigheder for vores folketingskandidater.

At gøre det muligt at overholde Landsvedtægternes §4, stk. 1 om mangfoldighed i de tilfælde, hvor kravet om kønskvotering efter §14, stk. 4 kolliderer med målet om mangfoldighed.

At gøre det muligt for kandidater fra underrepræsenterede grupper at fremstå som rollemodeller for medborgerskab med en 1. eller en 2. plads på en opstillingsliste – også selv om de tilhører det kønskvotemæssigt ”forkerte” køn.

At give de bedste geografiske betingelser for, at flere underrepræsenterede grupper vil kunne stille op som folketingskandidater og få mulighed for at blive valgt ind som medlemmer i Folketinget.

Ophævelse af §14 stk. 4 forhindrer ikke storkredse i at anvende kønskvotering, hvis medlemmerne ønsker dette. Kønskvoteringen er mulig indenfor folketingsvalglovens regler om prioriteret sideordnet opstilling.

Ulemper

At det kan tage længere tid og kræve mere arbejde at identificere og fjerne barrierer imod kønsmæssig ligestilling.

At det kan tage længere tid og kræve mere arbejde at opnå målet om kønsmæssig ligestilling af antal pladser i Folketinget.

At alle storkredse ikke er ensrettede (hvis man ønsker dette).

At køn ikke betragtes som det eneste parameter for ligestilling (hvis dette er ens opfattelse).(Christine Madsen) #2

Læs f.eks Claus Janssons vigtige indlæg på denoffentlige.dk om behovet for ægte mangfoldighed:

https://www.denoffentlige.dk/fleksjobber-der-skal-vaere-plads-til-alle-i-folketinget?fbclid=IwAR0Abgi7T_twUsKIuJDo3e98DV88ho6epGTnDToEZRw6xhLfBLAQqojNu1A

For en god ordens skyld: Forslaget her om kønskvotering/bredere ligestilling har en ren kvindestillerliste. Der har ikke været nogle mænd involveret i udarbejdelsen - heller ikke Claus.


(Knud Anker Iversen) #3

Et modigt, nytænkende og godt forslag. Godt Christine.


(Christine Madsen) #4

Tak Knud Anker!

Du er en modig mand :green_heart:


(Christine Madsen) #5

Hvis I skulle være i tvivl:

Dette gælder kun fremadrettet - som der er normal praksis ved vedtægtsændringer og lovændringer.

Man kan ikke spole virkeligheden tilbage!