Forslag til Landsmødet - Alternativets Unge repræsenteret i hovedbestyrelsen


(Malthe Uldbæk Iversen) #1

Begrundelse/motivation for ændringsforslag:

I ledelsen i Alternativets Unge ønsker vi at arbejde tæt sammen med Alternativets Hovedbestyrelse.
Vi er derfor 7 personer fra ledelsen som med dette forslag forslår at Alternativets Unge får en plads i Alternativets Hovedbestyrelse for at styrke samarbejdet. Pladsen skal tiltrædes af en person, som bliver valgt i Alternativets Unges ledelse. Denne person bliver bindeleddet mellem Å og ÅU, samt sørger for hurtig og direkte kommunikation mellem de to hovedbestyrelser.

Fordele
Tæt samarbejde mellem Alternativet og Alternativets Unge

Hurtig eksekvering på samarbejdsaftaler og lignende

Ulemper
At hovedbestyrelsen har 18 medlemmer, hvilket kan lede til stemmelighed. Dette kan dog ske i andre sammenhænge, ved sygdom eller frafald, og kan håndteres.

Ny vedtægt
Ny Landsvedtægter § 9 stk 2
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse
bestående af 18 medlemmer: 10 valgt som delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet, og et medlem af Alternativet valgt som repræsentant for et år fra Alternativets Unge hovedbestyrelse.
Forpersonen vælges først. Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet. Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.

Nuværende vedtægter
Nuværende Landsvedtægter § 9 stk 2
Alternativet ledes af en hovedbestyrelse bestående af 17 medlemmer: 10 valgt som delegerede i storkredsene, seks medlemmer samt en forperson valgt på landsmødet.
Forpersonen vælges først. Kandidater, der ikke vælges som forperson, kan stille op til hovedbestyrelsen. Såfremt en af de delegerede valgt i storkredsene vælges som forperson
på landsmødet, træder dennes personlige suppleant ind i hovedbestyrelsen i stedet.
Forpersonen vælges direkte på landsmødet og hovedbestyrelsen tiltræder ved Landsmødets afslutning.


(Tina Brixen) #2

Hej ÅU

Der er jo en fin historik med unge i Alternativets hovedbestyrelse, og det er også min oplevelse at ÅU deltager aktivt i landsmødet, så hvad er det, der vil være mere optimalt i at et ÅU medlem er udpeget af ÅU hovedbestyrelse frem for blot at stille op til HB på lige fod med alle andre hb medlemmer ?

Og den anden, hvorfor ønsker man at de skal være et medlem der er udpeget af ÅUs hovedbestyrelse og ikke valgt at medlemmerne ?

Kh
Tina


(Bine Siefert) #3

Jeg har også lidt spørgsmål - når nu HB er Alternativets ledelse, hvorfor ønsker ÅU så en “ligebyrdig” plads i den?
Hvad ville det betyde, hvis ÅU havde plads ligesom storkredsene har haft det - med tale- og indstillingsret, men uden stemmeret?

Jeg har tidligere siddet i forretningsudvalget i PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning). Her havde man ligeledes en repræsentant med tale- og indstillingsret hos BUPL og SL og der betragtede vi det faktisk som en fordel at vi kunne få indflydelse gennem deltagelse, men også kunne holde hænderne frie af de beslutninger som havde et organisatorisk perspektiv på hovedorganisationen.

Hvad tænker I om det? Tale- og indstillingsret og evt. tildelt stemmeret ved punkter der direkte vedrører jer?

Vh.

Bine


(Malthe Uldbæk Iversen) #4

Hej Tina

Grunden til denne formulering er at vi ønskede en repræsentant for ÅU for at gøre processerne og kommunikationen mellem Å og ÅU hurtigere. På denne måde har ÅU en større ide om hvad der foregår i Å, samt give vores indblik til sagerne. Vi ønsker at se os selv som den uofficielle storkreds, som repræsenterer de unge, som der nok kun bliver flere af i forbindelse med dobbelt medlemskab.

Mht. måden og formuleringen havde vi tænkt at medlemmet var et medlem af ÅUs hovedbestyrelse, da medlemmet på denne måde blev direkte bindeled mellem de to hovedbestyrelser. Medlemmet ville derfor skulle repræsentere ÅU i HB og derfor giver det for os mening at vælge personen i ÅU og ikke på landsmødet.


(Malthe Uldbæk Iversen) #5

Hej Bine

Det kunne også være en god formulering.

For os har det vigtige i forslaget været at vi fik mulighed for at være med, da vi, som jeg også har skrevet til Tina, ser os selv som den uofficielle storkreds. Det ville derfor ikke være mærkeligt for os at få samme ansvar og muligheder som de delegerede fra storkredsene.

Det skal dog samtidig siges, at forslaget er lavet samtidig med forberedelserne til vores eget landsmøde og at vi derfor ikke har gransket vedtægterne igennem i forhold til korrekte formuleringer og hvad forskellen på landsmødevalgte medlemmer og storkredsvalgte medlemmer. :wink:


(Bine Siefert) #6

Hej igen.

For mit vedkommende kan jeg sagtens se, at vi kunne starte med jeres deltagelse med tale-og indstillingsret (altså med mulighed for at byde ind, men også til fx at kunne indstille til punkter). Jeg er dog ikke sikker på, at jeg helt ser nødvendigheden af, at I er ligebyrdige med storkredsens delegerede - som har samme “beføjelser” som de landsmødevalgte. Det er blot to forskellige måder at blive valgt ind i HB på. Jeg ser det ikke som jeres fordel, at I kan blive tungen på vægtskålen i afgørende beslutninger vedr. Å, men jeg ser det som helt naturligt, at I er en del af den demokratiske samtale og dermed har indflydelse.

Jeg har siddet med tale- og indstillingsret for storkredsene sidste år og jeg kan godt afsløre, at det faktisk er rigtig fint at kunne sige “Det der er heldigvis ikke min beslutning” :wink:

Jeg mener godt, vi kan være ligeværdige uden at være ligebyrdige.

… og så ser jeg det faktisk som et problem at være 18 medlemmer. Selve den nye konstruktion er jo netop valgt på baggrund af det ulige antal.

Lige nu er jeg der hvor jeg støtter op om, at I er med, men uden stemmeret. Hvis vi så henad vejen finder ud af, at det vil være hensigtsmæssigt, at I bliver ligebyrdige, så tænker jeg, at vi enten skal sikre, at I vælges bredere - ellers vil I være de eneste der udpeger, og evt. skal vi så reducere antallet af landmødevalgte HB-medlemmer således, at I bliver medlem nr. 17 fra næste år - det er lige mine umiddelbare tanker, men forsøg endelig, at overbevise mig om andet :joy:


(Tina Brixen) #7

Hej Malte

Tak for svar

Kh
Tina