8 vedtægtsændringsforslag - bedre overgang når lokalforeningerne lukker


(Bine Siefert) #1

Der har beklageligvis sneget sig en fejl ind i forslaget i omskrivningen til vedtægtshæftet. Dette er meddelt LS

I de nuværende vedtægter er §16 stk 3 i kommuneforeningernes minimumsvedtægter står at “bestyrelsen kan meddele yderligere prokura”. Dette er en såkaldt “kan-vedtægt”, og lokalforeningerne kan derfor vælge ikke at have den i deres lokale vedtægter. Vi har indstillet til at dette skal være en “skal-vedtægt” således at ordlyden fortsat er den samme - men ikke kan fjernes fra vedtægterne lokalt.

Der er altså på ingen måde tale om en ændret ordlyd - udelukkende at lokalforeningerne i vedtægterne skal vedblive med at have denne mulighed.

Motivationen: I Storkreds sjælland har vi oplevet, at et par lokalforeninger stille og roligt er sivet uden at lukke eller overdrage foreningen. Det behøver ikke at være konfliktbaseret. Det kan være et spørgsmål om, at det næste bestyrelsesmøde bare aldrig rigtig blev indkaldt, og folk mistede gløden. Det betyder, at vi efterfølgende har et ret stort udredningsarbejde for at få fat i regnskaber, bilag, undersøgelse af status på kommunale midler osv. Ved at vedblive med at have muligheden for at meddele prokura (driftsfuldmagt), kan vi måske i fremtiden nå at holde hånden under bestyrelsen og iværksætte en redninsgplan, herunder at indkalde til ekstraordinært årsmøde osv.

Da der er tale om en § der ikke har et iboende krav men benytter ordlyden “bestyrelsen KAN meddele yderligere prokura”, mener vi ikke at se en ulempe forbundet med at fastholde det som en mulighed i vedtægterne. Udfordringen ligger i selve måden at meddele prokura på, men at arbejde videre den vej, kræver at muligheden for at gøre det er tilstede.

Vh. og på vegne at stillergruppen.

Bine Siefert - Bestyrelsesmedlem Storkreds Sjælland - lokalt medlem i Odsherred


(Christine Madsen) #2

Så giver det mening. Ellers ville den være ret uhensigtsmæssig!

I Københavns Omegns Storkreds indsatte vi i 2018 paragraffer om overdragelse af diverse kompetencer fra én bestyrelse til den næste. OG fik dem godkendt.

Jeg mener, at overdragelse hører med til det ansvar, man påtager sig som bestyrelsesmedlem. Når det er skrevet ned, hvad det drejer sig om, er det lettere at skaffe sig overblik. For der er dræbende meget bureaukrati og koder til både dit og dat.

Hvis I er interesserede, kan vi evt hjælpes med at formulere nogle forslag til det næste Landsmøde.

Alternativt kan I blot putte ekstra paragraffer ind selv, og få dem godkendt.


(Bine Siefert) #3

Hej Christine

Dette forslag retter sig ikke mod når det formelle ansvar og overlevering sker “efter bogen”, som du naturligvis har ret i bør beskrives og gøres håndterbart. Det er når bestyrelserne siver, og pludselig er spredt for alle vinde uden at have taget det formelle ansvar og overleveret. Vi har oplevet det 4 gang i storkredsen. Der har vi brug for et redskab til at samle dem op.

Som storkreds kan vi ikke pålægge lokalbestyrelserne, hvad der skal stå i deres vedtægter, og derfor indstiller vi til at denne mulighed som minimum ikke kan fravælges.

Kh.

Bine


(Christine Madsen) #4

Det er jeg med på, Bine, og jeres forslag - rigtigt beskrevet - er en god idé.