§13, stk. 2: Dage i stedet for måneder


(Thomas Huulbæk Titanium) #1

Gældende paragraf:

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 3
måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Ændringsforslag:

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

Begrundelse:

Som programmør kan måneder være en underlig størrelse at arbejde med – det har i hvert fald irriteret mig :slight_smile: Samtidig vil den reelle tid være forskellig for forskellige aspiranter, afhængig af indmeldesesdato. Så jeg synes, det giver mening at ensrette det med et mere præcist tal.

Jeg søger medstillere til forslaget.


(Christine Madsen) #2

Hej Thomas

Dette er klart et logisk og praktisk irritationsmoment.

Jeg gerne være medstiller på at omsætte måneder til dage

MEN

jeg vil meget gerne have, at vi ved samme lejlighed overvejer længere frister, og dermed også inddrager §13, stk. 3.

De nuværende frister er ekstremt korte:

3 måneders medlemsskab før valgbarhed til en politisk post (§13, stk.2) og 14 dage før valgbarhed til en organisatorisk post (§13, stk. 3)

De korte frister gav mening, da partiet var helt nyt. Da der var brug for hurtigt at få besat politiske og organisatoriske poster. Dengang kunne det også koste folk anseelse at associere sig med “Gøglerpartiet”.

Men nu er vi etablerede. Og de meget korte frister kan fungere som en åben port for “lykkeriddere”: Personer, der først melder sig ind, hvis de ser en potentiel position for sig selv indenfor meget kort tid.

Så jeg ønsker mig længere frister. F.eks. 6 månders medlemsskab (eller hvad der svarer dertil i dage) til politiske poster og 90 dages medlemsskab til organisatoriske poster.

Hvad mener I andre?


(Tina Brixen) #3

Hej Thomas

Du må gerne skrive mig på som medstiller

Kh
Tina


(Juma Kruse) #4

Jeg prøvede for omkring tre år siden at få forhøjet tallet til 6 måneder, men det blev nedstemt.

Jeg tænker dog, at hvis vi alligevel skal til at pille ved paragraffen igen, kunne vi så i det mindste ikke forhøje det til fire måneder, og altså 120 dage.


(Thomas Huulbæk Titanium) #5

Ja, helt sikkert, bare det ikke tages ind under dette forslag, som er uden store konsekvenser :slight_smile:

Personligt har jeg dog ikke det store imod de kortere frister.


(Mads Damgaard Mortensen) #6

Jeg melder mig gerne som medstiller til dette forslag.


(Christine Madsen) #7

Der er måske et forslag på vej fra HB om længere frister - hvis jeg er korrekt oplyst. Hvis det er rigtigt, så ville det være smart at få samarbejdet de 2 forslag:

  • Længere frister
  • Logisk relevante angivelse af frister i enten dage eller f.eks uger
    (for uger er vel også entydige)

Så kan vi ikke få nogle HB-medlemmer på banen her?

Eventuelt 2 forslag:
Både

  1. Nyt forslag med længere frister og logisk tidsangivelse
    og
  2. Thomas’s forslag som det er
    (for det tilfælde, at 1. ikke vedtages)

(Anne-Marie Gertsen) #8

Kære Christine og I andre

Beklager at jeg ikke har haft øjet på bolden her.

Personligt går jeg også ind for længere frister fra indmelding til opstilling. Det tror jeg også, der er en del andre (måske alle…) HB-medlemmer, der gør.

Når vi ikke har drøftet at stille forslag om sådan en ændring på det kommende landsmøde er det alene af hensyn til landsmødets pressede tidsplan. Vi vil gerne minimere antallet af forslag til behandling, for det er vigtigt for os at der bliver ordentlig tid (omend den er knap) til valg af HB-medlemmer, forperson, diverse råd m.m. samt til nogle gode politiske udmeldinger fra Uffe og Rasmus.

Vi har planer om at lægge et to-dages møde, formentlig i november i et format à la halvårsmøde/Albertslund-mødet for et par år siden. Her skulle der gerne være mulighed for at fokusere på noget af det, vi ikke kan nå til landsmødet i maj. Der forestiller vi os også at lave et element på nogle timer, som vi kan bruge til et ekstraordinært landsmøde. Så kunne vi have en ordentlig debat om forslag til vedtægtsændringer der.

I øvrigt har vi en påbegyndt liste over mulige ændringsforslag liggende, som vi løbende opdaterer. Der figurerer dette emne også.

Kh
Anne-Marie, HB


(Christine Madsen) #9

Jeg ville foretrække længere frister, men:

Jeg kan godt være medstiller på Thomas’s forslag som det er.


(Juma Kruse) #10

Hvis du mangler medstillere, kan du også skrive mig på.


(Thorbjørn Lau Christensen) #11

Hvis der er brug for flere medstillere til de 90 dage, så er jeg også parat til det.

Og jeg er mere end parat til en debat om hvorvidt 90 dage - eller et andet tidsrum - er den rette måde at sikre sig at de folk, vi stiller op, nu også er “Alternative”. Altså om de har taget vores værdier til sig. Jeg har desværre ikke selv noget oplagt forslag, men hvis man kunne finde det rette, så kunne man helt droppe karens-tiden for min skyld. Mit bedste forslag, sådan lige her og nu, er at de skal have deltaget i X møder i lokalforening eller storkreds så vi andre har haft en mulighed for at lære dem lidt at kende.


(Thomas Huulbæk Titanium) #12

Tak @Juma_Kruse og @Thorbjoern. Jeg har sendt forslaget, så det bliver ikke nødvendigt. :+1:


(Christine Madsen) #13

Efter 14 dages medlemsskab kan man stille op til HB! Evt i en anden storkreds, hvis ingen fra storkredsen stiller op. Hvad sker der, hvis ingen andre stiller op?

Vi har lige haft opstillingsmøde i Københavns Omegn. Vi indførte 50% afstemninger - også hvor vedtægterne ikke kræver det. Alle der endte med at stille op havde været medlemmer længe. Men nu har vi hos os dannet præcedens for denne ekstra sikring til en anden gang.

Til næste landsmøde må vi have fat i fristerne.


(Mads Damgaard Mortensen) #14

I det i dag udsendte forslagshæfte er jeg åbenbart blevet midlertidigt omdøbt til Mads Damgaard Mogensen.
Jeg hedder Mads Damgaard Mortensen.

Det vil forhåbentligt ikke få indflydelse på gyldigheden af forslaget?
Jeg støtter det stadigvæk