Visionen for Odsherred glimt 4: Politikudvikling

Resume

Fra oktober 2016 til februar 2017 brugte vi dispositionen fra visionsspillet og disse principper i vores politikudvikling.
Vi valgte de 10 vigtigste mærkesager ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer. Resultatet blev offentliggjort i et nyhedsbrev og i vores valgoplæg.

Tryk på dette billede og se oversigten med vurderinger, mærkesager og dokumenter.

Download dokumenter

Dokumenterne indeholder

 • Alternativets Odsherreds vurdering, vision og idekatalog,
 • Odsherreds kommunes vision og mærkesager,
 • Fakta og beskrivelser

Visionær profil:

 1. Mad & Økologi: Visionær-profil-mad-okologi.pdf (1.4 MB)

 2. Kunst & Kultur: Mangler.

 3. Natur & Fritid: Visionær-profil-Natur-og-Fritid.pdf (855.9 KB)

Kapacitet:
4) Erhverv: Kapacitet Erhverv.pdf (827.9 KB)

 1. Fysiske forhold: Kapacitet Fysiske forhold.pdf (1.2 MB)

 2. Mennesker: Kapacitet-Mennesker_v3.pdf (1.0 MB)

 3. Organisering: Kapacitet Organisering.pdf (836.8 KB)

Fornyelse:
8) Fornyelse: Mangler.

Vil du deltage?

Måske tænker du på, at du godt vil hjælpe - men du har ikke lyst til at være medlem af byrådet. I så fald kan du blive politisk konsulent og hjælpe dem, der er i (eller på vej til) byrådet…

[details=Summary]Peter Limkilde er politisk konsulent og han siger:

 1. En politisk konsulent er en, der synes, det er sjovt og forfriskende (opløftende) at udpege politiske fokuspunkter i en sag og sammenholde eventuelle problemer/løsningsforslag med partiet/bevægelsens værdier.
 1. Konsulenten er indstillet på og har fuld forståelse for, at politikeren i sidste ende følger nogle helt andre råd eller spor, fx fordi der opstår en realpolitisk situation i byråd/folketing, som gør, at noget helt andet samlet set er vigtigere.
 1. Konsulenten bliver en gang i mellem inviteret til møder, der også indeholder et socialt element, hvor uformelt samvær med andre konsulenter og politikere medvirker til styrke fællesskab og forståelse af enhed og mangfoldighed i partiets/bevægelsens politiske holdninger og praksis.

Giv Ivan Normann Andersen et praj hvis du er interesseret.

Ivan er tovholder i politikudviklingsgruppen og han siger, at vi skal have en rammefortælling om mere indflydelse til lokalsamfundene:

Rammefortællingen
Lokaldemokrati og aktivt medborgerskab er ligesom omstilling og bæredygtighed begreber, der efterhånden bruges i mange sammenhænge og dermed står i fare for at blive udvandet. Alternativet vil gerne tage dem seriøst og give dem et reelt indhold. De hænger nøje sammen, for hvem skal forvalte det mest værdifulde, vi har – naturen, fællesskaberne, de menneskelige relationer?

Hvordan bliver befolkningen hørt og oplever, at der handles derefter både kommunalt og nationalt? Hvordan kan hver enkelt kommune og dens borgere udvikle sig sammen og tage ansvar for, at kommunen er et bæredygtigt sted at bo og leve? Alternativet tror ikke på, at udviklingen kan dirigeres til at finde sted – den vil til gengæld kunne finde sted dér, hvor folk lokalt er i stand til at skabe og sikre den i samarbejde med eksterne kræfter. På trods af mange fine intentioner og tiltag sætter stat og kommune fortsat deres planlægning alt for tæt, og fratager dermed lokalområderne deres initiativ.

Det er et spørgsmål om menneskesyn. Troen på fællesskabets kraft skal genetableres. Alternativet har tillid til, at det lokale demokrati kan meget mere, end det i øjeblikket får lov til. Vi er fortaler for større lokal selvbestemmelse og større lokal selvforvaltning af de fælles ressourcer. Er vi som individer og som fællesskab i stand til at tage ansvar? Det har vi været tidligere, men efter en lang periode med centralisering, stordriftstænkning og bureaukratisering er det som om, vi har glemt det. Alternativet mener, at vi igen skal lade lokalsamfund håndtere flere egne anliggender – så skal de nok tage ansvaret på sig.

Der skal være en ”fælled” at være fælles om. Det kan være affaldshåndtering, husbyggeri, børnepasning, energiforsyning, ældreomsorg, kulturliv, fødevareproduktion – og meget andet.
Alternativet lægger op til, at…

download hele rammefortællingen her: Rammefortælling.pdf (53.4 KB)[/details]

1 Synes om