Valgoplæg og mærkesager

Valgoplægget og mærkesagerne er resultatet af vores arbejde med politikudvikling.I Alternativet Odsherred er vi taknemmelige for at bo i et lille smørhul midt i verdens kaos. Her er smukt, velordnet og bekvemt at være. Tingene fungerer, og det er faktisk ikke en selvfølge, men noget vi bør huske at sætte pris på og værne om.

Samtidigt ser vi et voksende behov for fornyelse på mange planer. Vi ser nødvendigheden af at forholde os til de store udfordringer i verden, så som klimaforandringer, flygtningestrømme, fødevareskandaler samt voldsomme og uforudsigelige udsving på markedet.

Ikke mindst ser vi, at udviklingen også her i Odsherred skaber flere og flere mennesker, der føler sig ”til overs” og som samfundet ikke bekymrer sig særligt om – i anden forstand end at de belaster det offentlige budget – mens ”vinderne” i samfundet må løbe stadigt stærkere for at følge med de utallige effektiviseringer og ”omstruktureringer”.

Vi vil ikke acceptere, at sådan er udviklingens lov. Ingen af os skal bare dukke nakken og tilpasse sig udviklingen. Vi insisterer på friheden til at forme vores samfund ud fra egne ønsker om det gode liv sammen. Vi vil tilbageerobre autonomien!

Vi tror på, at den nødvendige fornyelse først og fremmest skal komme fra egne borgere og iværksættere, der tager ansvaret på sig og handler for at gøre noget for lokalsamfundet eller verden. Vi vil ikke blot læne os tilbage og overlade udviklingen til de såkaldte beslutningstagere eller til udefrakommende investorer.

Alternativet Odsherred går derfor til valg på en vision, der skal gøre det lettere og sjovere for folk at gå sammen og tage ansvar for deres egen tilværelse og for iværksættere at realisere deres idéer i samarbejde med både myndigheder, erhvervsliv og lokalsamfund.

Vi har tillid til, at vi på den måde får løsninger, der er tilpasset lokale forhold og som sikrer, at både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje bliver tilgodeset. Vi vil bakke op om alle borgerdrevne initiativer i denne retning og være borgernes og iværksætternes ambassadører i det offentlige system.

Vi kommer til at deltage i byrådsarbejdet for første gang og vil ikke melde bombastisk ud eller stille masser af forslag, der ikke kan gennemføres. Vi vil efter bedste evne efterleve Alternativets nye politiske kultur og kerneværdier, som er mod, generøsitet, gennemsigtighed, empati, ydmyghed og humor. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.

Samtidigt vil vi have modet til at forfølge vores visioner og mærkesager og evt. indgå kompromisser for at få dem gennemført. Vores visioner og mærkesager udvikles gennem åbne politiske laboratorier, arbejdsgrupper og workshops og er under løbende udvikling.Her er de 13 vigtigste:

Alle planer, budgetter, resultater og regnskaber skal bruge alle 3 bundlinier

Mere grøn energi
Klimakrav i kommunale udbud
Lokale økologiske fødevarer i kommunens køkkener og kantiner
Odsherreds nye brand: Danmarks giftfri økologiske klimakommune

Mere tillid mindre kontrol
Ældre medborgere skal tilbydes pleje, hvor livskvalitet og værdighed er nøgleord
Lokaldemokratiet skal styrkes og lokalsamfundene skal styre mere selv
Open source i kommunens IT
Slip skolerne fri

Ind-licitering i lokalsamfund af kommunale opgaver
Udviklings-hus for iværksættere og unge
Bæredygtigt iværksætteri

1 Synes om

Yeah man!
Vi er superklar til at gøre Odsherred grønt, giftfrit og tillidsfuldt.
Mvh. Jacob Antvorskov, Alternativet, KommunalvalgsKondidat (tilsigtet stavefejl fordi jeg øver mig )