Principper for udvikling af lokalpolitik i Alternativet Odsherred

Forslag til årsmødet 2017
Forslagsstillere: Peter Arklint, Ivan Normann Andersen, Ruth Johnsen, Marianne Hammelboe, Jacob Antvorskov og Jørgen Sørensen.


Denne beskrivelse tager udgangspunkt i det vi allerede gør.
Forslaget er, at vi fortsætter på denne måde i resten af 2017 - eller indtil et evt. ekstraordinært årsmøde beslutter noget andet.

Vi udvikler vores lokalpolitik for Odsherred med vision og mærkesager med basis i Alternativets manifest, værdier, dogmer, partiprogram, ide-kataloger og “pakker”.

Vi udvikler politikken gennem åbne politiske laboratorier, arbejdsgrupper og workshops og det hele samles i vores gruppe for politikudvikling.
Vi bruger skabelonen fra visionsspillet til at gøre os fortrolige med status og eksisterende vision og politik i kommunen og bruger derefter vores vurdering af de faktiske forhold som baggrund for at udvikle egne visioner og mærkesager.

Gruppen for politikudvikling refererer til bestyrelsen og ledes af en tovholder. Gruppen består af vores byrådsmedlemmer, kandidater og aspiranter samt en række “politiske konsulenter”.
De politiske konsulenter har meldt sig fordi de har en særlig indsigt i specialområder og fordi, de har lyst til at hjælpe med politikudviklingen og rådgive vores byrådsmedlemmer.

Kandidater og byrådsmedlemmer skal være medlem af Alternativet. Politiske konsulenter behøver ikke at være medlem.

Vores oplæg til politik offentliggøres på Dialog så alle kan læse og kommentere dem.

Vores mærkesager prioriteres på medlemsmøder eller ved hjælp af elektroniske afstemninger blandt medlemmerne.

Vores politk er under løbende udvikling og bliver formentlig ikke til et fastlåst dokument.

Principperne for politikudvikling besluttes på årsmødet - eller på et ekstraordinært årsmøde.
Den løbende udvikling godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra gruppen for politikudvikling.


:kissing_heart:
Fordele ved forslaget:

  • Det er overskueligt at deltage i politikudviklingen, da vi allerede har udarbejdet standarder og metoder
  • Det virker - vi har allerede udviklet en del fornuftige forslag.
  • Vores politik er ikke “grebet ud af luften” - den tager udgangspunkt i en vurdering.
  • Vores kandidater og aspiranter arbejder sammen ud fra en fælles referenceramme.

:grimacing:
Ulemper ved forslaget:

  • Modellen er vores egen og er noget nyt og alternativt
  • Vi ved ikke hvordan vores opdeling harmonerer med reelt byrådsarbejde
  • Man kan frygte at spontaniteten og lysten til at lave noget nyt forsvinder, når det hele er sat på skinner.
1 Synes om