Quiz & Byt om Odsherreds mærkesager og partiprogrammet

Øg kendskabet til Alternativet Odsherreds mærkesager og partiprogrammet med Quiz & Byt

Når du er sammen med få mennesker kan du øve dig med en makker - I skiftes til at trække et kort og spørge den anden.


Når du er sammen med mange mennesker og du ønsker en aktivitet med bevægelse, udveksling og ny energi, kan denne metode fra Cooperative Learning (CL) bruges. Da der gives flere svar på flere af spørgsmålene, skal kortene ikke opfattes som facitliste, men som inspiration.

Forberedelse: Hver deltager har et kort med et spørgsmål.
Alle spørgsmål er forskellige.
Vi har 32 forskellige kort.

Aktivitet!

  • Trin 1 Deltagerne rejser sig, går rundt imellem hinanden og finder en partner.
  • Trin 2 Partner A stiller sit spørgsmål.
  • Trin 3 Partner B svarer.
  • Trin 4 Partner A hjælper eller roser.
  • Trin 5 Partnerne bytter roller, så partner B spørger, og A svarer.
  • Trin 6 Partnerne bytter kort.
  • Trin 7 Deltagerne siger farvel, rækker hånden op - og finder en ny partner, der også står med hånden oppe - og starter igen fra trin 2.

Denne version af Quiz & Byt er fra 7. april 2017. Quiz og Byt kort Odsherred.pdf (208.1 KB)

Vil du vide mere? Så klik på et af disse muligheder

:gift: